Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,533 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Operadores de autoelevadorasELEKTROKARA VADITAJS. SIA Orkla Logistics Latvija ir viens no Orkla grupas uznemumiem, ta galvenais darbibas virziens ir plaša spektra logistikas pakalpojumu sniegšana grupas sabiedribam. Uznemums sniedz tadus pakalpojumus ka izejvielu un paligmaterialu uzglabašanu, komplektešanu un piegadi SIA Orkla Confectionery... Orkla Logistics Latvija, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPARDOŠANAS VADITAJS. SIA BPO SOLUTIONS jau vairak ka astonus gadus sekmigi darbojas zvanu apkalpošanas joma, apkalpojot klientus piecas valstis, un ir kluvis par vienu no vadošajiem telemarketinga uznemumiem Latvija, trijas filiales nodrošinot darba vietas ap 100 darbiniekiem.Sakara ar darba apjoma palielinašanu... BPO Solutions, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. Komplektetajus un kravejums darba aicina SIA Orkla Logistics. SIA Orkla Logistics Latvija ir viens no Orkla grupas uznemumiem, ta galvenais darbibas virziens ir plaša spektra logistikas pakalpojumu sniegšana grupas sabiedribam. Uznemums sniedz tadus pakalpojumus ka izejvielu un paligmaterialu... Orkla Logistics Latvija, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Biroju telpu, noliktavu, paligtelpu uzkopšana.Ko mes piedavajam : - BEZMAKSAS neierobežotus zvanus + internets telefona; - BEZMAKSAS pusdienas; - Bezmaksas izmitinašanu dienesta dzivokli Riga; - Socialas garantijas, nomaksatus nodoklus; - STABILU ikmeneša atalgojumu, vienmer laika; - Labus... FDA SERVICE, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Biologiskas partikas ražošanas uznemums SIA Lat Eko Food aicina darba: CEHA DARBINIEKUS PIENAKUMI: Darbs ražošanas ceha pie ražošanas linijas;Ieverot un izpildit produkcijas ražošanas tehnologiskos procesus;Precizi un efektivi izpildit uzdoto darbu. PRASIBAS: Pieredze lidzvertiga darba... Lat Eko Food, SIA.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosKIMISKO PROCESU /AUTOKLAVA OPERATORS. Biologiskas partikas ražošanas uznemums SIA Lat Eko Food aicina darba: AUTOKLAVA OPERATORS Pienakumi: •    Veikt produktu sterilizaciju ieverojot tehnologiskos procesus;•    Vadit un regulet iekartu darbibu atbilstoši nepieciešamajiem parametriem, kuri noteikti produktu ražošanas... Lat Eko Food, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Kausešanas mašinu operatori Ir iespeja apgut profesionalas iemanas uz vietas Darbu var uzsakt nekavejoties Var griezties ari vidusskolnieki uz vasaras laiku! Uznemums atrodas Spalu iela 4, Daugavpili Butu labi, ja vispirms piezvanitu uz telefonu: 28390011 - Ilze < Centennial Industries, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesJURISKONSULTS. Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzAugstakas izglitibas, zinatnes un inovaciju departamenta  juriskonsulta valsts civildienesta ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Normativas bazes veidošana un juridiska atbalsta sniegšana augstakas izglitibas,... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesŠVEICARS. Latgales lielaka viesnica „Park Hotel LATGOLA” aicina pieteikties PORTJE amatam ? uz pastavigu laiku! ? CV ludzam atnest uz viesnicu „Park Hotel LATGOLA”, adrese: Gimnazijas iela 46, Daugavpils ! Vai ari sutit elektroniska veida lidz š.g. 31.maijam plkst. 12:00 ! E-pasta... Belkanto, SIA.
 • . Directores de servicios de educaciónVADITAJS /DIREKTORS /PARVALDNIEKS (IZGLITIBAS JOMA). OLAINES novada pašvaldibaizsludina konkursu ‘’Olaines Muzikas un makslas skolas’’ direktora amata pretendentu atlasei  1. Prasibas pretendentiem:     1. 1. Izglitiba atbilst Izglitibas likuma un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesSANITARS. Darbs uz laiku , kirurgijas  nodalas sanitara /apkopeja darbs, galvenas prasibas:  prasme telpu uzkopšana atbilstoši prasibam, ieverot konfidencialitati informacija par uznemumu un klientiem (apmekletajiem) , ieverot darba un personigas higienas  normas, lietot saskarsmes pamatprincipus.... Tukuma slimnica, SIA.
 • . Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesKOMPOZITO RAŽOJUMU MONTIERIS.  SIA FILTRI aicina sava komanda KOMPOZITO RAŽOJUMU MONTIERI Prasibas: pieredze ar griezejinstrumentiem vai ar ripzagi. Darba pienakumi: plastmasas profilu zagesana, montaža, filtrejosa materiala montaža - iestiprinašana ramjos. darbs ar karstlimes pistoli, FILTRI, SIA.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. ERGLIS & KO SIA, Reg.Nr. 40003294739 aicina darba KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJU Prasmes: C,E kategorijas autovaditaja aplieciba,kvalifikacijas 95 kods Darba vietas adrese:Stagaru iela 4-47,Riga CV sutit uz e-pasta adresi :erglis#inbox.lv,talrunis 29576464 no plkst.9:00 lidz 18:00 ERGLIS &KO SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Darba vieta: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 1 vakance Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 1 vakance Darba pienakumi:  Veikt viesnicas uzkopšanas darbus Tirit koplietošanas telpas Prasibas:  Precizitate, godigums, augsta atbildibas sajuta... Mogotel, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosVIESNICAS ISTABENIS. Darba vietas: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 2 vakances Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 2 vakances Rixwell Domus Hotel - Tirgonu iela 9, Rga - 1 vakance Rixwell Hotel Konventa Seta - Kaleju iela 9/11, Riga - 2 vakances Rixwell Irina... Mogotel, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. APKOPEJI/AS?                              oficialam darbam viesnicas VACIJA! Numuru uzkopšana Darba stundu skaits menesi – pec grafika Meneša darba alga pec nodoklu atskaitišanas ~ 7EUR/h (neto) Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! Dzivesvieta... MIATEKS, SIA.
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. Darba vietas: Rixwell Domus Hotel - Tirgonu iela 9, Riga - 1 vakance Rixwell Terrace Design Hotel - Dzirnavu iela 2, Riga - 1 vakance Savai komandai aicinam pievienoties - BROKASTU VIESMILI Mes Tev uzticesim: Brokastu telpas sagatavošana; Viesu apkalpošana brokastu laika;... Mogotel, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas (samaksu atbilstoši padaritajam darbam) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. PKS Straupe steidzami aicina darba pardeveju darbam firmas veikala Rigas iela 4, Valmiera, tirdzniecibas centra Valleta. Kandidatiem (- em) nepieciešama pieredze partikas produktu tirdznieciba. Priekšroka tiem (tam), kuri (-as) stradajuši (-as) ar piena vai galas produktiem. Tapat darba... STRAUPE PKS.
 • . Recepcionistas de hotelesVIESNICAS ADMINISTRATORS. Darba vietas: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 2 vakances Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 2 vakances Rixwell Centra Hotel - Audeju iela 1, Riga - 1 vakance Rixwell Hotel Konventa Seta - Kaleju iela 9/11, Riga - 1 vakance Rixwell Domus Hotel... Mogotel, SIA.
Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 26 · 30 · 37 · >>