Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,294 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 32

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores forestales calificados y afines: • mežstradnieks ar pieredzi jaunaudžu kopšana (ar krumgriežiem). Ikdienas izbraukumi no Rezeknes un atpakal ar darba deveja transportu. Darbam nepieciešamo inventaru nodrošina. Darba samaksa 2 reizes menesi, no EUR 60-80 par ha. Priekšroka kandidatiem ar autovaditaja apliecibu.... Printus Victoria, SIA.
 • . Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes: Amata apraksts: kvalitativa produktu ražošana saskana ar tehnologiskam un izstrades normam; ražošanas pasutijumu komplektešana ražošanas procesa; ražošanas procesu un parametru ieverošana; tiras un kartigas darba vides uzturešana; darbs mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00... Biuro, SIA.
 • . Fisioterapeutas: Rigas socialas aprupes centra „Gailezers” Veselibas aprupes nodalas fizioterapeita amata uz noteiktu laiku pretendentu konkurss Amata merkis: Nodrošinat Rigas socialas aprupes centra “Gailezers” (turpmak – Centrs) klientu funkcionala stavokla izmeklešanu, novertešanu un arstešanu,... 'GAILEZERS' Rigas socialas aprupes centrs.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: SIA „Musu Auto Valmiera” mekle darbinieku vakancei - Servisa konsultants/auto rezerves dalu pardevejs Darba prasibas: -loti labas pardošanas/parliecinašanas prasmes:-labas saskarsmes un problemu risinašanas spejas;-augsta noturiba stresa apstaklos;-labas tehniskas latviešu, krievu... MUSU AUTO VALMIERA, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu:juriskonsults /eJuridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamentaPrecu un pakalpojumu ligumu un iepirkumu nodala uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Abogados: ? Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834) aicina pieteikties kandidatus Juridiskas nodalasJurista/es  amatam uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem: •    augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Registracijas Nr.90000159123Profesija: APRUPETAJS Darba apraksts: Veic klienta aprupi sociala darba specialista uzraudziba saskana ar klienta individualo socialas aprupes planu; palidz personam, kuras pašas sevi nevar... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: Aicinam darba kvalificetu šuveju ar pieredzi dažadu apgerbu šušana. Pienakumi: Šuto izstradajumu izgatavošana pilna procesa apjoma vai atsevišku šušanas operaciju  izpilde atbilstoša kvalitate un termina,ieverojot tehniskos noteikumus. Darbs Riga, Satekles iela... IRVE, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Precu pienemšana un izsniegšana saskana ar pavaddokumentiem; Sanemto precu iepakojuma kvalitates un vietu skaita atbilstibas parbaude; Precu izkraušanas, iekraušanas, izsniegšanas un atbilstošas higienas prasibam glabašanas nodrošinašana; Krajumu inventarizacijas veikšana; ... LACI, SIA.
 • . Peones de la construcción de edificios: remontstradnieks (Prasibas: vismaz videja vai videja profesionala izglitiba; pieredze remontstradnieka amata; latviešu valodas prasmes; autovaditaja aplieciba; laba saskarsmes kultura un darba etika. Galvenie pienakumi: masivo sienu un pamatu labošana, starpstavu parsegumu atsevišku elementu... VILANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Representantes comerciales: Interneta veikals TvshopExtra.lv aicina pievienoties savai Rezeknes zvanu centra komandai: Telemarketinga operatoru Valodu zinašanas: viena valoda: latviešu vai krievuAr vai bez datorzinašanam Galvenie pienakumi: zvanišana klientiem pec uznemuma datu bazes;klientu konsultešana par... TVshopEXTRA.lv, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Registracijas Nr.90000159123Profesija: APRUPETAJS Darba apraksts: Veic klienta aprupi sociala darba specialista uzraudziba saskana ar klienta individualo socialas aprupes planu; palidz personam, kuras pašas sevi nevar... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Ingenieros civiles: Galvenie pienakumi: sagatavot tehniskas specifikacijas buvprojekta izstrades, buvniecibas darbu, buvuzraudzibas un citiem ar projektešanu un buvniecibu saistitu pakalpojumu iepirkumiem. izskatit un izvertet buvprojektu inženierrisinajumu sadalu atbilstibu projektešanas uzdevumiem un... JELGAVAS PILSETAS DOME.
