Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 24

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. PKS Straupe steidzami aicina darba pardeveju darbam firmas veikala Rigas iela 4, Valmiera, tirdzniecibas centra Valleta. Kandidatiem (- em) nepieciešama pieredze partikas produktu tirdznieciba. Priekšroka tiem (tam), kuri (-as) stradajuši (-as) ar piena vai galas produktiem. Tapat darba... STRAUPE PKS.
 • . Recepcionistas de hotelesVIESNICAS ADMINISTRATORS. Darba vietas: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 2 vakances Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 2 vakances Rixwell Centra Hotel - Audeju iela 1, Riga - 1 vakance Rixwell Hotel Konventa Seta - Kaleju iela 9/11, Riga - 1 vakance Rixwell Domus Hotel... Mogotel, SIA.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoCELA BUVES PALIGSTRADNIEKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A-Land, SIA.
 • . Sin definirKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. TMB Motors SIA (autoparvadajumi)Reg.Nr.40003668388 aicina darba KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJUS Darba vietas adrese:Augstrozes iela 1A,Riga Prasmes: autovaditaja apliecibas kvalifikacija 95 kods,C.E, vaditaja aplieciba alga no 926,summetais darba laiks CV sutit uz e-pasta adresi : viktors#tmbmotors.lv,talr.29575360... TMB Motors SIA (autoparvadajumi).
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilMEŽA MAŠINU OPERATORS. Darbs ar mobilo škeldotaju ar hidromanipulatoru ciršanas atlieku parstradei kurinamas koksnes škeldas; Droši, efektivi un produktivi stradat ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzetu specialu meža mašinu; Nodrošinat atbilstibu ražiguma, izstrades un ekspluatacijas merkiem; ... OŠUKALNS, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesEKAS UZRAUGS. Galvenie amata pienakumi: Sekot izglitojamo uzvedibai dienesta viesnicas telpas, nepielaujot Dienesta viesnicas Iekšejas kartibas noteikumos izglitojamajiem neatlaujamu darbibu veikšanu. Veikt izglitojamo uzvedibas kontroli, izmantojot videonoverošanas sistemas un ierices. Uzraudzit,... Rezeknes tehnikums.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. Darba apraksts: Veic klienta aprupi sociala darba specialista uzraudziba saskana ar klienta individualo socialas aprupes planu; palidz personam, kuras pašas sevi nevar aprupet, t.i., veic klientam ikdienas higienas proceduras; sakarto matus; palidz apgulties vai piecelties no gultas; palidz... Rujienas novada pašvaldiba.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. ISG, SIA aicina darba    NOLIKTAVAS DARBINIEKU Darba pienakumi: Noliktavas darba organizešana, precu pienemšana, precu izsniegšana (parsvara metala durvis), krajumu uzskaite, inventarizacijas veikšana,  nepieciešamas dokumentacijas noformešana (pavadzimes, rekini, CMR u. c.),... ISG, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMehanismu MEHANIKIS. Veikt tehniskos darbus, kas saistit ar mehanisko iericu, iekartu, to mezgluuzstadišanu, uzraudzibu, apkalpošanu un remontu, ieverojot darba aizsardzibasun ugunsdrošibas noteikumus. Uzraudzit darza tehnikas (zales plaveju, trimmeru, motorzagu u.c.) tehniskostavokli, nodrošinat to apkopi... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • . Profesionales de enfermeríaBERNU MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Ebanistas y afinesGALDNIEKS. Viens no vadošajiem kokapstrades uznemumiem Latvija, saistiba ar ražošanas apjomu pieaugumu, AICINA DARBA  RAŽOŠANAS DARBINIEKUS IESPEJAMS PIETEIKTIES DARBA ŠADA  AMATA: GALDNIEKS/-CE PRASIBAS: Augsta atbildibas sajuta pret veicamajiem pienakumiem; Iepriekšeja pieredze kokapstrade... STALI SIA.
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesKOKMATERIALU MARKETAJS. Viens no vadošajiem kokapstrades uznemumiem Latvija, saistiba ar ražošanas apjomu pieaugumu, AICINA DARBA  RAŽOŠANAS DARBINIEKUS IESPEJAMS PIETEIKTIES DARBA ŠADA  AMATA: MARKETAJS/-A SLIPETAJS/-A PRASIBAS: Augsta atbildibas sajuta pret veicamajiem pienakumiem; Iepriekšeja... STALI SIA.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONSULTANTS. Roullier Group ir 1959. gada dibinats gimenes uznemums, kurš musdienas ir viens no vadošajiem inovativakajiem uznemumiem pasaule kulturaugu meslojumu, ka ari augsnes uzlabošanas lidzeklu ražošana un tirdznieciba, dažadas nozares piedavajot savus produktus ar vairak ka 10 zimoliem. Uznemuma... TIMAC AGRO LATVIA, SIA.
