Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,138 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes inmobiliarios: SIA Baltic States aicina darba: Nekustama ipašuma agentu. Meklejam agentu ar latviešu un krievu valodas zinašanam, savu auto, ar B kategorijas autovaditaja apliecibu, iespejams bez pieredzes. Ja esi: Energisks; Pozitivs; Pašmotivets; Disciplinets; Godigs; Velies izaugt... Baltic States, SIA.
 • . Patronistas y cortadores de tela y afines: BITTRADER SIA  mekle pieredzejušus Apgerbu piegriezejus Darba pienakumi: •    Izstradat jauno Indijas apgerbu kolekcijas dizainu;•    Ražot Indijas apgerbus, nemot vera pedejam inovacijas apgerbu ražošana;•    Konsultet uznemuma vadibu par strategisko attistibu un Indijas... BITTRADER, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: SIA „MOLITS” sakara ar darba apjoma palielinašanos aicina darba metinatajus. Mes piedavajam: -regularu un konkuretspejigu atalgojumu; -socialas garantijas; Prasibas kandidatiem: -iepriekšeja darba pieredze ar metinašanas iekartam; -augsta atbildibas sajuta un precizitate,... MOLITS, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Meklejam socialos darbiniekus (mentorus, karjeras konsultantus) darbam Liepaja un Liepajas rajona (Sikšnos, Vainode, Rucava un citur) grupu nodarbibu vadišana un individualo konsultaciju sniegšana ilgstošai sadarbibai gan uz pilnu, gan nepilnu slodzi. Prasibas mentoriem: vismaz... Komplekss Citadele, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Meklejam socialos darbiniekus (mentorus, karjeras konsultantus) darbam Liepaja un Liepajas rajona (Sikšnos, Vainode, Rucava un citur) grupu nodarbibu vadišana un individualo konsultaciju sniegšana ilgstošai sadarbibai gan uz pilnu, gan nepilnu slodzi. Prasibas mentoriem: vismaz... Komplekss Citadele, SIA.
 • . Trabajadores forestales calificados y afines: Uznemums, kas nodarbojas ar elektroliniju tirišanu aicina darba KRUMGRIEŽA OPERATORU!PIENAKUMI:Krumu zagešana ar krumgriezi.Koku krumu kraušana nokraušana mala.PRASIBAS:Pieredze lidziga darba ar krumgriezi. Laba fiziska forma. Godpratiba un lojalitate pret darba deveju.Bez kaitigiem ieradumiem.... akb industrial, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: SIA „Firma Madara’89” - viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu konditoram maiznica „top!” Baznicas iela 10, Jaunolaine. Galvenie darba pienakumi: konditorejas izstradajumu ražošana,ieverojot recepturas... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma un trikotažas apgerbu ražošanas joma. Uznemuma specializacijas ir industrialo tekstila un adas izstradajumu ražošana (mebelu un transportlidzeklu parvalki, citi interjera tekstila izstradajumi), ka ari trikotažas... Artex Latvia, SIA.
 • . Revocadores: SIA GZ Sekmes aicina darba APDARES DARBU STRADNIEKUS Vajadzigs kvalificets remontdarbu veicejs komandejumadarbam Danija - durvju, logu montaža, visa veida gridas seguma ielikšana, apdare, jumtu notekcaurulu uzstadišana u.c. Nepieciešamas anglu valodaszinašanas sarunvalodas limeni. ... GZ Sekmes, SIA.
 • . Guardias de protección: SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba piedava darbu APSARDZES DARBINIEKAM (-cei) veikalos „top!” Jekabpili. Galvenie darba pienakumi: Rupeties par drošibu un kartibu strukturvienibas... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Analistas de gestión y organización: KONSULTANTS(-E) UZNEMUMU APKALPOŠANAS JOMA MADONA Ši  ir tava iespeja doties cela preti jauniem sasniegumiem, izaicinat sevi un parliecinaties, vai darbs banka sniedz jaunas zinašanas, profesionalu attistibu un iedvesmu, ko gusti no sasniegtajiem rezultatiem. Tev uzticesim: ... NORVIK BANKA, AS.
 • . Operadores de autoelevadoras: SIA „FIRMA MADARA 89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem Latvija, kas veiksmigi darbojas, partikas mazumtirdznieciba un vairumtirdznieciba. Mes piegadajam preces veikaliem “ top! ” un TU busi nozimigs darbinieks precu piegades posma, lai tas nonaktu veikalos precizi... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: SIA „Firma Madara’89” - viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu konditora paligam /-dzei jaunaja maiznica „top!” Pirts iela 5, Malpili, Malpils novada. Galvenie darba pienakumi: Paligdarbu veikšana... FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Chocolette Confectionary , SIA - steidzami nepieciešams - ražošanas iekartu Operators. Amata pienakumi: - Ražošanas procesa vadišana ar talvadibas pulti. - Iekartu darba parametru maina, ja nepieciešams (mainot izmeru, izstradajumasvaru), utt. - Izejmaterialu/sastavd alu daudzu Chocolette Confectionary, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Uznemums, kas nodarbojas ar metala durvju pardošanu, mekle darbinieku, kura galvenie pienakumi bus projektu vadišana, jaunu klientu piesaiste, ligumu slegšana, darbs ar esošajiem klientiem.  Nepieciešama pieredze šaja sfera. automatik#inbox.lv 26006619 ISG, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Itella Logistics ir starptautiska transporta un logistikas kompanija, kas ienem stabilu vietu kravu parvadajumu joma. Uznemums Latvija darbojas kopš 2001. gada. Itella Logistics piedava plašu logistikas pakalpojumu klastu: starptautiskie auto parvadajumi, gaisa & juras kravu parvadajumi,... Itella Logistics SIA(starptaut.parvad.).
