Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Soldadores y oxicortadoresGAZMETINATAJS (OAW). Prasibas: - vismaz 3 gadu pieredze kugu buvešana (remonta) un metinašana vai videja profesionala izglitiba, vai metinataja sertifikats;- anglu vai krievu sarunvaloda un tehniska valoda. Darba vieta: Riga. Iespejami komandejumi uz ES valstim CV sutit uz e-pastu: bano#inbox.lv ALFA DELLA, SIA.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Socialas aprupes centrs “Baldone” (registracijas Nr.: 90009589165) aicina darba SOCIALO DARBINIEKU Pretendentam izvirzitas prasibas: · 2.limena profesionala augstaka izglitiba;· Labas komunikacijas prasmes;· Valsts valodas prasme augstakaja limeni, velamas krievu valodas zinašanas;·... Baldones novada pašvaldibas Socialas aprupes centr.
 • . PeriodistasGALVENAIS REDAKTORS. Informacija par centralas bankas uzdevumiem, funkcijam un darbibu, par valsts, eiro zonas un pasaules ekonomisko attistibu, finanšustabilitati un citiem butiskiem jautajumiem sabiedribai klust saprotama, ja ta tiek sniegta nevainojama – literari pareiza, stilistiskiatbilstoša un izteiksmes... 'LATVIJAS BANKA'.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. Metalapstrades uznemums SIA Locitech Production aicina darba noliktavas darbinieku Pienakumi: - Produktu komplektešana un komplektešanas kontrole;?- Sakomplektetas produkcijas sakraušana tai paredzetajas vietas;- citi pienakumi noliktava. Prasibas : - Pieredze darba ar el LOCITECH PRODUCTION SIA.
 • . Directores de servicios de educaciónSKOLAS DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS. DIREKTORA VIETNIEKU METODISKAJA DARBA Profesionalas izglitibas kompetences centrs “Rigas Dizaina un makslas vidusskola”, ir Kulturas ministrijas paklautiba esoša profesionalas videjas izglitibas iestade, kurai ir pieškirts profesionalas izglitibas kompetences centra statuss un kas isteno... Profesionalas izglitibas kompetences centrs 'RIGAS.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesVADITAJS/ DIREKTORS/ PARVALDNIEKS (komunalo pakalpojumu joma). JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME izsludina pretendentu atlasi uz Komunalas saimniecibas vaditaja amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Amata veikšanai nepieciešama izglitiba un prasmes: -          Augstaka vai videja speciala izglitiba (inženierzinatnes), zinašanas darba aizsardziba. Jaunpiebalgas novada dome.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Draudzigs Humana veikala Valdeku iela 10 kolektivs aicina komanda veikala pardeveju . Ja esi energiska/-s un smaidiga/-s, Tev patik ikdiena darbs ar klientiem, pievienojies musu kolektivam. Darbu veikala nepieciešams uzsakt nekavejoties.  Jaunajai/-am kolegei/-im piedavajam: - Humana Latvia SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS REHABILITETAJS. Socialas aprupes centrs “Baldone” (registracijas Nr.: 9009589165) aicina darba SOCIALO REHABILITETAJU Profesija:    Socialais rehabilitetajs Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laiku Darba vietu skaits:     1 Prasibas Izglitibas limenis:    Pirma limena profesionala... Baldones novada pašvaldibas Socialas aprupes centr.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. Darba pienakumi:  komplektet un montet gaisa filtrus; darba procesa ieverot gaisa filtru komplektešanas tehnologiskos procesus; precizi ieverot un izpildit darba uzdevumu nosacijumus. No pretendentiem sagaidam: •    augstu atbildibas sajutu un pašdisciplinu;•    prasmi... Dinair Filton, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. Biedriba „Latvijas Sarkanais Krusts” (reg.nr. LV40008002279) aicina darba aprupetaju darbam Riga, Purvciema rajona. Darba pienakumi: palidziba personam, kuras objektivu apstaklu del nevar sevi aprupet personigas higienas nodrošinašana un majas darbu veikšana vinu dzivesvieta. ... Latvijas Sarkanais Krusts, BDR.
 • . Profesores de enseñanza secundariaVISPAREJAS VIDEJAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Aicinam aktivu, radošu, energisku  FIZIKAS SKOLOTAJU uzsakt darbu Olaines Mehanikas un tehnologijas koledža 2018./2019.m.g.! Piedavajam: Saprotošus kolegus; Dinamisku un atbildigu darbu; Labus darba apstaklus un stabilu atalgojumu; Socialas garantijas. Interesentiem sutit... OLAINES MEHANIKAS UN TEHNOLOGIJAS KOLEDŽA.
 • . ConserjesNAMU PARZINIS. SIA „Rezeknes namsaimnieks” izsludina konkursu uz vakanto „Nama parzina” amata vietu: PIENAKUMI: Organizetnamu parvaldišanas darbibas (dzivojamo maju dokumentacijas uzturešana,kopsapulces vadišana, individuals darbs ar klientiem); Organizetsaimnieciskas darbibas saistiba... REZEKNES NAMSAIMNIEKS, SIA.