 • . Analistas financierosFINANŠU ANALITIKIS. Teicamas problemu risinašanas un analitiskas prasmes; velme macities un apgut jaunas prasmes; speja stradat patstavigi un proaktivi; augsts atbildibas limenis; bakalaura diploms ekonomika un biznesa administracija; eksperts darba ar MS Excel, Power BI un DAX skriptu izpratne, SQL pamatzinašanas;... EC Investments, SIA.
 • . Pintores y empapeladoresKRASOTAJS. Viens no vadošajiem kokapstrades uznemumiem Latvija, saistiba ar ražošanas apjomu pieaugumu, AICINA DARBA KRASOTAJU. PRASIBAS: Augsta atbildibas sajuta pret veicamajiem pienakumiem; Iepriekšeja pieredze kokapstrade var tik uzskatita par priekšrocibu; Tehniska un matematiska... STALI SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS REHABILITETAJS. Noteikt klienta socialo prasmju un aktivitašu limeni; Noskaidrot klienta velmes un socialas vajadzibas; Palidzet atseviškiem individiem un grupam socialo problemu risinašana; Atbilstoši klienta velmem un vajadzibam, noteikt socialas rehabilitacijas veidus; Piedalities klienta... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producciónRAŽOŠANAS KONTROLIERIS. Produkcijas kontrolieris izglitiba –arodizglitiba vai amatizglitiba; darba pieredze– velama vismaz 1 gada darba pieredze lidziga darba; valoduzinašanas – labas latviešu valodas zinašanas, krievu un /vai anglu valodas zinašanas; prasmes:japrot lietot prakse teoretiskas zinašanas... Satis Prefab, SIA.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosELEKTRONISKO IEKARTU MONTIERIS. Elektronikas produktu montaža; Pasutijumu komplektešana; Darbs ar ražošanas iekartam; Iekšejo kartibas noteikumu un darba instrukciju ieverošana. riga#manpower.lv •    Darba pieredze ražošanas joma (elektronikas vai saistita sfera);•    Velama speciala tehniska... Manpower Lit, AKF.
 • . Lavadores de vehículosAUTOMOBILU MAZGATAJS. Darbs Niderlande -  Musu klienti Niderlande mekle darbniekus automazgatuvei. Uznemums ir modernizets un darbs ir iekštelpas. Automašinas tiek tiritas silta telpa, skan muzika. Darbs ir automašinu interjera un eksterjera tirišana, vaskošana.  Darbs 10 stundas diena, uzdarbu tiek Qbis Latvia, SIA.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS. Ligatnes novada dome  aicina darba Pašvaldibas policijas inspektoru (normals darba laiks) (profesijas klasifikatora kods 3355 14, 28.4.saime (IIA) limenis) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba likuma “Par policiju” 21.panta pirmas dalas prasibam; •    pašvaldibas... Ligatnes novada dome.
 • . Directores de políticas y planificaciónPAŠVALDIBAS PAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Ogres novada pašvaldiba ( reg.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz Ogres novada pašvaldibascentralas administracijas “Ogres novada pašvaldiba” Turisma informacijas centra vaditaja amatu Prasibas pretendentiem: ·  akademiska augstaka izglitiba vai otra limena profesionala... OGRES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONSULTANTS. Green Warm Technology, SIA aicina darba  Vadibas un organizacijas analitiki - KONSULTANTU (2421-02) Prasibas: Augstaka izglitiba geografijas joma Pienakumi: Konsultet firmu projektu efektivitates un menedžmenta jautajumos. CV sutit uz: amangeldiyevaidar#gmail.com Green Warm Technology, SIA.
 • . Guardias de protecciónAPSARDZES DARBINIEKS. SIA „Firma Madara’89” - viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas, partikas mazumtirdznieciba piedava darbu APSARDZES DARBINIEKAM (-cei) veikalos „top!” Jekabpili. Galvenie darba pienakumi: Rupeties par drošibu un kartibu strukturvienibas... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricasAUGSTSPRIEGUMA LINIJU ELEKTROMONTIERIS. AS “Augstsprieguma tikls” ir Latvijas energosistemas mugurkauls - Latvijas elektroenergijas parvades sistemas operators, kas nodrošina nepartrauktu, drošu un ilgtspejigi efektivu elektroenergijas parvadi visa Latvija. MEKLEJAM KOLEGI AUGSTSPRIEGUMA LINIJU ELEKTROMONTIERI Darba vieta... Augstsprieguma tikls, AS.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam  spelu kazino Riga, Gailezera iel!! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana ar Olympic Casino... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaKOKAPSTRADES IEKARTU OPERATORS. Viens no vadošajiem kokapstrades uznemumiem Latvija, saistiba ar ražošanas apjomu pieaugumu, AICINA DARBA RAŽOŠANAS DARBINIEKUS IESPEJAMS PIETEIKTIES DARBA ŠADOS AMATOS: MARKETAJS/-A SLIPETAJS/-A GALDNIEKS/-CE KOKAPSTRADES OPERATORS/-E KRASOTAJS/-A PRASIBAS: Augsta atbildibas... STALI SIA.
Más ofertas: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 26 · 29 · 34 · >>