Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,802 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 26

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administración: Vecakais eksperts/te Juridiska departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo ipašumu parvaldišanas politikas nodalaJuridiskais departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina politikas izstradi publisko iepirkumu, publiskas un privatas partneribas joma un valsts nekustamo ipašumu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Operadores de autoelevadoras: Amata apraksts: gatavas produkcijas iekraušana/ izkraušana ar autoiekraveju; produkcijas preciza uzskaite ar skeneri; produkcijas izvietošanas planošana. Darba laiks: mainas (dienas un nakts mainas) Prasibas: obligata darba pieredze ar autoiekraveju; deriga autoiekraveja... Biuro, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Amata apraksts: pasta sutijumu un sikpaku škirošana; sikpaku registrešana ar skeneri. Tiek nodrošinats bezmaksas transports no Rigas centra. Darba laiks: iespeja izveleties dienas/nakts mainu darba dienas, vai darbu brivdienas. Prasibas: rupigums un precizitate; labas latviešu... Biuro, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris Maxima Jurmala, Kauguri, Talsu šoseja 25. Mes Tev uzticesim:- laipni un precizi apkalpot klientus.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velama pieredze lidziga darba, - velmi un spejas aktivi stradat. Ko Tu iegusi:-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Agentes de compras: Sadzives ventilacijas sistemu ražotajs,mekle: IEPIRKUMU SPECIALISTA ASISTENTU/ I PIENAKUMI•    Darbs ar esošajiem piegadatajiem, jaunu piegadataju meklešana;•    Iepirkumu veikšana, precu atlikumu vadiba;•    Jaunu produktu ieviešana uznemuma produktu klasta;•    Datu... EIROPLASTS, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade ''Pasacina'' aicina darba medicinas masu. Atalgojums: alga + piemaksa (atkariga no darba staža). Darba laiks no 8:00 lidz 17:00. Darba vietas adrese - Aspazijas iela 18, Jelgava, LV-3001,kontaktalrunis: 63027245 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: HKScan Latvia aicina pievienoties musu komandai ražošanas telpu uzkopšanas darbiniekam , Jelgava, Savienibas iela 8. Darba pienakumi: -  Nodrošinat kvalitativu kupinašanas krašnu uzkopšanu ar iekartam un ar rokam; - Fizisks darbs; -  Darba laiks no plkst. 20:30 lidz 5:00 no... HKScan Latvia, AS.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs – SIA „City Service Engineering”, Reg. Nr. LV40003819844 Darbibas joma - nekustamo ipašumu apsaimniekošana Profesija – Santehnikis •    Darba pienakumi -eku inženiertiklu (apkure, udensvads un kanalizacija) remontu... City Service Engineering, SIA.
 • . Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes: Amata apraksts: kvalitativa produktu ražošana saskana ar tehnologiskam un izstrades normam; ražošanas pasutijumu komplektešana ražošanas procesa; ražošanas procesu un parametru ieverošana; tiras un kartigas darba vides uzturešana; darbs mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00... Biuro, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: ADROS BALTIJA klients – viens no lielakajiem starptautiskajiem ražošanas uznemumiem Latvija, labakais darba devejs Zemgale, aicina pievienoties savai komandai: RAŽOŠANAS INŽENIERI Galvenie darba pienakumi: Tehniskas dokumentacijas un sistemas sagatavošana; Jaunu teh ADROS BALTIJA, SIA.
 • . Empacadores manuales: Amata apraksts: gatavas produkcijas un elektroprecu nogadašana noliktava; tiras un kartigas darba vides uzturešana. Darba laiks: Mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00 (pec mainas tiek nodrošinats transports majas Rigas robežas); 24:00-07:00). Prasibas: darba pieredze ražošanas... Biuro, SIA.
 • . Instructores de educación física y actividades recreativas: Prasibas:-    Videja profesionala vai augstaka izglitiba;-    Teicamas organizatoriskas, komunikacijas, saskarsmes un sadarbibas prasmes, stradajot individuali un komanda;-    Velama pieredze sporta pasakumu planošana un organizešana.Pienakumi:-    Planot, organizet un vadit... Kalsnavas pagasta parvalde.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Apkopejs/a darbam VACIJA Darba vieta – klinika Pienakumi – telpu uzkopšana Darba stundu skaits menesi – pec grafika Meneša darba alga ~ 7eiro /stunda (neto) Darba alga pec nodoklu nomaksas Dzivesvieta – apmaksata. Priekšrociba - anglu (sarunvalodas limeni)/krievu/latviešu... MIATEKS, SIA.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: Prasibas:•    Interese par pukkopibu, ainavu arhitekturu (izglitiba pukkopiba, ainavu arhitektura tiks uzskatita par priekšrocibu);•    Speja stradat radoši, izradit inciativu, planot un organizet darbus, tiem nepieciešamos resursus;Pienakumi:•    Esošo apstadijumu kopšana... Kalsnavas pagasta parvalde.
