Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzPersonalvadibas parvaldesPersonala planošanas un attistibas dalas galvena/-as personala specialista/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Personalvadibas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Ingenieros electricistas: Aicinam darba ELEKTROINŽENIERI (amata specifika - projektu saskanošana)  Valmiera Mes Tev uzticesim: •    sagatavot projektešanas uzdevumus;•    organizet un kontrolet projektešanas ligumu sagatavošanu;•    saskanot jauno pieslegumu, elektroietaišu parvietošanas... Sadales tikls, AS.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Buvgaldnieks Pienakumi: •Organizet darbu atbilstoši drošibas tehnikas noteikumiem untehnologijas prasibam. •Veikt darba izpildišanai nepieciešamo materialu sagatavošanas darbus •prasme lasit rasejumus un pec tiem izgatavot betonešanas veidnus •analizet darba rezultatus... FORTA MEDICAL, SIA.
 • . Agentes de administración tributaria: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesNodoklu un nodevu gramatvedibas metodikas dalasMetodikas nodalas galvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Nodoklu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Directores generales y gerentes generales: Vilanu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz vakanto SIA “VILANU NAMSAIMNIEKS” valdes locekla amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku. Vilanu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz vakanto SIA “VILANU NAMSAIMNIEKS” valdes locekla amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku. VILANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Apdares darbu tehnikis Pienakumi: •sagatavot instrumentus un mehanismus darbam. •izsvert vai nolimenot apdares virsmas •sagatavot darba vietu apmešanas darbiem •veikt uzklato slanu apstradi. •drošibas tehnikas prasibu ieverošana Piedavajam: •konkuretspejigu atalgojumu... FORTA MEDICAL, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Ligumu dalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku)Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas un atbalsta funkcijas istenošana... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uz Nodrošinajuma parvaldesTransporta dalas Transportlidzekla vaditaja/-sdarbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Nodrošinajuma parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) atbalsta funkcijas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uz Personalvadibas parvaldesCivilas un darba aizsardzibas dalasdarba aizsardzibas vecaka/-as specialista/-esdarbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)Personalvadibas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzJuridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes Tiesvedibas dalas dalas Pirmas nodalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Agentes de administración tributaria: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesInformativa talruna un konsultaciju dalasLatgales otras apkalpošanas nodalas galvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku)Nodoklu parvaldes kompetence ir Valsts... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Empleados de centros de llamadas: Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam atjaunota spelu aparatu kazino Riga,  Sturmanu iela 29! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Cocineros: •    vadit edinašanas uznemuma ražošanas un apkalpošanas procesus; •    novertet partikas produktu kvalitati un veikt to pirmapstradi; •    gatavot un noformet edienus, tai skaita ieverot edienu porciju lieluma, noformešanas un pasniegšanas noteikumus; zinat arzemju... Eight Eyes, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanos PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SPECIALISTA amatam Prasibas kandidatiem:•    Augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba•    Valsts valodas prasmes augstakaja limeni atbilstoši Valsts valodas likuma prasibam un... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam jauna spelu aparatu kazino Riga,  Raina bulvari!  vel 2 vakances! ! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Spelu automatu iekartu parraugs/ kasieris Riga, Dombrovska iela, Olympic Casino zale Galvenie pienakumi: Viesu apkalpošana spelu zale, dzerienu sagatavošana; Telpu, inventara un trauku sagatavošana darbam; Darbs ar kasi, atskaišu sagatavošana. Prasibas kandidatiem: ... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Transcom is a global customer experience specialist, providing customer care, sales, technical support and credit management services through our extensive network of contact centers. More than 29 000 trained customer service professionals delivering services in 33 languages to over 400 clients... SIA Transcom Worldwide Latvia.
