Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,291 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioMAINAS VECAKAIS. Piedava mainas vaditaja darbu Maximas veikala Kekava, Gaismas iela 1 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesDARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: DARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTU /-I Pienakumi:¦      Izveidot un uzturet atbilstoša kvalitate darba aizsardzibas organizatorisko... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. SIA DINEX LATVIA aicina darba elektriki . Prasibas: Nepieciešama C vai B kategorija (lidz 20kV) Iekartu elektroshemu lasišana un remonts Elektronikas pamatzinašanas Elektro piedzinas un automatikas t.sk. elektrodzineju remonts un apkope Eku elektroinstalacija un jaunu elektroinstalaciju... DINEX LATVIA, SIA.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONETAJS. KaimS SIA aicina darba: Betonetajus. Steidzigi nepieciešami betonetaji/celtnieki. Pienakumi: veikt betonešanas darbus, betonešanas veidni montažu, armaturas stiegrošana un citi darbi. Prasibas : Nepieciešama pieredze buvnieciba. Darbs Kurzemes un Zemgales regiona. Pieteikties... KaimS, SIA.
 • . Peones de cargaKRAVEJS (ROKU DARBA). Piedava kraveja darbu Maximas veikala Kekava, Gaismas iela 1 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Reponedores de estanteríasTIRDZNIECIBAS ZALES DARBINIEKS. Piedava tirdzniecibas zales darbinieka darbu Maximas veikala Kekava, Gaismas iela 1 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba Pardeveju / Kasieri uz vasaras sezonu. Prasibas:  Labas latviešu un krievu valodas zinašanas.  Darba pieredze tirdznieciba – pardeveja / kasiera amata.  Labas komunikacijas prasmes. Mes piedavajam:  Interesantu, atbildigu darbu stabila un augoša uznemuma.  Konkuretspejigu... Latvijas Neatkarigo Tirgotaju Kooperacija, SIA.
 • . Operadores de autoelevadorasAUTOKRAVEJA VADITAJS. iekraut un izkraut, transportet, pacelt un sakraut kravas metalapstrades ceha; lidzdarboties noliktavas kartibas uzturešana; veikt autokraveja tehnisko uzraudzibu; but uzmanigam un akuratam un veikt darbu pienaciga kvalitate. Papildus prasibas: autokraveja vaditaja aplieciba. CV... Rubate metal, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzFinanšu departamenta vecaka eksperta ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Nodrošinat Izglitibas un zinatnes ministrijas budžeta planošanu un izpildi valsts budžeta resora “15. Izglitibas... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Maestros preescolaresPIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Aicina darba PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU Keguma pašvaldibas VPII „Gaismina” Galvenie darba pienakumi: istenot pimsskolas izglitibas programmu, organizejot un vadot pedagogisko un audzinašanas darba grupa aktivi iesaistities iestades darba sadarboties ar kolegiem KEGUMA NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests aicina pieteikties konkursa kartiba pretendentus automazgataja/-as amatam ? Rigas regionalaja centra 2 amata vietas Darba vietas -  Grebenšcikova iela 1, Riga un Duntes iela 8, Riga Galvenais uzdevums: Veikt operativo medicinisko un... Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests aicina pieteikties konkursa kartiba pretendentus Apkopejas amatam Darba vieta Riga, Duntes iela 8 Galvenais uzdevums: Nodrošinat Dienesta telpu sanitaro apkopi - katru dienu veikt telpu mitro un sauso uzkopšanu ar rokam vai puteklu... Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienests.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasMETALAPSTRADES DARBGALDU OPERATORS. Darbs ar CNC lokšnu liekšanas presi un lazergriešanas iekartu. Piedavajam: Apmacibas darbam ar minetajam iekartam; Darbu stabila un augoša uznemuma. Papildus prasibas: Pamatzinašanas darba ar datoru; Atbildibas sajuta, uzmanibas noturiba un pacietiba; Precizitate un... Rubate metal, SIA.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONSULTANTS. Viens no lielakajiem mebelu veikalu tikliem Latvija, aicina pievienoties savai komandai: Pardevejus/konsultantus. Darba pienakumos ietilpst: - Klientu konsultešana. - Vienmer laipna un profesionala attieksme ar klientiem un kolegiem. - Sekot lidzi precem ekspozicija un kartibai... ALB, SIA.
 • . Tenedores de librosGRAMATVEDIS (CETURTA LIMENA KVALIFIKACIJA). EBEKA International SIA ir uznemums, kas specializejas gramatvedibas pakalpojumu un finanšu konsultaciju sniegšana Skandinavijas uznemumiem. EBEKA International SIA aicina darba: GR AMATVEDI Darba pienakumi: •                    Uznemumu pilna cikla... EBEKA International, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam slipešanas nodala Velama pieredze slipešana, ka ari labas prasmes darba ar slipešanas instrumentiem.... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Cajeros de bancos y afinesPAKALPOJUMU KASIERIS. INFORMACIJAS CENTRA DARBINIEKS/-CE PRIEDAINES IELAS VEIKALA RIGA Profesija pec LM profesiju klasifikatora: 4211 19Darba pienakumi:         • Apkalpot klientus kase saskana ar veikala noteikumiem un apkalpošanas standartiem,        • Atslegu izgatavošana, kabelu savienošana,... Kesko Senukai Latvia, AS.