 • . Supervisores de secretaríaBIROJA ADMINISTRATORS.  Sakara ar uznemuma paplašinašanos pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  karjeru lielakaja gramatvedibas uznemuma Rezekne! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus: •             Ikdienas biroja darba organizešana – telefona... EVIS LTD, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesPERSONALA SPECIALISTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesUZSKAITVEDIS. Nepieciešams uzskaitvedis, darbs uz pilnu slodzi, no pl. 8.00-17.00, darbs uz noteiktu laiku. Nepieciešamas gramatvedibas iemanas. Darba pienakumi- realizacijas pavadzimju, rekinu izrakstišana un šoferu darba koordinešana, veikt darba laika uzskaiti. Pieteikties zvanot pa tel.: 26669811... Baltic Packaging Trading, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónTEHNOLOGS. V.L.T. - viens no lielakajiem, stabilakajiem un perspektivakajiem Latvijas iepakojumu ražošanas uznemumiem ar 19 gadu darba pieredzi. Musu darbibas sfera ir partikas iepakojumu ražošana.Firmai nepieciešams Ražošanas tehnologs/-e Galvenie darba pienakumi un atbildiba: Vadit un... V.L.T., SIA.
 • . Ebanistas y afinesGALDNIEKS. “Dinair Filton” SIA - ir viens no “Dinair” grupas (“Dinair Group AB”, Zviedrija) gaisa filtru ražošanas uznemumiem, un ietilpst pasaules lielakaja gaisa filtru ražošanas uznemuma “AAF” (“American Air Filter”) ar vairak neka 30 gadu pieredzi gaisa filtru ražošana un... Dinair Filton, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS.   ONPA ”Olaines Socialais dienests”VAKANCE - APRUPETAJSOlaines novada pašvaldibas agentura „Olaines socialais dienests” aicina pieteikties uz vakanto APRUPETAJA AMATU Prasibas pretendentam: • speja patstavigi pildit amata pienakumus un pienemt lemumus savas kompetences ietvaros;•... Pašvaldibas agentura "Olaines socialais dienests".
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafesINTERNETA PORTALA REDAKTORS. Interneta portala redaktors Pienakumi: •    Portala redigešana un administrešana.•    Jaunumu plusmas operativa parvalde.•    Jaunumu un publikaciju meklešana citos resursos, publikacijas, WEB monitorings.•    Socialo tiklu parvaldiba.•    Materialu redigešana.... Medusa Project, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPARDOŠANAS VADITAJS. SIA „DAUTKOM TV”  - stabils un pakalpojumu sfera stradajošs uznemums ? aicina darba: PARDOŠANAS NODALAS VADITAJU Darba apraksts: Planot, koordinet marketinga nodalas, abonentu nodalas un dispecerdienesta darbu; paaugstinat visu nodalu pardošanas limeni; < DAUTKOM TV, SIA.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoCELA BUVES PALIGSTRADNIEKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A-Land, SIA.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. Veikt saknu un darzenu pirmapstradi (kalibrešanu, mazgašanu un mizošanu ar mašinu vai rokam). Sanemt gatavo edienu porcijas no pavara un pasniegt klientiem atbilstošinozimetajam dietas formam klientiem. Nokopt galdus. Novakt edienu paliekas, nogadat netiros traukus uzmazgašanas... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • . Auxiliares laicos de las religionesPESTIŠANAS ARMIJAS DARBINIEKS. But atbildigam par Pestišanas armijas korpusa garigo aprupi. But atbildigam par Pestišanas armijas korpusa programmas izveidi un istenošanu . Vadit apmacibas un pastoralo aprupi, kas veicina draudzes loceklu garigo izaugsmi. Nepieciešama piecu gadu pieredze, veicot Pestišanas armijas... "PESTIŠANAS ARMIJA".
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. ERGLIS & KO SIA, Reg.Nr. 40003294739 aicina darba KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJU Prasmes: C,E kategorijas autovaditaja aplieciba,kvalifikacijas 95 kods Darba vietas adrese:Stagaru iela 4-47,Riga CV sutit uz e-pasta adresi :erglis#inbox.lv,talrunis 29576464 no plkst.9:00 lidz 18:00 ERGLIS &KO SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Darba vieta: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 1 vakance Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 1 vakance Darba pienakumi:  Veikt viesnicas uzkopšanas darbus Tirit koplietošanas telpas Prasibas:  Precizitate, godigums, augsta atbildibas sajuta... Mogotel, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologisko petijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija mekle INTERVETAJAS/-US telefoninterviju veikšanai Mes piedavajam : Papildus pelnas iespejas ( samaksu atbilstoši padaritajam darbam ) Darba apjoms... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosVIESNICAS ISTABENIS. Darba vietas: Wellton Riga Hotel & Spa - Valnu iela 49, Riga - 2 vakances Wellton Centrum Hotel & Spa - Kaleju iela 33, Riga - 2 vakances Rixwell Domus Hotel - Tirgonu iela 9, Rga - 1 vakance Rixwell Hotel Konventa Seta - Kaleju iela 9/11, Riga - 2 vakances Rixwell Irina... Mogotel, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. APKOPEJI/AS?                              oficialam darbam viesnicas VACIJA! Numuru uzkopšana Darba stundu skaits menesi – pec grafika Meneša darba alga pec nodoklu atskaitišanas ~ 7EUR/h (neto) Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! Dzivesvieta... MIATEKS, SIA.
Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 24 · 27 · 33 · >>