Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,407 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 26

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam  spelu kazino Ventspili!! Laba alga, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana ar Olympic Casino standartiem;... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesJURISKONSULTS. Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Juridiskas nodalas juriskonsults (uz nenoteiktu laiku) Valsts darba inspekcija piedava: -    draudzigu kolektivu, -    interesantu un dinamisku darbu; -    iespeju dot savu ieguldijumu atbilstibas... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosUZKOPŠANAS DARBA VADITAJS. SIA Clean R ir profesionals, uz klientu orientets uznemums ar 70 gadu pieredzi Latvijas tirgu – tirgus lidreris, kura vertibas ir profesionalitate un atbildiba. Mes nodrošinam pilnu vides pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanas klastu, ka ari vides produktu izplatišanu. www.cleanr.lv... Clean R, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónINSPEKTORS. Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora - valsts civildienesta ierednu amata vietu uz noteiktu laiku   Vidzemes regionalaja Valsts darba inspekcija.                                                      Darba vieta... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • . Camareros de mesasBISTRO PAKALPOJUMU DARBINIEKS. SIA „Firma Madara 89” - viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba un edinašana, piedava darbu bistro pakalpojuma darbiniekam (-cei) edinašanas uznemuma “Pasednica” , Rigas iela 64, Valmiera. Prasibas kandidatiem: FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam  spelu kazino Riga, Gailezera iel!! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana ar Olympic Casino... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaKOKAPSTRADES IEKARTU OPERATORS. Viens no vadošajiem kokapstrades uznemumiem Latvija, saistiba ar ražošanas apjomu pieaugumu, AICINA DARBA RAŽOŠANAS DARBINIEKUS IESPEJAMS PIETEIKTIES DARBA ŠADOS AMATOS: MARKETAJS/-A SLIPETAJS/-A GALDNIEKS/-CE KOKAPSTRADES OPERATORS/-E KRASOTAJS/-A PRASIBAS: Augsta atbildibas... STALI SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam (-ai) veikala “mini top!” Alejas iela 7A, Kocenos, Kocenu novada (uz atvalinajuma laiku). Galve FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. Vecakais MIESNIEKS, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - apstradat un sadalit galu, - izvietot galas produkciju vitrina.                     Ko Mes gaidam - videjo vai videjo specialo izglitibu,- latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni,- velams darba... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIKIS. MEHANIKIS (tehnikas nomas punkta) Tev bus iespeja stradat starptautiska tehnikas nomas uznemuma, kas Baltijas regiona ir TOP 2 sava nozare un izversis darbibu ari Somija, Zviedrija un Krievija. Mes piedavajam stabilas uznemuma vertibas, kas palidz sasniegt visambiciozak Storent, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Precu pienemšana, markešana,izvietošana tirdzniecibas zale. Darbs ar kases aparatu- precu pardošana. Klientu apkalpošana un konsultešana. Darbs ar precu pavadzimju dokumentu parakstišanu, registrešanu . EKA žurnala aizpildišana. Talr.29495859, Lugums zvanit no pl. 10:00-19:00. E-pasts:helans#helans.lv HELANS, SIA.