 • . Administradores de sistemasDATORSISTEMU UN DATORTIKLU ADMINISTRATORS. Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba: Datorsistemu un datortiklu administratoru Galvenas prasibas pretendentam: •    velama augstaka/nepabeigta augstaka izglitiba IT joma•    praktiska... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Viens no lielakajiem mebelu veikalu tikliem Latvija, aicina pievienoties savai komandai: Pardevejus/konsultantus. Darba pienakumos ietilpst: - Klientu konsultešana. - Pasutijumu sagatavošana. - Vienmer laipna un profesionala attieksme ar klientiem un kolegiem. - Sekot... ALB, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Viens no lielakajiem mebelu veikalu tikliem Latvija, aicina pievienoties savai komandai: Pardevejus/konsultantus. Darba pienakumos ietilpst: - Klientu konsultešana. - Mebelu montaža, un pasutijumu sagatavošana. - Vienmer laipna un profesionala attieksme ar klientiem... ALB, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardevejus-kasierus/-es Rimi hipermarketa Bauska: - Pionieru iela 2. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónEKSPERTS. Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta/-es amatu Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • . Gerentes de sucursales de bancos, de servicios financieros y de segurosVADITAJS /DIREKTORS /PARVALDNIEKS (FINANŠU UN APDROŠINAŠANAS JOMA). Arvalstu komersanta filiale “CEX.IO LTD Latvijas filiale” ir 2013. gada dibinata Lielbritanijas uznemuma, kurš nodarbojas ar e-komerciju finanšu joma, filiale, kura sakara ar darbibas paplašinašanu Latvija mekle jaunus darbiniekus – kvalificetus, augsti motivetus un uz rezultatu orientetus... CEX.IO LTD Latvijas filiale, AKF.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. PARDEVEJS/-A MASKAVAS IELAS VEIKALA RIGA Profesija pec LM profesiju klasifikatora: 5223 03Darba pienakumi: •    Aktiva produktu pardošana veikala•    Klientu apkalpošana un konsultešana•    Rupes par precu izkartojumu un kartibu veikalaPrasibas kandidatiem:•    Pieredze... Kesko Senukai Latvia, AS.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasAUTOMOBILA VADITAJS. Aicina darba AUTOMOBILA VADITAJU - KRAVEJU maršrutam Jelgava - Riga - Jelgava,  zemnieku saimniecibas saražotas produkcijas nogadašanai tirdznieciba. Vajadziga transportlidzekla B kategorijas vaditaja aplieciba. Priekšroka RAF dzivojama masiva iedzivotajam. Atalgojums no  3.30 EUR/stunda... MEISTARI, ZEM.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Janis Roze” aicina pastaviga darba PARDEVEJU Jurmala (t/c Rimi Lielupe, Viestura iela 22) Darba pienakumi: - laipna klientu konsultešana un apkalpošana- precu izvietošana zale- darbs ar kases aparatuPrasibas kandidatiem:- pozitiva attieksme pret darbu, klientiem- datorprasme-... JANIS ROZE, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. PARDEVEJS/-A LUCAVSALAS VEIKALA RIGA Profesija pec LM profesiju klasifikatora: 5223 03Darba pienakumi: •    Aktiva produktu pardošana veikala•    Klientu apkalpošana un konsultešana•    Rupes par precu izkartojumu un kartibu veikalaPrasibas kandidatiem:•    Pieredze... Kesko Senukai Latvia, AS.
 • . CocinerosEDINAŠANAS PAKALPOJUMU SPECIALISTS. Kafejnica „Bastions” aicina sava komanda Edinašanas servisa specialistu (darbam pie sadales linijas) Ja Tev piemit: Pieredze klientu apkalpošana (velama izglitiba viesmilibas servisa joma) Labas komunikacijas un saskarsmes prasmes Velme macities, attistities un augt Tavos... KANTINE B, SIA.
 • . Analistas financierosFINANŠU ANALITIKIS. I-Work klients ir nozare vadošs vairumtirdzniecibas uznemums, kas darbibai paplašinoties, aicina komanda Finanšu analitiki Darba pienakumos: Sistematisks iekšejo procesu audits un ta uzlabošanas pasakumu pilnveide; Datu analize, apstrade un no iegutajiem rezultatiem procesu... I-Work Group, SIA.
Más ofertas: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 22 · 25 · 31 · >>