Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,482 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 30

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Avicultores y trabajadores calificados de la aviculturaPUTNKOPIS. Prasibas:1. Pamata izglitiba, velama videja/videja profesionala izglitiba. 2. Velme apgut putnkopja darbu. 3. Fiziska noturiba. 4. Atbildiga un godpratiga attieksme pret darbu. Galvenie pienakumi:1. Olu savakšana, škirošana un parkraušana uz sietiem. 2. Putnu audzešana atbilstoši noteiktajam... Putnu fabrika Kekava, AS.
 • . Agentes de comprasLOGISTIKAS SPECIALISTS. Parbaudit, lai precu parvadajumu iekraušanas dokumenti tiktu aizpilditi atbilstoši Turkmenistanas normativo aktu prasibam. Sagatavot un iesniegt tenderus, citus priekšlikumus un piedavajumus. Preces pašizmaksas aprekins nemot vera visus izdevumus. Logistika un kravu izsekošana. Precu... KELK, SIA.
 • . Cocineros de comidas rápidasATRAS EDINAŠANAS STRADNIEKS. Restorans Subburger ir atveris jaunu restoranu Jelgava. Aicina darba atras edinašanas stradnieku. Darba vietas adrese: ir Riga, Ieriku iela 3, T/C Domina; Darba apraksts: Apmekletaju zales uzkopšana, pasutijumu komplektešana. Atalgojums 3.50 EUR/stunda. SUBBURGER LATVIJA, SIA.
 • . Profesionales de relaciones públicasSABIEDRISKO ATTIECIBU SPECIALISTS. Galvenie darba pienakumi: 1. savlaicigi, regulari un aktivi komunicet socialo riklu kontos; 2. izstradat, pilnveidot un aktualizet www.lau.lv saturu; 3. veidot un uzturet komunikaciju ar uznemuma klientiem, sadarbibas partneriem, medijiem; 4. planot, organizet un realizet uznemuma iekšejos... Latvijas autocelu uzturetajs, AS.
 • . Peones de la construcción de edificiosBUVSTRADNIEKS. Celtniecibas uznemums aicina darba dažada veida buvstradniekus: iekšejas apdares meistarus; fasades siltinašanas un apdares meistarus; namdarus; paligstradniekus. Darbs Ogre ar iespeju nodrošinat dzivošanu uz vietas. Kontaktinformacija 28458582 Iepriekšeja pieredze darbam... ULRE, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería civilARHITEKTURAS TEHNIKIS. Aicinam darba Arhitekturas tehniki (SIA UPB Projekti, darba vieta Liepaja) Pienakumi:1. Arhitekturas projektu izstrade 3D vide (3D modelu izstrade, detalizacija, vizualizacija)Prasibas kandidatam:1. Videja profesionala vai augstaka izglitiba ar arhitekturu saistita joma (var but pedejo kursu... UPB Projekti SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. AKCIJU SABIEDRIBA TUKUMA PIENS aicina darba: Ceha stradnieku ražošanas nodala. Darba pienakumi: Gatavo produktu un izejvielu parvietošana ražošanas ceha. Nepieciešamas prasmes: Prasme stradat komanda ; Fiziska izturiba, speja veikli un... Tukuma Piens, AS.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIBAS UZSKAITVEDIS. Gramatvedibas dokumentu apstrade, uzskaite un kontrole; Gramatvedibas dokumentu kartošana un gramatošanagramatvedibas programma ; Parskatu un deklaraciju sagatavošana un iesniegšana VID, Statistikai; Lietiška sarakste ar klientiem. CV ar noradi GRAMATVEDIS sutit uz e-pastu: info#minerva.lv... MINERVA D, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIBAS UZSKAITVEDIS. Viens no lielakajiem Latvijas celu buves uznemumiem, kurš veic celu, ielu un laukumu buvi, rekonstrukciju remontus. Vairak ka 20 gadus veiksmigi realize objektus Latvija un arvalstis. STRABAG SIA steidzami mekle objektam pie  Neretas Gramatvedibas uzskaitvedi celu buvniecibas objekta... STRABAG, SIA.
 • . Directores de servicios de bienestar socialPAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS (SOCIALAS LABKLAJIBAS JOMA). VSAC “Zemgale” izsludina atklatu konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiales “Ziedkalne” Socialas aprupes un socialas rehabilitacijas nodalas vaditaja amatu uz nenoteiktu laiku . Prasibas pretendentam: •  otra limena augstaka izglitiba socialaja darba;... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "ZEMGALE".
