Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,311 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores generales y gerentes generales: Neliels socialais uznemums, kas nodarbojas ar Tuvo Austrumu edienu gatavošanu un pardošanu, mekle ražošanas direktoru, kas varetu planot un parraudzit edienu gatavošanas procesu, kura iesaistiti darbinieki ar begla vai alternativo statusu, un nodrošinat augstu produktu kvalitati. Velamas... Hummus, SIA.
 • . Camareros de mesas: Diklu pils aicina darba VIESMILUS. Prasibas kandidatiem: •    Velama iepriekšeja darba pieredze vai atbilstoša izglitiba, •    Velme macities un pilnveidoties, •    Pozitiva attieksme, •    Atbildibas sajuta, •    Speja stradat gan komanda, gan individuali,... DIKLU PILS, AS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Darbs uz laiku , bernu nodalas sanitara /apkopeja darbs, galvenas prasibas:  prasme telpu uzkopšana atbilstoši prasibam, ieverot konfidencialitati informacija par uznemumu un klientiem (apmekletajiem) , ieverot darba un personigas higienas  normas, lietot saskarsmes pamatprincipus. Tukuma slimnica, SIA.
 • . Desarrolladores de software: Uznemums S-TEC Latvia aicina darba programmetaju. Mes esam Hamburga, Vacija bazetas kompanijas meitas uznemums. Izstradajam savus produktus autoparka, darbu un cilvekresursu parvaldibai, ipaši specializejoties uz lielapjoma datu uzglabašanu un apstradi. Darba vieta atrodas Liepaja, Baltijas... S-TEC Latvia, SIA.
 • . Abogados: LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz JURISTA amatu uz noteiktu laiku Prasibas : augstaka izglitiba tiesibu zinatnes (velams magistra grads); vismaz 3 gadu pieredze jurista vai lidziga amata, velama darba pieredze pašv LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: One team. Millions of customers.Picanova GmbH ir viens no pasaules vadošajiem foto drukas uznemumiem; galvenie produkti ir foto druka uz kanvas, akrila un aluminija, foto gramatas, foto kalendari un foto tapetes. Mums ir vairak ka 40 interneta veikali gandriz 20 pasaules valstis un strukturvienibas... Picanova GmbH filiale "Picanova Baltics", AKF.
 • . Revocadores: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana,  aicina darba APMETEJUS . Gaidam Jusu CV uz e-pastu:  info#lagron.lv  ar noradi  “Konkursam uz apmeteja amatu ” . Sazinasimies ar tiem kandidatiem,... LAGRON, SIA.
 • . Profesionales de enfermería:      Profesija:         Vecaka medicinas masa (2221 01)Darba veids:         Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:         1Prasibas:         Praktiska darba pieredze medicinas masas amata ne mazak ka 2 gadi. Labas datorprasmes. Prasme sagatavot... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Montadores de estructuras metálicas: + METALMATERIALU METINATAJS ar darba pieredzi nestandarta metalkonstrukciju izgatavošana Darba alga: sakot no 430 eiro + premijas Pretendentiem lugums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdienas plkst.11:00 (dir. Anatolijs) Obligata darba pieredze! AGLAR, SIA.
 • . Médicos especialistas: Tukuma slimnica aicina darba: Internistu. Aicina darba arstu internistu terapijas  nodala, nepieciešama augstaka mediciniska izglitiba (arsta grads), internista sertifikats, registracija arstniecibas personu registra, valsts valodas zinašanas atbilstoši likumdošanai,datora lietošanas... Tukuma slimnica, SIA.
 • . Criadores de ganado: Zemnieku saimnieciba Berzini mekle darbinieku - LOPKOPI ar dzivošanu saimnieciba (150 aitas, 20 liellopi un cukas) . Saimnieciba atrodas Preilu rajona Darba pienakumi: barošana, dezinfekcija, tirišana Zvanit pa talruni: 29222207 no plkst. 8:00 lidz 17:00 , vai sutit CV uz... Berzini, ZEM.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: ? RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS „STELLA MARIS”Registracijas Nr. LV90000218304, Birzes iela 54, Riga, LV-1016, Latvija, talrunis: +371 67012698, fakss: + 371 67434443, e-pasts: stella.maris#riga.lvRSAC “Stella maris” socialas aprupes un socialas rehabilitacijas nodala izsludinaaprupetaja... 'STELLA MARIS' socialas aprupes centrs.
 • . Profesionales de enfermería: Darbs uznemšanas  nodala, summetais darba laiks, velams  sertifikats, nepieciešams registrs arstniecibas personu registra, summetais darba laiks, nakts piemaksa 75 % pie amatalgas Velams sertifikats, nepieciešama registracija Arstniecibas personu registra Tukuma slimnica, SIA.
