Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,810 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 33

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones: Aicinam darba programmešanas tehniki (profesijas kods: 351203 Programmešanas TEHNIKIS). Pienakumi:- Piedališanas tehnisko uzdevumu izstrade;- Programmešana balstoties uz tehnisko uzdevumu;- Programmas koda optimizacija, atbalsts;- Lietotaju konsultešana un apmaciba. Prasibas:- Videja... Evolio, AS.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Gatavs lielam lietam!Veikals-noliktava DEPO Riga, Ulmana gatve 96 aicina darba Kasieri Prasibas:•    Uz klientu orienteta, pozitiva un atsauciga personiba•    Labas latviešu un krievu valodas zinašanas•    Velme macities un apgut jaunas zinašanas Nepieciešama kasiera... DEPO DIY, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Gatavs lielam lietam!Veikals-noliktava DEPO Riga, Ulmana gatve 96 aicina darba Pardeveju kokmaterialu nodala. Prasibas:•    Uz klientu orienteta, pozitiva un atsauciga personiba•    Labas latviešu un krievu valodas zinašanas•    Velme macities un apgut jaunas zinašanas... DEPO DIY, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: Baltijas mediju izcilibas centrs aicina darba Programmas direktoru  sadarbibai ar Austrumu partneribas valstim. Programmas direktora pienakumos bus ieviest un parraudzit Austrumu partneribas mediju izcilibas programmas realizaciju, taja skaita nodrošinat izpetes un apmacibu aktivitates,... Baltijas Mediju izcilibas centrs, BDR.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: Ozolnieku novada pašvaldibas socialas aprupes centrs “Zemgale” aicina darba medicinas masu . Prasibas amata pretendentiem: ·   Registreta Arstniecibas personu un arstniecibas atbalsta personu registra un ir tiesiga praktizet profesija masa (medicinas masa). 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (uz prombutnes laiku, slodze 0,8) Darbavieta: Rigas 67.pasta nodala, Slokas iela 161, Riga Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Chefs: SIA Taste of India aicina darba šefpavaru. Amatam nepieciešama kvalifikacija: Ziemelindijas edienu gatavošana vai vismaz 3-4 gadu pieredze  Ziemelindijas edienu gatavošana. Specialists karija un grila sekcijas. Edinašanas iestades tiks atvertas Jelgava, Riga, Daugavpili. Atalgojums... Taste of India, SIA.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Agentes de compras: LOGISTIKAS SPECIALISTS/-E (3323 02) Galvenie darba pienakumi: •Organizet un kontrolet piegades un kravu parvadajumu kustibu; •Transporta parvadajumu tirgus izpete un analize; •Vienoties par transporta pakalpojumu un darbu izpildes nosacijumiem; •Kartot pavaddokumentaciju; •Veikt... PET Baltija, AS.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Gatavs lielam lietam!Veikals-noliktava DEPO Riga, Ulmana gatve 96 aicina darba Precu pienemeju Prasibas:•     Pieredze noliktavas darba Pienakumi:•    Nodrošinat precu pienemšanu atbilstoši noteiktajiem standartiem un prasibam•    Apgut un papildinat darba veikšanai... DEPO DIY, SIA.
 • . Cocineros: licence nr.10/2011 Profesija: PAVARS Darbibas joma: Izmitinašana un edinašanas pakalpojumi Darba pienakumi: atro edienu gatavošana. Kandidatiem ir jabut anglu valodas zinašanam sarunvalodas limeni un vismaz nelielai darba vai prakses pieredzei viesmilibas joma. Darba vietas: Lielbritanijas... Alisanda Plus, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: licence nr.10/2011 Profesija: ŠVEICARS Darbibas joma: Izmitinašana un edinašanas pakalpojumi Kandidatiem ir jabut anglu valodas zinašanam sarunvalodas limeni un vismaz nelielai darba vai prakses pieredzei viesmilibas joma. Darba vietas: Lielbritanijas 3* - 5* viesnicas (Anglija, Skotija,... Alisanda Plus, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Aicinam darba konditoru / konditora paligu maiznica SOLO Darba pienakumi: Sagatavot izejvielas darbam, gatavot krema un biskvita izstradajumus Darba pieredze: Velama ar priekšzinašanam Darbs mainas: 20:00 - 6:00 Telefons informacijai 64127170, CV- sutit uz e – pastu: solomai Beatus SIA veikals SOLO.
 • . Especialistas en políticas de administración: AS “Latvenergo” ir pieredzes bagatakais elektroenergijas ražošanas un tirdzniecibas uznemums Baltijas valstis, kas gan Latvija, gan kaiminvalstis ir parstavets ar elektroenergijas tirdzniecibas zimolu “Elektrum”.Aicina darba - PROJEKTA VADITAJU 242201 Korporativas strategijas funkcija... Latvenergo, AS.
 • . Agentes de servicios de seguridad social: Valsts socialas apdrošinašanas agentura(reg.nr.90001669496; www.vsaa.lv)izsludina konkursu uz Jekabpils regionalas nodalasPensiju dalas inspektora – valsts civildienesta ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Rigas iela 152, Jekabpili )Piedavajam:•    menešalgu... 'VALSTS SOCIALAS APDROŠINAŠANAS AGENTURA'.
 • . Chefs: Uznemums aicina darba šefpavarus - indiešu virtuves parzinatajus. Prasibas: - Anglu valodas zinašanas. - Darba pieredze profesija - ne mazak ka 1 gads. Darba vieta: Riga, A.Caka iela 67/69 Pieteikties vakancei sutot CV uz e-pastu: litle.bombay#gmail.com Papildus info: 29743906 Little Bombay, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vecakais eksperts/te (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu uzraudzibas departamenta Uznemejdarbibas un inovaciju uzraudzibas nodalaEiropas Savienibas fondu uzraudzibas departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina ES fondu lidzeklu finanšu investiciju merku un prognožu izpildes,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Maestros preescolares: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade “Varpina” (Kronvalda iela 22, Jelgava) aicina sava kolektiva radošu, atsaucigu, atbildigu, bernus milošu un izglitošana ieinteresetu pirmsskolas izglitibas skolotaju (profesijas kods 2342 01) uz 0,85 slodzem (34 stundas... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines: VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Mekle jaunu kolegi – infekciju kontroles specialistu Prasibas kandidatiem: II limena augstaka izglitiba maszinibas vai veselibas zinatnu joma Arstniecibas... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • . Cuidadores de niños: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade „Varpina” aicina darba jauku, milu, radošu, atbildigu, energijas parpilnu aukliti 4 gadus veciem berniem uz pilnu slodzi (40h nedela). Esam atverti sadarbibai ar jauniem, nepieredzejušiem, gan pieredzes bagatiem un darbina... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Conductores de camiones pesados: SIA „KILUPE” aicina darba KRAVAS TRANSPORTLIDZEKLA (ATKRITUMVEDEJA) VADITAJU. Prasibas: C kategorijas (velams ari CE) autovaditaja aplieciba ar 95.kodu. Darbs uz atkritumvedeja. Jabut pieredzei vadit kravas transportlidzeklus, jaspej veikt tehnikas tekošas apkopes. Darba laiks: darba... KILUPE SIA.