 • . Especialistas en políticas de administración: Centrala finanšu un ligumu agentura izsludina konkursu uz vecaka eksperta amatu Programmu uzraudzibas un strategiskas planošanas nodalaMES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: “Valmiermuižas alus” ir maza muižas alus daritava, kura nesteidzigi bruve dzivo alu. Esam apnemušies kopt alus baudišanas kulturu Latvija, lai svetku galda miestinš atkal putotu godu vieta, gluži ka sendienas. Sešu gadu laika musu bruvejumus atzinigi novertejuši alus gardeži visa... VALMIERMUIŽAS ALUS, SIA.
 • . Directores de servicios de cuidados infantiles: Latvijas SOS Bernu ciematu asociacija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociala labdaribas organizacija, kas nodrošina ilgtermina gimenes modela aprupi bez vecaku gadibas palikušiem berniem un sniedz palidzibu gimenem ar berniem Latvija kopš 1997.gada. Latvijas SOS jauniešu majas... Latvijas SOS - bernu ciematu asociacija, BDR.
 • . Directores de políticas y planificación: Centrala finanšu un ligumu agentura izsludina konkursu uz vaditaja amatu Izglitibas infrastrukturas attistibas projektu nodala MES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda:APKOPEJU medicinas centra telpu uzkopšanai- Darba vieta atrodas Riga, Imantas 8. linija 1 (Imanta). - Darba laiks: no pirmdienas lidz... Cleanhouse, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Especialistas en políticas de administración: PATENTU VALDEizsludina konkursu uz vakanto amata vietu departamentauz nenoteiktu laikuIntelektuala ipašuma informacijas centraInformacijas pakalpojumu nodalas vecakais referents (Amats klasificets 19.5 saime, IIIA limeni, 10. menešalgu grupa, menešalga no 621 eiro) Galvenie darba pienakumi:•    parvaldit... 'LR PATENTU VALDE'.
 • . Reponedores de estanterías: Tirdzniecibas zales darbinieks Maxima veikala Preilos, Rezeknes iela 4A Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu,... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Pintores y empapeladores: FORTA MEDICAL SIA aicina darba: Krasotajs. Pienakumi: darba vietas organizešana atbilstoši darba drošibas noteikumiem un tehnologijas prasibam materialu izvele un sagatavošana virsmu krasošana drošibas tehnikas prasibu ieverošana Prasibas specialistiem: specializeta... FORTA MEDICAL, SIA.
 • . Constructores de casas:  SIA BILDBERG aicina darba buvniekus  dažadiem celtniecibas darbiem (Zemes darbi, betonešana, armturas siešana, konstrukciju un sendvicpanelu montaža, iekštelpu apdares darbi, u.c.).Piedavajam stabilu atalgojumu, ka ari izaugsmes iespejas. CV sutit:: info#bildberg.lv Talrunis:... BILDBERG, SIA.
 • . Ensambladores de maquinaria mecánica: FORTA MEDICAL SIA aicina darba: Metala konstrukciju montažas atsledzniekus. Pienakumi: metalkonstrukciju montaža, atbilstoši rasejumiem un shemam ražošanas procesa; metala konstrukciju izgatavošana; nodrošinat produkcijas kvalitates prasibas; analizet darba rezultatus... FORTA MEDICAL, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Darba pamatpienakumi : atbilstoši darba uzdevumam (rasejumam) izgatavot gan vienkaršas, gan sarežgitas detalas, izvirpojot dažada veida cilindriskas un koniskas iekšejas un arejas virsmas, gala un fasonvirsmas, urbt, paplašinat urbumus vai iegriezt vitnes ar attiecigajiem vitngriežiem,... DITTON CHAIN, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Salaspils novada dome aicina darba  ATTISTIBAS  DALAS PROJEKTU VADITAJU (profesijas kods 2422 01) 1.Prasibas pretendentiem: 1.1. Augstaka izglitiba projektu vadibas, vadibas zinibu vai cita augstaka izglitiba, kas papildinata ar amatam nepieciešamajam specialam zinašanam;... Salaspils novada dome.