 • . Personal directivo de la administración pública: ? Kekavas novada pašvaldiba, reg.Nr.90000048491, izsludina konkursu uzizpilddirektora vietnieka amatu Galvenie pienakumi •    organizet teritorijas attistibas programmas un teritorijas planojuma projektu izstradašanu; •    risinat pašvaldibas infrastrukturas attistibas... KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana,  aicina darba BUVDARBU VADITAJA PALIGUS . Gaidam Jusu CV uz e-pastu:  info#lagron.lv  ar noradi  “Konkursam uz buvdarbu vaditaja paliga amatu ” . ... LAGRON, SIA.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Piedavajam stabilu darba vietu  uznemuma Prasibas: - jabut ar pieredzi metalapstrades nozare, - augsta atbildibas sajuta par veicama darba kvalitati; -speja stradat konstanti un atbildigi Piedavajam: - interesantu un pastavigu darbu stabila uznemuma, - iespeju attistities, iegut jaunu... BEWO AGRO, SIA.
 • . Herramentistas y afines: Piedavajam stabilu darba vietu  uznemuma atsledzniekam Prasibas: - jabut ar pieredzi metalapstrades nozare, - augsta atbildibas sajuta par veicama darba kvalitati; -speja stradat konstanti un atbildigi Piedavajam: - interesantu un pastavigu darbu stabila uznemuma, - iespeju attistities,... BEWO AGRO, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce Maxima XX veikala Jelgava, Rigas iela 11a Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obli MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en formación del personal: Publiskas runas specialists un treneris William Jones valodu centra mes paplašinam savu biznesu, piedavajot musu klientiem plašakas izveles iespejas.Mes meklejam angliski runajošu pasniedzeju ar dzimtas valodas zinašanu limeni no Okeanijas regiona, ar iepriekšeju darba pieredzi raidijumu... William Jones Language Instruction and Consultancy.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: ZIVJU izstradajumu IESAINOTAJI/ FASETAJI, PARSTRADATAJI Darbs konveijera (jastrada atri un precizi) , veselu mainu uz kajam Uznemums piedava bezmaksas pusdienas un darba apgerbu Darbs mainas 2 x 2, no 7:00 lidz 19:00 darba vieta - Kalkunes iela 2a, Kalkuni Kontaktinformacija:... ZILA LAGUNA, SIA.
 • . Revocadores: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana, aicina darba APDARES DARBU STRADNIEKUS. Darba pienakumi: Atbilstoši darba uzdevumam veikt dažadus apdares darbus, t.sk., bet ne tikai: LAGRON, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Darba vieta - Kalkunes iela 2a, Kalkuni Uznemums piedava bezmaksas pusdienas un darba apgerbu Darbs mainas 2 x 2, no 7:00 lidz 19:00 Kontaktinformacija: zila-laguna#apollo.lv; 65457622 ; ofisa Kalkunes iela 2a (Kalkunos) var aizpildit anketu Darbam bus nepieciešama... ZILA LAGUNA, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Informacijas darbinieks/-ce Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Constructores de casas: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana,  aicina darba BUVNIEKUS . Gaidam Jusu CV uz e-pastu:  info#lagron.lv  ar noradi  “Konkursam uz buvnieka amatu ” . Sazinasimies ar tiem kandidatiem,... LAGRON, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a Maxima X veikala Jelgava, Dobeles šoseja 47a  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en organización de la administración pública y de empresas: Maintaining a positive, empathetic and professional attitude toward customers at all times. Responding promptly to customer inquiries. Communicating with customers through various channels. Acknowledging and resolving customer complaints. Knowing our products inside and out so that you can... SIA "EKJU".
 • . Herramentistas y afines: SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA Aicina darba atsledznieku (Dunu sagatavošanas ceha) Izglitiba: Pamata vai videjas pakapes profesionala izglitiba, arodizglitiba. Nepieciešama sanitara gramatina. Darba pieredze vismaz 1 gads. Talrunis: 67733267, e-pasts: personals#jaunkemeri.lv SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Especialistas en formación del personal: Valsts administracijas skola isteno valsts politiku valsts parvaldes profesionalas attistibas joma, lai sagatavotu augsti kvalificetus un profesionalus nodarbinatos Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Valsts administracijas skolas komandai... 'VALSTS ADMINISTRACIJAS SKOLA'.
 • . Conductores de camiones pesados: A.G. Personal Service SIA aicina darba KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJUS DARBA APRAKSTSUznemums aicina darba kravas automobila vaditajus darbam Eiropa. STARPTAUTISKIE KRAVU PARVADAJUMI.Prasibas :Pieredze kravu parvadajumosCE kategorija; PRASMESCE vaditaja apliecibaPieteikties sutot CV uz e-pastu... A.G. Personal Service, SIA.