 • . Urbanistas e ingenieros de tránsito: Izveidot ilgtermina un istermina darbu koncepciju,ricibas planu u.c. planus transporta infrastrukturas uzlabošanai novada. .Analizet un nodrošinat novada:  satiksmes organizešanas un infrastrukturasplanojumu izstradašanu; attistibasplanu un buvniecibas ieceru izskatišanu un saskanošanu;... Kuldigas novada pašvaldiba.
 • . Maestros preescolares: Salaspils novada pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade ,,SAIME” Reg. Nr. 4301901675Vakance: Pirmsskolas izglitibas skolotajs (uz laiku)Darba pienakumi:Istenot Pirmsskolas izglitibas programmu atbilstoši 2012. gada 31. julija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 “Noteikumi par Valsts... Salaspils novada pašvaldibas pirmsskolas izglitiba.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Sakara ar jaunas picerijas atveršanu Liepaja, uznemums mekle jauniešus, kuri gatavi klut par sava aroda profesionaliem.Iepriekšeja darba pieredze un iemanas nav nepieciešamas. Mes jus apmacisim.Musu picerijas merkis ir cakli, stradat griboši, ambiciozi,izdomu pilni un atraktivi jaunieši,... MEPA, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Meklejam KONDITORU! Kas var but jaukaks, ja vari apvienot darbu ar savu hobiju. Tada iespeja Tev tiek dota. Tavs hobijs - kukas, kucinas, tortes,platsmaizes un bulcinas. Tas varesi cept pie mums “Lotte caffe” kafejnica LiepajasOlimpiskaja centra. Darba samaksa: Eur 500,00 –... Pica serviss, SIA.
 • . Peones de jardinería y horticultura: SIA „Eco Baltia vide” ir vides apsaimniekošanas uznemums, kura pakalpojumi teritorija no Kolkas lidz Adažiem pieejami vairak neka 30 000 klientu, kam uznemums nodrošina pilnu vides apsaimniekošanas pakalpojumu klastu - sadzives un škiroto atkritumu izvešanu, buvgružu un lielgabarita... Eco Baltia vide, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Aicinam darba Apkopeju. Galvenie pienakumi: Telpu uzkopšana (mazgašana, tirišana, dezinficešana un atkritumu savakšana) saskana ar objekta prasibam.  Prasibas: Lidziga darba pieredze; Akuratums un atbildiga attieksme pret darbu. Piedavajums:- Stabils atalgojums vienmer laika (2, 38... Eco Baltia vide, SIA.
 • . Peones de carga: Meklejam krasaino metallužnu pienemšanas punkta pienemejus ar darba grafiku 6 dienas nedela un pamatzinašanam par metallužniem. Apmacisim! Amata kandidatam jabut ar augstu atbildibas izjutu, velmi macities un pelnit. Alga: pamatalga 600 EUR + % no saškirota materiala daudzuma. CV... Akron Baltic, SIA.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: 1.    planot, vadit un koordinet strukturvienibas darbibu metallužnu savakšanas, pienemšanas un škirošanas joma, organizet un vadit padota personala darbu šis jomas strukturvieniba; 2.    slegt darijumus ar piegadatajiem, klientiem un citiem uznemumiem; 3.    planot un kontrolet... Akron Baltic, SIA.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Latvijas Bioenergijas uznemums aicina darba remontspejigu forvardera vai meža mašinasoperatoru darbam uz Belarus traktora ar velkošo piekabi Prasibas: 1. B kategorijas traktortehnikas vaditaja aplieciba; 2. Pieredze uz meža izvedejtraktora vismaz 5 gadi; 3. Tehniskas zinašanas un izpratne... Latvijas bioenergijas uznemums, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Aicinam darba Apkopeju.  Galvenie pienakumi:  Telpu uzkopšana (mazgašana, tirišana, dezinficešana un atkritumu savakšana) saskana ar objekta prasibam.  Prasibas: Lidziga darba pieredze; Akuratums un atbildiga attieksme pret darbu. Piedavajums:- Stabils atalgojums vienmer laika (350... Eco Baltia vide, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Ipaši aizsargajamo dabas teritoriju, sugu, biotopu , mikroliegumu aizsardzibu un izmantošanu regulejošo normativo aktu ieverošanas kontrole. Sagatavot dokumentus un administrativos aktus dabas aizsardzibas joma. Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma. daliba... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • . Electricistas de obras y afines: Aicina darba elektrikus darbam Jekabpili, Daugavpili, Livanos, Preilos, Balvos, Gulbene, Aluksne, Aizkraukle, Koknese, Cesis un Madona Darba pienakumi arejo elektrisko liniju apkalpošana lidz 20 kV Velama pieredze KVL; gaisvadu, kabelliniju apkalpošana Darbs komandejumos Latvijas teritorija... Hanza-elektro, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: ITAB Production Latvia mekle Projektu koordinatoru Nac stradat pie mums! Mes velamies but inovativi un radoši, mes esam ambiciozi, bezbailigi un atri pielagojamies. Mes patiesi ticam komandas garam un sadarbibai, un mes vienmer ejam uz to! ITAB uznemums ir parstavets 20 valstis visa pasaule... ITAB Production Latvia, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Tirdzniecibas zales darbinieks Maxima XX veikala Rezekne, Atbrivošanas aleja 141A. Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo... MAXIMA Latvija, SIA.