Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 33

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . FisioterapeutasERGOTERAPEITS. SIA „SANARE – KRC JAUNKEMERI“ aicina pieteikties uz vakanci ERGOTERAPEITS/E Prasibas kandidatiem •Profesionalais bakalaura grads veselibas aprupe ar ergoterapeita kvalifikaciju *Darba pieredze nav obligata, pietiek ar pirms diploma praksi specialitate •Valsts valodas zinašanas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardevejus/-as (vitrinas zona) Rimi hipermarketa Jekabpili: - Vienibas iela 7. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesLAUKSAIMNIECIBAS MAŠINU MEHANIKIS. SIA “Agritech”piedava darbu mehanikim lauksaimniecibas tehnikas servisa Piedavajam: - stabilu ilgtermina darbu ar iespeju labi nopelnit; - visas socialas garantijas; - visu nepieciešamo, lai kvalitativi varetu veikt darba piedavajumus; - labus un atsaucigus da Agritech SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosKONDITORS. Aicinam darba konditoru/-i Rimi hipermarketa Liepaja: - Jauna Ostmala 3/5. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilTRAKTORTEHNIKAS VADITAJS. Traktortehnikas vadišana Videja profesionala izglitiba, A kategorijas traktortehnikas vaditajaaplieciba, Velama C kategorijas autovaditaja aplieciba Iepriekšeja darba pieredze lidziga amata, Precizitate un augsta atbildibas sajuta, Speja stradat patstavigi... KULDIGAS KOMUNALIE PAKALPOJUMI, SIA.
 • . ConserjesNAMU APSAIMNIEKOTAJS. SIA“Kuldigas komunalie pakalpojumi”, reg. nr. 56103000221,sakara ar darbinieka dzives vietas mainu,aicina darba NAMU APSAIMNIEKOTAJA VIETNIEKU. Galvenie darba pienakumi: Kartot, parzinat un koordinetdalas lietvedibas dokumentus; Gatavot atbildes uziedzivotaju iesniegumiem,... KULDIGAS KOMUNALIE PAKALPOJUMI, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería civilCELU MEISTARS. SIA “YIT INFRA Latvija”, 40003259930 Profesija: Celu meistars Darbibas joma: celu buve, nekustamo ipašumu projektu attistišana, visparejo celtniecibas darbu veikšana un vadišana, visparejo celtniecibas darbu buvuzraudziba, restauracijas darbu veikšana un vadišana, eku un... YIT Infra Latvija, SIA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEITS. Kurorta Rehabilitacijas centrs „Jaunkemeri” aicina darba fizioterapeitu. Darba vieta: Kolkas iela 20, Jurmala Prasibas pretendentam: profesionala bakalaura grads veselibas aprupe vai sporta zinatne ar kvalifikaciju fizioterapeits; velams sertifikats specialitate; valsts valodas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . ConserjesNAMU APSAIMNIEKOTAJS. Regulara dzivojamo maju apsekošana; Apsaimniekošanas darbu planošana, vadiba, kvalitates kontrole; Komunikacija ar dzivoklu ipašniekiem, problemu risinašana; Dzivoklu ipašnieku kopsapulcu organizešana un vadišana; Siltumenergijas režima uzraudziba. Rojas DzKU, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Supernetto veikals Jekabpili aicina darba pardeveju-kasieri: - Rigas iela 120. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Aicinam darba pavarus/-es Rimi Mini veikala Ventspili: - Annas iela 1. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónREFERENTS. Pilsonibas un migracijas lietu parvalde piedava darbu:Personu datu apstrades departamenta Personu datu kvalitates un uzskaites nodalas (PDKUN) REFERENTA amata. Prasibas pretendentam: ?    videja izglitiba, velams – augstaka izglitiba; ?    prasme stradat ar datoru; ?    velama... 'LR IeM PILSONIBAS UN MIGRACIJAS LIETU PARVALDE'.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardeveju - kasieri Rimi lielveikala Jelgava: - Rigas iela 48. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesAUTOGREIDERA VADITAJS. Aicinam darba AUTOGREIDERA VADITAJU Prasibas: * autogreidera vaditaja aplieciba. * augsta darba atbildibas sajuta. Darba vieta - Liepaja un Liepajas rajona teritorija. (Nepieciešamibas gadijuma ir iespeja nodrošinat ar dzives vietu) Pieteikties personigi darbdienas no plkst. 08:00... A-Land, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardevejus/-as (vitrinas zona) Rimi hipermarketa Salaspili: - Skolas iela 4e. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS (IESAINOTAJS). STEIDZAMI!  Saldejuma ražošanas uznemumam SIA SALTUMS 2  nepieciešami komplektetaji / iesainotaji  darbam pie linijas un fasetava. Darbs uz noteiktu laiku - vasaras sezonu (maijs - septembris) . Lugums CV iesniegt personigi  SIA Saltums 2, Celtniecibas iela 22, Livanos  vai sutit... SALTUMS 2, SIA.