 • . Electrotécnicos: Hansab ir viens no vadošajiem uznemumiem, kas nodrošina inovativus biznesa risinajumus Latvija, Igaunija, Lietuva un Somija. Musu klienti galvenokart parstav banku un finanšu sektorus, ka ari publisko un biznesa sektorus. Tapat mes apkalpojam transporta un veselibas nozare stradajošos.... HANSAB, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Pienakumi: Aprupet klientu (modinašana; edinašana; vannošana, rita, vakara tualetes). Palidzet klientiem ikdienas darbibas. Dokumentet/fikset veiktas darbibas. Darba devejs nodrošina: darba formu un apavus, naktsmitni, mainu darbs: strada 12 stundas, grafiks pec vienošanas... Senior Baltic, SIA.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: TvshopExtra.lv interneta veikals - strauji augošs tirdzniecibas uznemums, pardod majsaimniecibas, elektro, sadzives, veselibas, skaistuma un ikdienas paterina preces, kuras ir izplatitas un atpazistamas katra Latvijas majsaimnieciba. Uznemumam paplašinoties, aicinam pievienoties savai komandai... TVshopEXTRA.lv, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Sakara ar paplašinašanos MANS AUTOSERVISS piedava darbu automehanikim/automehanika paligam! No Jums sagaidam: kvalitativu automašinu remontu un apkopes darbu veikšanu, tehniskas zinašanas automašinas uzbuve un darbiba (velams ari praktiska pieredze), ka ari atbildibas sajutu! ... INSANEA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Jaunakais pasta pakalpojumu specialists/-e Darbavieta: Rigas regiona pasta nodalas Darba pienakumi: • Darbs dažadas Rigas regiona pasta nodalas pec nepieciešamibas( iepriekš savstarpeji to saskanojot); • Kvalitativa un operativa pasta sutijumu noform Latvijas Pasts, AS.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce ( slodze 0.7) Darbavieta: Rigas 83. pasta nodala, Dzirciema iela 1A, Riga, LV-1083 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.
 • . Empacadores manuales: Amata apraksts: gatavas produkcijas un elektroprecu nogadašana noliktava; tiras un kartigas darba vides uzturešana. Darba laiks: Mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00 (pec mainas tiek nodrošinats transports majas Rigas robežas); 24:00-07:00). Prasibas: darba pieredze ražošanas... Biuro, SIA.
 • . Fisioterapeutas: SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: Sia’’Ošukalns’’ piedava darbu drupinašanas iekartu operatoram. Pienakumi : Profesionali un apzinigi stradat ar uzticeto tehniku Veikt visus uzticetos pienakumus Prasibas: Iepriekšeja pieredze. Komunikabilitate, precizitate un augsta atbildibas sajuta ... OŠUKALNS, SIA.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutas: SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda: APKOPEJU telpu uzkopšanai - Darba vieta atrodas Riga, Marupes iela 17 (Agenskalna). - Darba laiks: no pirmdienas lidz sestdienai no... Cleanhouse, SIA.
 • . Abogados: Nepieciešams dokuments, kas apstiprina sanemto izglitibu starptautisko tiesibu joma; Vispareja pieredze juridiskaja profesija – vismaz 10 gadi; Anglu valodas zinašanas limenis, kas nav zemaks par upper-intermediate, tai skaita prasme veikt parrunas anglu valoda pa talruni; Ligumiskas... CAMEL GROUP, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: KASIERIS/-E PRIEDAINES IELAS VEIKALA RIGA Darba pienakumi : •    Apkalpot klientus kase•    Informet klientus par veikala precem un pakalpojumiem•    Noformet lizinga dokumentus Prasibas kandidatiem: •    Pieredze darba ar kases apa Kesko Senukai Latvia, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Empacadores manuales: Darba pienakumi: iepakot saldejumu kastes; aizlimet kastes, uzlimet etiketes un pa transportieri nosutit uz noliktavu; darba dienas beigas veikt darba vietas sanitaro apstradi. Prasibas: sasniegts 18 gadu vecums; darba uzsakšanai nepieciešama sanitara gramatina RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Vendedores por teléfono: Darba pienakumi: - Ienakošo zvanu pienemšana un apstrade; - Informacijas apstrade un ievade sistemas; - Klientu informešana par uznemuma produktiem un pakalpojumiem. Darba laiks: - summetais darba laiks, bet ne vairak par 56 stundam nedela, no 09:00 lidz 21:00 diena un no 21:00 lidz... CAMEL GROUP, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Aicinam darba konditorus - miltu konditorejas izstradajumu specialistus Staburadzes konditoreja Darbs: - vienu nedelu rita mainas no 6:30-15:00- vienu nedelu vakara mainas no 14:30 - 23:00- vienu nedelu nakts mainas no 22:00 - 6:30- sestdiena, svetdiena briva Pienakumi: - gatavot veja pikas,... STABURADZES KONDITOREJA, SIA.