 • . Barrenderos y afines: .EKAS UN TERITORIJAS UZRAUGU, SETNIEKUPienakumi:-    Veikt Jaunkalsnavas koplietošanas teritorijas sakopšanas un uzkopšanas darbus;-    Veikt telpu uzkopšanas darbus Kalsnavas pagasta Socialaja maja; Piedavajam:-    Darbu uz nenoteiktu laiku;-    Pilnas slodzes darbs;-    Darba... Kalsnavas pagasta parvalde.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Amata apraksts: precu uzskaite ar skeneri un izvietošanas planošana; darbs ar autoiekraveju. Darba vieta: Riga  Darba laiks: mainas (dienas un nakts mainas) Prasibas: darba pieredze ar autoiekraveju; deriga autoiekraveja vaditaja aplieciba; rupigums un no Biuro, SIA.
 • . Químicos: A/S “Dzintars” ir lielakais parfimerijas un kosmetikas izstradatajs Ziemeleiropas valstis. Uznemuma galvenais princips visa darbibas laika ir augsti kvalitativas produkcijas ražošana, atbilstoši jaunakajiem sasniegumiem kosmetikas un parfimerijas joma.Aicinam pievienoties musu komandaiKvalitates... DZINTARS, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “RX Tirdznieciba”, 40203039352Uznemuma darbibas nozare:MazumtirdzniecibaAmata nosaukums:PRECU PIENEMEJSDarba pienakumi:-    PRECU PIENEMŠANA;-    PRECU IZVEŠANA ZALE;-    KARTIBAS UZTUREŠANA SAVA DARBA ZONA NOLIKTAVA.Prasibas... RX TIRDZNIECIBA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitala tirgus un apdrošinašanas politikas nodalas vecakais/-a eksperts/-e Finanšu tirgus politikas departaments ir strukturvieniba, kas Finanšu ministrijas kompetences ietvaros nodrošina finanšu tirgus politikas veidošanu valsts finanšu stabilitates... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ieredna amata vietu - Personala un dokumentu parvaldibas departamenta PERSONALA SPECIALISTS (uz nenoteiktu laiku)Mes piedavajam:-    pieredzi personala vadiba un personala lietvediba valsts iestade;-    draudzigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Metodiskas vadibas un kontroles departamenta projekta “Profesionala sociala darba attistiba pašvaldibas” juriskonsults (uz projekta istenošanas laiku lidz 2021.gada 31.decembrim )Mes piedavajam:-    radošu,... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Darbam cenuklubs.lv veikala t/c Spice Home Pienakumi:  Aktivi pardot un nodrošinat laipnu klientu apkalpošanu Sekot lidzi un papildinat precu sortimentu veikala plauktos Rupeties un uzturet kartibu nodala Prasibas: Velme stradat un apgut jaunas zinašanas Pozitivisms un labas... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “SKAI Baltija”, 50003402511Uznemuma darbibas nozare:Partikas ražošana un mazumtirdzniecibaAmata nosaukums:KONDITORSDarba pienakumi:-    DARBA VIDES SAGATAVOŠANA DARBAM;-    KONDITORIJAS/BEKEREJAS PRODUKCIJAS GATAVOŠANA SASKANA... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: VAS „Latvijas dzelzcelš” (reg.nr. 40003032065) Signalizacijas un sakaru distances Elektroapgades rajons Riga pasažieru aicina darba: Elektroapgades rajona gaisvadu liniju elektromontieri (Darbs posma Zemitani-Riga-Tornakalns-Zasulauks-Kemeri; Lacupe-Bolderaja) Galvenie darba... Latvijas dzelzcelš,VAS.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “SKAI Baltija”, 50003402511Uznemuma darbibas nozare;Partikas ražošana un mazumtirdzniecibaAmata nosaukums:GALAS SPECIALISTS/MIESNIEKSDarba pienakumi:1.    DARBA VIDES SAGATAVOŠANA DARBAM;2.    GALAS SADALE PEC IZCIRTUMA UN KALKULACIJAS;3.    PRODUKTU... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts policija aicina darba Ekspertu Kriminalistikas parvaldes Regionu biroja Kurzemes ekspertu nodala (Ventspili) Darba pienakumi: - veikt notikuma vai citas vietas, apvidus, priekšmetu apskati; - izdarit personu aplukošanu; - iznemt paraugus salidzinošajai izpetei; - piedalities... VALSTS POLICIJAS KURZEMES REGIONA PARVALDE.
 • . Cocineros: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “SKAI Baltija”, 50003402511Uznemuma darbibas nozare:Partikas ražošana un mazumtirdzniecibaAmata nosaukums:PAVARS (KULINARS)Darba pienakumi:-    DARBA VIDES SAGATAVOŠANA DARBAM;-    KARSTAS/AUKSTAS PRODUKCIJAS GATAVOŠANA SASKANA... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Cocineros: TIAMO GRUPA, SIA Liepaja aicina pievienoties savai komandai PAVARU. Jadara: atri un garšigi gatavot edienu pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas. Jabut: velama pieredze un/vai izglitiba edinašanas joma, speja stradat komanda, pozitiva attieksme pret darbu... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “SKAI Baltija”, 50003402511Uznemuma darbibas nozare:Partikas ražošana un mazumtirdzniecibaAmata nosaukums:ZIVJU PARSTRADES SPECIALISTSDarba pienakumi;-    DARBA VIDES SAGATAVOŠANA DARBAM;-    ZIVJU UN JURAS PRODUKTU PAREIZA PIRMAPSTRADE... SKAI BALTIJA, SIA.