Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 32

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: Prasibas kandidatiem :1.Pamatizglitiba vai pieredze kokkopja darbos; 2. Darba pienakumi:  kopt, formet un izzaget kokus, veidot to vainagus, japrot darboties ar roku un citiem darba rikiem; 3. Bez kaitigiem ieradumiem. Darbavietas adrese : Aglonas nov., Škeltovas pag., Škeltova, Dau FLOW POWER, SIA.
 • . Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica: Galvenie darba uzdevumi:-apkalpot un uzraudzit ražošanas iekartas - rupigi sekot lidzi produkcijas kvalitatei- lidzdarboties musdienigu produktu ražošanaPrasibas kandidatiem:- videja izglitiba (izglitiba tehniska joma tiks uzskatita par priekšrocibu)- gataviba macities un apgut jaunas... VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA, AS.
 • . Ebanistas y afines: Rupnica «Furniers» - Bauskas iela 59, Rigaaicinam darba: SAPLAKŠNA MALINU KRASOTAJU  Darba pienakumi:1) Sagatavot apdares materialu (krasu) krasošanas procesam2) Nolidzinat un ievietot saplakšnu paku krasošanas kamera 3) Ar krasošanas pistoli nokrasot saplakšnu malinas 4) Pec darba... LATVIJAS FINIERIS, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Musu kompanija izvirza sekojošas prasibas pretendentiem:- videja izglitiba; - darba pieredze vadoša amata ne mazak ka 3 gadi, - Krievijas tirgus parzinašana; - kontaktu esamiba ar Krievijas kompanijam; - bieži komandejumi uz Krieviju, - teicamas krievu valodas zinašanas (mutiski, rakstiski). Lugums... PALMIRA Ltd., SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Darbs apkopejai partikas ražošanas uznemuma. Taras, iekartu un virsmu (sienas, gridas, darba galdi) uzkopšana. Darbs vakaros t. sk. svetdienas. Meklejam - kartigu, uzcitigu un atbildigu darbinieku, bez kaitigiem ieradumiem. CV ludzam sutit uz info#satys.lv Kontakttalrunis - 25151505. SATYS, SIA.
 • . Educadores para necesidades especiales: skolotajs logopeds - darba ligums uz nenoteiktu laiku ar parbaudes periodu 3 meneši; slodze 0.25 (7.5 stundas nedela); izglitiba: otra limena profesionala augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja logopeda kvalifikacija, darbs plusma ar krievu macibu valodu un plusma ar latviešu macibu valodu,... 'REZEKNES PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE'.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Esam dzivnieku blakusproduktu apstrades uznemums, un,  sakara ar uznemuma paplašinašanos,  konkursa kartiba pienemam darba   stradniekus. Darba laiks no 8.00-17.00 darba dienas; ar 1 stundas pusdienas partraukumu; Darba samaksa 4.36 EUR/stunda bruto ( pirmos 3 menešus).  Esam starptautisks... Istanbul, SIA.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.9) Darbavieta: Rigas 29.pasta nodala, Ruses iela 9, Riga, LV-1029 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju piegade; •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks Maxima XX veikala   Jelgava, Driksas iela 4 .   Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Ebanistas y afines: SIA BJB konkursa kartiba aicina darba Mebelu galdniekus Prasibas :•    Mebelu galdnieka arodizglitiba•    Mebelu galdnieka pieredze ražošana ne mazak ka 2 gadi•    Darba pieredze stradajot finieretam detalam un masivkoku•    Speja lasit darba rasejumusPienakumi:•    Mebelu... BJB, SIA.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – Rigas regionalas filiales Apmacibu dalas nodarbinatibas organizatora amats (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)Prasibas pretendentiem/-em:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;•    augstaka... Nodarbinatibas valsts agentura.
 • . Especialistas en políticas de administración: Rigas regionalas filiales Darba tirgus dalas ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 koordinejošais eksperts/-e (divas amata vietas uz noteiktu laiku, projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem:o    augstaka izglitiba (jurista, ekonomista profesija uzskatama par... Nodarbinatibas valsts agentura.
 • . Revocadores: Špaktelešana, slipešana, krasošana. Talrunis: 27632777  Darba dienas no 9:00 - 11:00 un 14:00 - 16:00 E-pasts: line7ar#gmail.com Atbildiga - akurata pieeja (izpilde/precizitate) pret uzdotajiem darba uzdevumiem un izsniegto darba inventaru. Personigas higienas ieverošana.  LINE 7, SIA.
 • . Constructores de casas: Celtniecibas firmai nepieciešami celtnieki : pienakumos ietilpst špaktelešanas, apmešanas, namdara darbi. Uz objektiem no Valmieras nogada ar firmas transportu, iespejama ari dzivošana uz vietas Sigulda. Nepieciešama darba pieredze. Pieteikšanas: zvanit pa talruni 24848355 SV STEPS, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Apgerbu ražošanas firma SIA Deora Pluss aicina darba TEHNOLOGU Pienakumi : veic dažadus šušanas operaciju kontroli, veic saražotas produkcijas kontroli, gatavo apgerbu izgludina pec nepieciešamibas, veic starpoperaciju kontroli Lugums zvanit darba dienas (no 8:00 lidz 17:00) -... Deora Pluss, SIA.