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Aicina darba kravas auto vaditajus. Prasibas: C, CE kategorijas vaditaja aplieciba, 95.kods. Piedavajam : stundas likme no EUR 4.00 pirms nodoklu nomaksas, virsstundu apmaksa X 2. Darbs objektos Latvijas teritorija. Kontakttalrunis 29422066 vai intereseties darbs#acb.lv A.C.B., AS.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilTRAKTORTEHNIKAS VADITAJS. Aicina darba celu buvtehnikas vaditajus. Prasibas: AG (celu buves mašinas) kategorijas traktortehnikas vaditaja aplieciba. Piedavajam : stundas likme no EUR 4.00 pirms nodoklu nomaksas, virsstundu apmaksa X 2. Darbs objektos Latvijas teritorija. Kontakttalrunis 29422066 vai intereseties... A.C.B., AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba degvielas uzpildes stacijas apkopeju ar papildus pienakumiem Galvenie darba pienakumi: VIADA Baltija, AS.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. Tirgus un sabiedriskas domas petijuma centrs SKDS  aicina INTERVETAJUS darbam Limbažos un Limbažu novada Pienakumi: • intervešana (aptauju veikšana) iedzivotaju dzivesvietas; • ieguto atbilžu kvalitativu atzimešanu anketa; • ankešu nodošanu termina. Sagaidam: • labas... Petijumu centrs SKDS, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Pienakumi: Ir vairakas pozicijas: Karstaiscehs: Cept sagataves un varit zupas. Veikt visu, kas saistits ar cepšanu un varišanu. Aukstais cehs: Sagriezt un uztaisit pec tehnologijas kartes salatus, saldos. Cept picas. Nest produkciju uz veikalu Galas cehs: Taisit no galas pu Tervetes Garša, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónKONSTRUKTORS. Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Agentes de segurosSwedish speaking Back Office Administrator. Swedish speaking Back Office Administrator Riga, Latvia We have an exciting new opportunity open for Swedish speakers for a new role in Latvia's capital Riga. The city is considered a cultural center and is home to many museums and concert halls. The pedestrian-only Old Town has many shops... Talingual Ltd.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosADMINISTRATORS. SIA Jaunmoku pils aicina darba: Administratoru. Ja Jums ir: Videja vai videja speciala izglitiba; labas latviešu, anglu un krievu valodas zinašanas; lieliskas saskarsmes, komunikacijas un sadarbibas prasmes; augsta atbildibas sajuta un speja uznemties iniciativu; prasme... JAUNMOKU PILS, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasMETALAPSTRADES DARBGALDU OPERATORS. Darbs ar CNC lokšnu liekšanas presi un lazergriešanas iekartu. Piedavajam: Apmacibas darbam ar minetajam iekartam; Darbu stabila un augoša uznemuma. CV ludzam sutit uz e-pastu: metal#rubate.lv vai iesniegt personigi Baložu iela 4, Gulbene. Pamatzinašanas darba ar datoru;... Rubate metal, SIA.
 • . RevocadoresAPDARES DARBU STRADNIEKS. SIA “Build-Invest Latvia”, reg.Nr. 40203022801, adrese Brivibas gatve 316-1, Riga, mekle: - FASADES APDARES SPECIALISTUS Prasibas:-teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas-ir nepieciešama praktiska darba pieredze- spejas patstavigi izplanot veicama darba operacijas, darba vietu... Build-Invest Latvia, SIA.
 • . Instaladores de material aislante y de insonorizaciónEKU SILTINATAJS. SIA “Build-Invest Latvia”, reg.Nr. 40203022801, adrese Brivibas gatve 316-1, Riga, mekle:  - EKU SILTINATAJUS Prasibas:-teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas-ir nepieciešama praktiska darba pieredze- spejas patstavigi izplanot veicama darba operacijas, darba vietu un izveleties... Build-Invest Latvia, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Archivistas y curadores de museosAPMEKLETAJU CENTRA SPECIALISTS. Izpratne par ekonomikas un finanšu pamatlikumiem un notikumiem ir vajadziga, lai cilveks pilnvertigi piedalitos sabiedribas dzive, pienemtu lidzsvarotus lemumus, spetu labak konkuret darba tirgu. Tadel ekonomikas politikas veidotajiem, tai skaitacentralajai bankai, viens no uzdevumiem ir spet... 'LATVIJAS BANKA'.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatorus-pardevejus Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakal VIADA Baltija, AS.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutasMASIERIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA aicina darba Masieri. Prasibas: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba. Nepieciešama sanitara gramatina. Velams sertifikats masiera specialitate. Valsts valodas prasme: pamata limena (A2) Anglu un krievu valodas zinašanas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosISTABENIS. SIA “Mogotel” aicina darba istabenes (5 vakances)Darba vieta – viesnica Wellton Centrum Hotel&SPA, pec adreses Kaleju iela 33, Riga – 1 vakanceDarba vieta – viesnica Rixwell Elefant Hotel , pec adreses Kalnciema iela 90, Riga – 1 vakanceDarba vieta – viesnica Rixwell Konventa... Mogotel, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. SMARŽU TEMPLIS - Parfimerijas veikals Prasibas kandidatam: - Lieliskas aktivas pardošanas prasmes- Teicamas latviešu un teicamas krievu valodas prasmes- Draudzigums, energiskums, orientacija uz klientu, speja parliecinat un saprasties ar dažadiem cilvekiem Darba raksturojums: - Profesionala... DIY, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaFIZIKALAS UN REHABILITACIJAS MEDICINAS MASA. Fizikalas un rehabilitacijas medicinas masa. Nepieciešams: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba; Darba pieredze obligata; Nepieciešama sanitara gramatina; Nepieciešams sertifikats specialitate. Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala sazinas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Recepcionistas de hotelesVIESNICAS ADMINISTRATORS. SIA “MOGOTEL” aicina pievienoties kolektivam Viesnicas ADMINISTRATORU/RI darbam dienas un nakts mainas (4 vakances)Darbs viesnica Wellton Centrum Hotel&SPA (Kaleju iela 33, Riga) – 1 vakanceDarbs viesnica Wellton Riga Hotel&SPA (Valnu iela 49, Riga) – 1 vakanceDarbs viesnica Rixwell... Mogotel, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesMUZEJA IZSTAŽU UN EKSPOZICIJU ZALU UZRAUGS. Veselibas ministrija sadarbiba ar Paula Stradina Medicinas vestures muzeju izsludina konkursu uz   EKSPONATU UZRAUGA amatu Medicinas vestures izpetes un ekspoziciju darba nodala uz noteiktu laiku. Amata merkis: -          Veikt eksponatu un muzeja priekšmetu uzraudzibu un... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
Más ofertas: << · 15 · 22 · 26 · 28 · < · 30 · > · 32 · 35 · 40 · >>