 • . Peones de cargaTEHNISKAIS STRADNIEKS. VSIA “Kulturas un sporta centrs “Daugavas stadions””aicina darbatehnisko stradnieku (1 vakance) Darba pienakumi: Dažada rakstura tehnisko darbu izpilde: •    sporta laukumu, vieglatletikas skrejcelu un sektoru uzkopšana; •    sporta laukumu sagatavošana sporta pasakumiem;... Kulturas un sporta centrs "Daugavas stadions", SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. ?Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzFinanšu departamenta vecaka eksperta ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) ?Amata merkis: Veikt gramatvedibas uzskaiti un kontroli par finanšu lidzeklu izlietojumu Izglitibas un zinatnes ministrijas (turpmak... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Aicinam darba paligstradnieces un paligstradniekus ? darbam VACIJA! Darba vieta - ražošanas uznemums Pienakumi - paligdarbi Darba stundu skaits - pec grafika! Darba stundu likme - 8 EUR/h (neto) Dzivesvieta - apmaksata. Oficials darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs!... MIATEKS, SIA.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatorus-pardevejus Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakal VIADA Baltija, AS.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. MIESNIEKS, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - apstradat un sadalit galu, - izvietot galas produkciju vitrina.                     Ko Mes gaidam - videjo vai videjo specialo izglitibu,- latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni,- velams darba pieredzi lidziga... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosKONDITORS. KONDITORS/-E, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - gatavot konditorejas izstradajumus. Ko Mes gaidam - videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velams darba pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutasMASIERIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. BIEDRIBA “Labaka Ritdiena” Socialas aprupes centrs pansionats “Sermukši” aicina darba: APRUPETAJUS Prasibas:1.    valsts valodas prasmes A2 pakape (ja izglitiba nav ieguta latviešu valoda), krievu valodas prasmes sarunvalodas limeni;2.    pieredze sociala aprupetaja amata... Labaka Ritdiena, BDR.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosMAIZNIEKS. MAIZNIEKS/-CE, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - sagatavot maizes izstradajumus, Ko Mes gaidam - videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velams darba pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Lavadores de ventanasLOGU /VITRINU STIKLU MAZGATAJS. Saules Stikli – vietejais uznemums, kurš nodarbojas ar stiklu aplimešanas un tonešanas pakalpojumiem, aicina darba:PALIGSTRADNIEKU, ar iespeju izmacities par STIKLA VIRSMU APLIMETAJU pamatdarbam Riga.Mes sagaidam, ka esi apkerigs, merktiecigs un uz rezultatu orientets. Lai veiksmigi pilditu... SAULES STIKLI, SIA.
 • . Controladores de procesos de producción de metalesMETALA APSTRADES IEKARTAS OPERATORS. Marupes Metalmeistars, AS aicina darba metala apstrades iekartu operatoru. Prasibas: - nodrošinat ražošanas pasutijumu izpildi; - speja patstavigi veikt darbu; - fiziska noturiba. Uznemums piedava: - nepieciešamo apmacibu; - socialas garantijas; - darbu stabila uznemuma. Atalgojums:... Marupes Metalmeistars, AS.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. I-Work klients  Lindström  ir Somijas lielakais tekstilizstradajumu nomas servisa uznemums, kas Latvija darbojas kopš 1995. gada divas nozares – darba apgerbu un mainamo paklaju nomas serviss. Pieaugot ražošanas apjomam, darba apgerbu servisa centra Pinkos, aicin I-Work Group, SIA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosARHIVA PARZINIS. Ja Tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai II limena profesionala izglitiba; darba pieredze valsts parvaldes iestade joma, kas saistita ar arhiva darba organizaciju, dokumentu uzkrašanu, uzskaiti, saglabašanu un arhiva dokumentu izmantošanu; prasme stradat ar datorprogrammam... Valsts robežsardze.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Ugunsdzesibas aparatu korpusu un metala kannu ražošanas uznemums SIA „VALPRO” aicina darba: METINATAJU Prasibas: ?    profesionala videja / arodizglitiba metinataja specialitate ?    pieredze metinataja (MAG) darba ?    speja intensivi stradat, velme macities ?    atbildibas... VALPRO, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Secretarios (general)LIETVEDIBAS SEKRETARS. Transasia LV SIA, Reg. Nr. 40103709818Vakance: Lietvedibas sekretara amata (Profesiju klasifikatora kods Nr. 4120 03).Darba pienakumi: -noformet apdrošinašanas dokumentus; -nodrošinat importa un eksporta licencu noformešanu; -parakstit un izsniegt dokumentus, kuros fikseti kravu parvadašanas... Transasia LV, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Bucher Municipal SIA , starptautisks mašinbuves uznemums Ventspili, kas nodarbojas ar komunalas tehnikas ražošanu, aicina pastaviga darba nerusejoša terauda un melna metala metinatajus ar MIG / MAG metinašanas procesiem. Prasibas: atbilstoša tehniska izglitiba un pieredze;... Bucher Municipal, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. AS Marupes Metalmeistars aicina darba CEHA STRADNIEKU. Darba uzdevums:   metala griešana. Uznemums piedava: - nepieciešamo apmacibu; - socialas garantijas; - darbu stabila uznemuma. Atalgojums: Bruto no 500 Eur Talr.: 26305631 E-pasta adrese: daiga#metalmaster.lv Marupes Metalmeistars, AS.
Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 24 · < · 26 · > · 28 · 31 · 36 · >>