 • . Maestros preescolaresPIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade „Abelite” Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084, majas lapas adrese: http://www.olainesabelite.lv/lv/par-mums aicina darba: Pirmsskolas izglitibas skolotaju (prof.klas.kods 2342 01) Galvenie pienakumi:... Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade Ab.
 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). Darba pienakumi: darbs partikas ražotne pie ražošanas linijas; gatavas produkcijas pakošana; darbs  mainas: 8:00-16:30 un/vai 16:30-01:00 (pec mainas tiek nodrošinats transports). Prasibas kandidatiem: deriga sanitara gramatina; atbildiba un akuratiba; s Biuro, SIA.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. ? BIEDRIBA “DZINTARKRASTA SERVISS”Socialas aprupes centrs pansionats “Liepa”aicina darba:Virtuves stradnieks Aicinam darba virtuves stradnieci (-ku). Jusu pienakumi: - mazgat traukus;-darbs ar darzenu sgatavem;- ieverot un nodrošinat kvalitates prasibas;- sakopt darba vietu darba... Dzintarkrasta serviss, BDR.
 • . Educadores para necesidades especialesSPECIALAIS PEDAGOGS. Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade „Abelite”Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, aicina darba: Specialo pedagogu (prof.klasif.kods 2352 03) Galvenie pienakumi: •    nodrošinat kvalitativu pedagogisko procesu, nemot vera katra berna vecuma, veselibas stavokli,... Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade Ab.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS INSPEKTORS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Delineantes y dibujantes técnicosRASETAJS. SIA “Geo Consultants”, Reg.nr. 40003340949 – viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uznemumiem – aicina darba RASETAJU – PROJEKTEŠANAS BUVINŽENIERA PALIGU. Galvenie pienakumi: -       Buvinženiera vadiba raset/projektet objektus (ekas, buves, inženierkomunikacijas... GEO CONSULTANTS, SIA.
 • . Maestros preescolaresPIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade „Abelite”Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, aicina darba: Pirmsskolas izglitibas skolotaju (prof.klas.kods 2342 01) Galvenie pienakumi: •    planot un organizet kvalitativu pedagogisko procesu, nemot vera katra berna vecumu,... Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade Ab.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasAUTOMOBILA VADITAJS. Biedriba Sveta Jana PalidzibaReg. Nr. 50008001311Laktas iela 8, korp.1Riga LV1013 Meklejam autovaditaju ar B kategoriju .Darbs saistits ar cilveku ar kustibu traucejumiem parvadašanu. Darba laiks 8.00-17.00.Pa Rigu, retak pa visu Latvijas teritoriju.Nepieciešamas latviešu un krievu valodas... SVETA JANA PALIDZIBA, BDR.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaKOKAPSTRADES IEKARTU OPERATORS. Darba pienakumi: - vadit un uzraudzit zagešanas linijas darbmašinas. Prasibas : - videja vai videja profesionala izglitiba, velama kokapstrades joma; - velama iepriekšeja darba pieredze pie kokapstrades iekartam; - augsta atbildibas sajuta, velme apgut jaunas zinašanas un praktiskas... Jekabpils kokapstrade, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. MFD Veselibas centrs “Pardaugava” (Vienibas gatve 109, Riga)  sakara ar darbibas paplašinašanos savai komandai aicina pievienoties KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTU. Galvenie Jusu darba pienakumi: - apkalpot pacientus tiešaja saskarsme un pa talruni; - sniegt pacientiem informaciju... Dziednieciba, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Kekavas novada pašvaldibas iestade „Socialais dienests”Reg. Nr. 90009002699Kekavas novads, Kekavas pag., KekavaGaismas iela 19k-8, LV-2123 aicina pieteikties  SOCIALA DARBINIEKA AMATAM )viena vakanceGalvenie darba pienakumi: • veikt socialo darbu ar pilngadigam personam, novertejot... KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBAS IESTADE "SOCIALAIS DIEN.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaNAMDARIS. SIA Buvelements, reg. Nr. 40103401474, ir uznemums, kas nodarbojas ar buvniecibas projektu realizaciju. Saistiba ar darbibas paplašinašanos aicinam savai komandai pievienoties namdarus. Galvenie pienakumi: celtniecibas darbu (iekarto griestu, gipškartona konstrukciju montažas darbi,... Buvelements, SIA.
Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · < · 33 · > · 35 · 38 · >>