Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,913 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . RevocadoresAPDARES DARBU STRADNIEKS. SIA “Build-Invest Latvia”, reg.Nr. 40203022801, adrese Brivibas gatve 316-1, Riga, mekle: - FASADES APDARES SPECIALISTUS Prasibas:-teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas-ir nepieciešama praktiska darba pieredze- spejas patstavigi izplanot veicama darba operacijas, darba vietu... Build-Invest Latvia, SIA.
 • . Instaladores de material aislante y de insonorizaciónEKU SILTINATAJS. SIA “Build-Invest Latvia”, reg.Nr. 40203022801, adrese Brivibas gatve 316-1, Riga, mekle:  - EKU SILTINATAJUS Prasibas:-teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas-ir nepieciešama praktiska darba pieredze- spejas patstavigi izplanot veicama darba operacijas, darba vietu un izveleties... Build-Invest Latvia, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Archivistas y curadores de museosAPMEKLETAJU CENTRA SPECIALISTS. Izpratne par ekonomikas un finanšu pamatlikumiem un notikumiem ir vajadziga, lai cilveks pilnvertigi piedalitos sabiedribas dzive, pienemtu lidzsvarotus lemumus, spetu labak konkuret darba tirgu. Tadel ekonomikas politikas veidotajiem, tai skaitacentralajai bankai, viens no uzdevumiem ir spet... 'LATVIJAS BANKA'.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatorus-pardevejus Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakal VIADA Baltija, AS.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutasMASIERIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA aicina darba Masieri. Prasibas: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba. Nepieciešama sanitara gramatina. Velams sertifikats masiera specialitate. Valsts valodas prasme: pamata limena (A2) Anglu un krievu valodas zinašanas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosISTABENIS. SIA “Mogotel” aicina darba istabenes (5 vakances)Darba vieta – viesnica Wellton Centrum Hotel&SPA, pec adreses Kaleju iela 33, Riga – 1 vakanceDarba vieta – viesnica Rixwell Elefant Hotel , pec adreses Kalnciema iela 90, Riga – 1 vakanceDarba vieta – viesnica Rixwell Konventa... Mogotel, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. SMARŽU TEMPLIS - Parfimerijas veikals Prasibas kandidatam: - Lieliskas aktivas pardošanas prasmes- Teicamas latviešu un teicamas krievu valodas prasmes- Draudzigums, energiskums, orientacija uz klientu, speja parliecinat un saprasties ar dažadiem cilvekiem Darba raksturojums: - Profesionala... DIY, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaFIZIKALAS UN REHABILITACIJAS MEDICINAS MASA. Fizikalas un rehabilitacijas medicinas masa. Nepieciešams: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba; Darba pieredze obligata; Nepieciešama sanitara gramatina; Nepieciešams sertifikats specialitate. Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala sazinas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Recepcionistas de hotelesVIESNICAS ADMINISTRATORS. SIA “MOGOTEL” aicina pievienoties kolektivam Viesnicas ADMINISTRATORU/RI darbam dienas un nakts mainas (4 vakances)Darbs viesnica Wellton Centrum Hotel&SPA (Kaleju iela 33, Riga) – 1 vakanceDarbs viesnica Wellton Riga Hotel&SPA (Valnu iela 49, Riga) – 1 vakanceDarbs viesnica Rixwell... Mogotel, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesMUZEJA IZSTAŽU UN EKSPOZICIJU ZALU UZRAUGS. Veselibas ministrija sadarbiba ar Paula Stradina Medicinas vestures muzeju izsludina konkursu uz   EKSPONATU UZRAUGA amatu Medicinas vestures izpetes un ekspoziciju darba nodala uz noteiktu laiku. Amata merkis: -          Veikt eksponatu un muzeja priekšmetu uzraudzibu un... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • . Representantes comercialesTIRDZNIECIBAS PARDEVEJS. SMARŽU TEMPLIS - Parfimerijas veikals Prasibas kandidatam: - Lieliskas aktivas pardošanas prasmes- Teicamas latviešu un teicamas krievu valodas prasmes- Draudzigums, energiskums, orientacija uz klientu, speja parliecinat un saprasties ar dažadiem cilvekiem Darba raksturojums: - Profesionala... DIY, SIA.
 • . Representantes comercialesAssociate Account Support Analyst. FactSet is a leading provider of integrated online financial and economic information to the global financial community. FactSet offers mission critical investment research and work flow solutions to analysts, portfolio managers, investment bankers and other financial professionals. Our services... FactSet Latvia SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasSwedish Customer Service Superstar. We are looking for Swedish speakers to join our international team in Riga. Do you want to work in an international environment with great career opportunities? Apply now! About you: What you are is more important than your work experience You speak fluent Swedish and have good... Workwide AB.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS REHABILITETAJS. Socialais rehabilitetajs Darbibas joma: Sociala rehabilitetaja -amata pienakumu veikšanaPrasibas: - Atbilstoša izglitiba- Valsts valodas zinašanas - Labas komunikacijas prasmes un augsta saskarsmes kultura;- Labas saskarsmes spejas ar klientiem ar intelektualo invaliditatiDarbs saistits... Socialas rehabilitacijas un aprupes centrs "Saule".
