Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros: Vecakais treideris/-e Tev uzticesim:-    veikt bankas valutas poziciju izcelsmes avotu analizi, piedalities valutas pozicijas risku novertešana, hedžešanas lidzeklu izvele; -    piedalities bankas kopejas valutas pozicijas parvaldišanas infrastrukturas un instrumentu sagatavošana;... NORVIK BANKA, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodalas vecakais eksperts/-e (uz noteiktu laiku)   Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SIA “HOKEJAM.LV” reg Nr-LV40103334883• Uznemuma darbibas nozare:Sporta inventara tirdzniecibaGalvenie pienakumi:-precu komplektešana un izsniegšana visos ta posmos atbilstoši uznemuma noteiktajai kartibai un terminiem;-precu atlasišana un komplektešana saskana ar sagatavoto darba... HOKEJAM.LV, SIA.
 • . Peones de carga: Valsts asinsdonoru centrs aicina darba Tehnisko stradnieku Prasibas: 1. pamata vai pamata pakapes profesionala izglitiba. 2. valsts valodas prasmes A1 pakape (ja izglitiba nav ieguta latviešu valoda). 3. rupes par kartibu, precizitati un kvalitati. 4. pozitiva attieksme... VALSTS ASINSDONORU CENTRS.
 • . Tenedores de libros: Valsts policijas Finanšu parvaldes Gramatvedibas biroja Finanšu uzskaites nodalas gramatvedis/-e (viena vakance uz nenoteiktu laiku)Profesijas klasifikatora kods – 3313 01 Visparejie darba pienakumi:?    pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem iegramatot norekinus ar kreditoriem par... 'LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA'.
 • . Abogados: LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz JURISTA amatu uz noteiktu laiku Prasibas : augstaka izglitiba tiesibu zinatnes (velams magistra grads); vismaz 3 gadu pieredze jurista vai lidziga amata, velama darba pieredze pašv LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Administradores de sistemas: Darba pienakumi: • Nodrošinat efektivu IT atbalstu Carnikavas novada pašvaldibai un tas paklautiba esošajam iestadem.• Uzturet darba kartiba IT infrastrukturu (datorus, mobilas ierices, biroja tehniku, datortiklus).• Dokumentet un atjaunot dokumentaciju ieviestam funkcionalitatem.... 'CARNIKAVAS NOVADA DOME'.
 • . Desarrolladores de software:                        Php - Programmetajs Prasibas: Pieredze darba ar Web–Tehnologijam; Izpratne par programmaturas izstrades ciklu; Analitiskas prasmes un prasme patstavigi pienemt lemumus; Zinašanas un pieredze, izmantojot SQL, PHP, HTML + CSS, JS, AngularJS... MS-IDI, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Profesija:    Juriskonsults Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas:    Pieredze publisko iepirkumu veikšana valsts vai pašvaldibas iestade vai uznemuma vismaz 2 gadiPieredze iekšejo normativo aktu, ligumu, administrativo aktu un citu... VSAC Riga.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: LINDSTRÖM – viens no Eiropas vadošajiem tekstilizstradajumu servisa uznemumiem ar 170 gadu pieredzi tekstilrupnieciba, kas piedava darba telpu tiribas un interjera noformejuma, korporativo apgerbu un darba aizsardzibas risinajumus - darba apgerbu šušanas ražotne  Lindstrom Prodem, SIA... LINDSTROM PRODEM, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Strukturvieniba “Piejuras kempings” mekle apkopeju CV sutit uz e-pastu: camping#ventspils.lv vai iesniegt personigi                  Vasarnicu iela 56 – Piejuras kempinga administracija. Uz parrunam tiks aicinati tikai izlases karta. Ventspils labiekartošanas kombinats, SIA.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Piedava darbu visparejas pamatizglitibas/ vidusskolas skolotajam - latviešu valoda un literatura 2017./18.macibu gada Misas vidusskola. Patstavigs darbs ar 01.03.2018 vai 01.09.2018 Nodrošina ar apdzivojamo platibu. Pieteikties: CV iesniedzams Misas skola vai elektroniski uz e-pasta... 'MISAS VIDUSSKOLA'.
 • . Químicos:   Analitikis Prasibas: Labas zinašanas IT joma un IT risinajumos; Izpratne par programmaturas izstrades ciklu; Analitiskas prasmes un prasme patstavigi pienemt lemumus; Krievu un Latviešu valodu zinašanas; Augstaka vai nepabeigta augstaka izglitib; Augsta atbildibas sajuta par darba... MS-IDI, SIA.