 • . Supervisores de industrias manufactureras: SIA „ADUGS Production” reg. Nr. 41503069355 darbam  konditorejas izstradajumu ražotne nepieciešams Meistars ( konditorejas izstradajumu ražotne) Galvenas prasibas kandidatiem:- velama pieredze partikas rupniecibas joma;- labas komunikacijas spejas, atsauciba un speja pielagoties... ADUGS Production, SIA.
 • . Representantes comerciales: Medicinas precu piedavašana kirurgiem un citam medicinas iestažu personalam, to apmaciba. Prezentaciju organizešana. Dokumentu noformešana piedališanai valsts un privatajos iepirkumos. Darba vestulu rakstišana. Nav nepieciešama ar medicinu saistita izglitiba. Apmacibu veic kompanijas... PEAN, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Strauji augoša starptautiska konsutaciju kompanija mekle Marketinga specialistu, kas veletos pievienoties draudzigai un dinamiskai komandai.No Tevis sagaidam:Atbildigu un uz rezultatu orientetu darbiniekuInteligentuKomandas speletajuLatviešu un anglu valodas zinašanasDarba pienakumi:1. Konferencu... VBBS Consulting, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: HKScan Latvia aicina pievienoties musu komandai ražošanas telpu uzkopšanas darbiniekam , Jelgava, Savienibas iela 8. Darba pienakumi: -  Nodrošinat kvalitativu kupinašanas krašnu uzkopšanu ar iekartam un ar rokam; - Fizisks darbs; -  Darba laiks no plkst. 20:30 lidz 5:00 no... HKScan Latvia, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: APKOPEJS/-A, LIEPAJA, Cukura iela 27Mes Tev uzticesim - uzkopt veikala telpas. Ko Mes gaidam - pamatizglitibu,- latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni,- velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas, - veselibas apdrošinašanu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Maestros preescolares: BC Rigele Montesori bernu darzs aicina darba pirmskolas izglitibas skolotajus Prasibas: - Pedagogs ar  pedagogisko izglitibu un papildus Montesori pedagoga kvalifikaciju, AMI vai AMS Montesori pedagoga  kvalifikacija ir prioritata;- anglu valoda zinašana. CV sutit uz e-pastu bcrigele#gmail.com BC RIGELE, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Aicina darba kravas automobila vaditaju/lopu iepirceju. C kategorijas autovaditaja aplieciba ar 95 kodu. Darbs pec grafika Latviešu/krievu valodas zinašanas Darba vieta, Riebinu novads, Zaseki Dzivesvietu nodrošina. Pretendentiem lugums zvanit darba laika: 20205398 Baltic Beef Sale, SIA.
 • . Profesionales del trabajo social: STEIDZAMI. Liepajas pilsetas domes soc. dien. BERNU NAMS aicina darba socialo darbinieku Prasibas: Atbilstoša augstaka izglitiba. Latviešu valodas prasme - augstaka pakape. Sanitara gramatina. Darbs mainas, pec grafika (2dienas strada-2 brivs) Samaksa atkariga no nostradato... 'LIEPAJAS PILSETAS DOMES SOCIALAIS DIENESTS'.
 • . Conductores de camiones pesados: Aicina darba Kravas automobilu vaditajus - VILCEJAUTOMOBILA VADITAJUS darbam Skandinavija (uz apliem) . Komandejumu darbs Prasibas: Atbilstoša s (CE kat.) autovaditaja aplieciba ; 95.kods; digitala vaditaja karte. Velama atbilstoša darba pieredze. Atalgojums - 1800EUR Pieteikties... LAVA TRANS, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a Maxima X veikala Valmiera, Nakotnes iela 2. Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - laipni apkalpot pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, -... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: SIA „ZK 9” Reg. nr.: 50103194261 SIA „ZK 9” lielakais un stabilakais komerctransporta serviss Latvija  Sakara ar uznemuma paplašinašanos un darba apjoma pieaugumu, aicina darba komerctransporta autoelektrikus. Jur. adrese: „Klavulapas”, Marupes novads, LV -2167, LatvijaAtrašanas... ZK 9, SIA.
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes: Prasibas: •    Krievijas sabiedriski politiskas, socialas un ekonomiskas kartibas teicama parzinašana, visparejs priekšstats par pasaules sabiedriski politisko un ekonomisko kartibu (parrunas notiek testešana par atbilstošam zinašanam)•    Briva anglu valodas parvaldišana•    Teicama... Medusa Project, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: SIA „ZK 9” Reg. nr.: 50103194261 SIA „ZK 9” lielakais un stabilakais komerctransporta serviss Latvija  Sakara ar uznemuma paplašinašanos un darba apjoma pieaugumu, aicina darba komerctransporta autoatsledzniekus/mehanikus. Jur. adrese: „Klavulapas”, Marupes novads, LV -2167,... ZK 9, SIA.
 • . Audiólogos y logopedas: Profesija:    LogopedsDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Augstaka izglitiba attiecigaja joma.Papildus prasibas:    Velama pieredze darba ar berniem.Alga no EUR:    465Alga lidz EUR:    612Darba... Valsts socialas aprupes centrs Riga Filiale RIGA.