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA Aicina darba viesmili. Nepieciešama videja izglitiba, Valsts valodas prasmes B1 limeni, sanitara gramatina. Darba pieredze nav obligata. Kontaktinformacija: Talr. 67733267; e-pasts: personals#jaunkemeri.lv Nepieciešama sanitara gramatina. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesLAUKSAIMNIECIBAS TEHNIKAS MEHANIKIS. SIA “Agritech”piedava darbu mehanikim lauksaimniecibas tehnikas servisa Piedavajam: - stabilu ilgtermina darbu ar iespeju labi nopelnit; - visas socialas garantijas; - visu nepieciešamo, lai kvalitativi varetu veikt darba piedavajumus; - labus un atsaucigus da Agritech SIA.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Socialais darbinieks. Nepieciešams: Otra limena augstaka profesionala izglitiba socialaja darbiba ar sociala darbinieka kvalifikaciju; Darba pieredze  nav obligata (pietiek ar pirms diploma praksi specialitate); Nepieciešama sanitara gramatina; Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSILTUMIEKARTU APKALPOŠANAS ATSLEDZNIEKS. Rigas Stila un modes tehnikums aicina darba Siltumiekartu apkalpošanas atsledznieku. Niepieciešama Profesionala izglitiba. Darba pienakumi: •    parzinat automatizetu siltumiekartu darbibas principus un ekspluatacijas nosacijumus;•    nodrošinat siltuma padeves iekartu optimalu... 'RIGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS'.
 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). HKScan ir vadošais Ziemelvalstu partikas uznemums. Mes ražojam un tirgojam augstas kvalitates galas un erti lietojamus gatavus produktus zem speciga tela zimoliem. Musu klienti nak no mazumtirdzniecibas, edinašanas pakalpojumu, rupniecibas un eksportu nozares, un pašmaju tirgi aptver Somiju,... HKScan Latvia, AS.
 • . Otro personal de limpiezaTRAUKU MAZGATAJS. Aicinam darba pavara paligu/-dzi (trauku mazgataju) Rimi hipermarketa Liepaja: - Jauna Ostmala 3/5. ?Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardeveju - kasieri Rimi hipermarketa Jekabpili: - Vienibas iela 7. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Supervisores de industrias manufacturerasRAŽOŠANAS VADITAJS. Apgerbu ražošanas firma SIA Deora Pluss aicina darba RAŽOŠANAS VADITAJU Pienakumi : planot, vadit un koordinet visus ražošanas procesus un saistitos darbiniekus, lai nodro šinatu ražošanas planu izpildi klientu noteiktajosterminos un kvalitate (materialu sagatavošana... Deora Pluss, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. RIMI LATVIA SIA aicina darba: Mazumtirdzniecibas veikala pardevejus/-as. Aicinam darba pardevejus/-as (vitrinas zona) Rimi hipermarketa Tukuma. Ja Tev ir svarigi: - Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)-... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Agentes de comprasIEPIRKUMU SPECIALISTS. Sadarbiba un ikdienas komunikacija ar piegadatajiem, piegadataju piedavajumu apkalpošana un analize, regulara sortimenta aktualizešana, precu krajumu nodrošinašana, grupas pardošanas analize, majas lapas uzturešana Darba pieredze sagades, pardošanas vai logistikas sfera, zinašanas... My food, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosMAIZNIEKS. Aicinam darba maiznieku/-ci Rimi veikalos Jurmala: - Talsu šoseja 29, Kauguri, - Viestura iela 22, Lielupe. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja-... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Peones de explotaciones de cultivos mixtos y ganaderosLAUKSAIMNIECIBAS /FERMAS STRADNIEKS. Zemnieku saimnieciba RUDZGAILI aicina darba Fermas darbinieku. Pienakumi: Slaucamo govju, cietstavošo un jaunlopu barošana, meslu tirišana. Atalgojums  no 600 EUR neto menesiTiek nodrošinata dzives vieta - 3 istabu dzivoklis ar visam ertibam. Atrašanas vieta - Ropažu novads, "Rudzgaili"... RUDZGAILI, ZEM.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrererosŠUVEJS. LINDSTRÖM – viens no Eiropas vadošajiem tekstilizstradajumu servisa uznemumiem ar vairak neka 170 gadu pieredzi tekstilrupnieciba, kas piedava darba telpu tiribas un interjera noformejuma, korporativo apgerbu un darba aizsardzibas risinajumus. Darba apgerbu šušanas ražotne - Lindstrom... LINDSTROM PRODEM, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesPartikas un dzerienu TEHNOLOGA PALIGS. HKScan ir vadošais Ziemelvalstu partikas uznemums. Mes ražojam un tirgojam augstas kvalitates galas un erti lietojamus gatavus produktus zem speciga tela zimoliem. Musu klienti nak no mazumtirdzniecibas, edinašanas pakalpojumu, rupniecibas un eksportu nozares, un pašmaju tirgi aptver Somiju,... HKScan Latvia, AS.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS APRUPETAJS. Socialais aprupetajs Darbibas joma: Sociala aprupetaja -amata pienakumu veikšana Prasibas: - Atbilstoša izglitiba- Valsts valodas zinašanas - Labas komunikacijas prasmes un augsta saskarsmes kultura;- Labas saskarsmes spejas ar klientiem ar intelektualo invaliditatiDarbs saistits ar cilveku... Socialas rehabilitacijas un aprupes centrs "Saule".
Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 32 · 37 · 46 · >>