 • . Herramentistas y afines: Atsledzniekus uz pilnu slodzi. Prasibas: iepriekšeja pieredze atsledznieka amata, velama; prasme lasit tehniskos rasejumus; precizitate un atbildibas sajuta. Piedavajam: Darbu stabila uznemuma; Konkuretspejigu un motivejošu atalgojumu sistemu; Izaugsmes iespejas;... AISIS, SIA.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales: Cienijamie pretendenti, Meklejam Rezervaciju Vaditaja Asistentu. Pienakumos ietilpst: - Viesnicu, restoranu un transporta rezervaciju veikšana un to kontrole;- Viesnicu rezervacijas logistika grupam;- Problemu un konfliktu situaciju risinašana;- Sazinašanas ar esošajiem un jaunajiem... Baltic Blues LV, SIA.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: “VG KVADRA PAK” AS – lielakais kartona iepakojuma ražotajs Baltijas valstis,  aicina darba kartona lokšnu atgriezumu presešanas iekratas operatoru Ražošanas nodala. Darba pienakumi – mainu darbs ar kartona lokšnu atgriezumu presešanas iekartu. Kontakti: imatiss#vangenechten.com VG KVADRA PAK, AS.
 • . Directores financieros: Ražošanas uznemums Rezekne aicina savai komandai pievienoties galveno gramatvedi Darba pienakumi: - organizet pilnu uznemuma gramatvedibas ciklu saskana ar LR likumiem un normativajiem aktiem- planot, uzraudzit un vadit finanšu gramatvedibas dokumentu plusmu- organizet un vadit gramatvedibas... INVERSA, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde aicina darba IESLODZIJUMA VIETAS VECAKO INSPEKTORU - PSIHOLOGU Prasibas kandidatiem: ??Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:... 'VALMIERAS CIETUMS'.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Informacijas darbinieks/-ce Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cocineros: Aicinam darba pavarus auksta un banketu ceha . Prasibas :  Prasmes pagatavot garšigu edienu ; Labs darba atrums un  augsta atbildibas sajuta ; Speja organizet un uzturet kartiba darba vietu ; Velama vismaz 1 gada darba pieredze pavara vai    2 gadu pieredze pavara paliga amata... NIKE E, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Tenedores de libros: Daugavpils pilsetas pašvaldibas turisma attistibas un informacijas agentura aicina darba uz nenoteiktu laiku  Gramatvedi (profesijas kods: 3313 01) Darba pamatpienakumi: -    gramatvedibas uzskaites nodrošinašana atbilstoši LR normativo aktu prasibam, t.sk. ilgtermina ieguldijum Daugavpils pilsetas pašvaldibas turisma attistibas.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes:       planot, vadit un koordinet darbibu, kas saistita ar tekstiliju ražošanas uznemuma darbibu;•    planot un vadit darbibas strategiju un nodrošinat tas izpildi, sastadit budžeta tames;•    slegt darijumus ar piegadatajiem, klientiem un citiem uznemumiem;•    planot... P & A group, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: VAS „Latvijas dzelzcelš” Regionalais apsaimniekošanas iecirknis mekle atbildigu darbinieku šada vakance: Stacijas stradnieks (dzelzcela stacijas Zolitude un Imanta ) – pilna darba slodze Profesijas kods 931202 Galv. pienakumi : Nodrošinat tiribu un kartibu parzina... Latvijas dzelzcelš,VAS.
 • . Criadores de ganado: ZS Zemturi aicina darba slaukšanas zales operatoru. Darba pieredze nav obligata. Darba vieta atrodas ~ 13 km no Valmieras. Darba laiks-mainas (5.00-10.00 un 17.00-22.00) Darba alga no 900 EUR (pirms nodoklu nomaksas). Pieteikšanas veids: sutit CV uz e-pastu zemturi#gmail.com vai zvanit... ZEMTURI ZS, SIA.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: SIA “Rigas 1.slimnica” aicina darbaMASAS PALIGUKirurgijas klinikaOperacijas bloka Prasibas kanditatiem: ?    Masas paliga izglitiba; ?    Registracija Arstniecibas personu registra; ?    Valodas zinašanas: valsts valodas prasme videja B limeni, krievu valodas zinašanas... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: Citi telekomunikacijas pakalpojumi1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – arpus biroja telpam.2. Prasibas:2.1. darba pieredze ne mazak par 3 gadiem lidziga amata (informacijas un komunikacijas tikli).2.2. svešvalodu zinašanas: krievu... OPTONET, SIA.
 • . Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas:     Kuldigas novada pašvaldibas (reg. Nr. 90000035590) Rendas pagasta parvalde aicina darba kulturas darba organizatoru.         Prasibas kulturas darba organizatora amata pretendentam:             kulturas darbinieka izglitiba, kas tiks KULDIGAS NOVADA RENDAS PAGASTA PARVALDE.