Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,605 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 84

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Ocupaciones elementales: Töötaja peab olema kohusetundlik, hoolas, aus ning omama tahet tööd teha! Läbitud erialased koolitused, olemasolevad pädevustunnistused ning eelnev sarnane töökogemus annavad kandideerimisel eelise, kuid pole kohustuslikud. Olulisem on oskus iseseisvalt töötada ja mõista, et tähtis... Korras Kinnisvara OÜ.
 • . Vendedores: Ootame meeskonda kohusetundlikku, lojaalset, sõbralikku töötajat, kellel on ka positiivne suhtumine töötamisse; kasuks tuleb eelnev kogemus jaekaubandusest., Ostjate kiire ja korrektne teenindamine teenindusletis ja kassas; kaupade vastuvõtmine ning ladustamine; lettide ja riiulite kaupadega... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Secretarios administrativos y especializados: – Sotsiaalmeedia haldamine (Facebook, Instagram); – E-poe haldamine, müügi ja ostutellimuste menetlemine ja vormistamine; – Klientidega suhtlemine (telefon, e-mail); – Igapäevase kontoritöö ja asjaajmise korraldamine; – Kliendibaasi andmete kontrollimine; – Dokumentatsiooni... Osaühing Indrias.
 • . Personal de apoyo administrativo: hea arvuti kasutamise oskus; suurepärane suhtlemisoskus; kasuks tuleb soome või vene keele oskus , klienditeenindus hotelli vastuvõtus info jagamine pakutavate teenuste kohta broneeringute tegemine spaa ja lisateenuste müük arveldamine jms, huvitavat tööd arenevas majutusettevõttes... aktsiaselts Kuressaare Sanatoorium.
 • . Personal de apoyo administrativo: Valmisolek füüsiliseks tööks; pingetaluvus, Puu- ja köögiviljade komplekteerimine vastavalt tellimustele, kaupade ladustamine, lao korrashoid. töö on ühtviisi sobilik nii meestele kui naistele., Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tulemusest sõltuvat töötasu. aktsiaselts BAMBONA.
 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: Suhtleb vabalt võõraste inimestega; kasutab vabalt arvutit tavakasutaja tasemel; soovib müüa ja tulemust teha; tunneb huvi tervisliku toitumise vastu, Aktiivne kliendisuhete loomine; hea kliendisuhte hoidmine; klienditeeninduse telefonile ja e-postile vastamine; klientide nõustamine; kliendiprobleemide... Aktsiaselts Medical Pharmacy Group.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios: väga hea suhtlemisoskus; initsiatiivikus ja korrektsus tööülesannete täitmisel; kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; oskus ja tahe abistada ning toetada õpilasi; pingetaluvus. Kasuks tuleb varasem vahetustega töötamise kogemus, peamiselt õpilaste abistamine ja nõustamine ning... Luua Metsanduskool.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Vallaarhitekti - planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on vallakujunduse ja ehitiste välisilmega seotud küsimuste juhtimine ja koordineerimine, reklaami- ja infokandjate, vaateakende teostuse ja paigaldamise kooskõlastamine, projekteritavate hoonete arhitektuursete lahenduste kujundamine,... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: Hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime., Täisealistele vähekindlustatud abivajavatele isikutele toitlustamise ja sotsiaalmajutusüksuse teenuste korraldamine., Huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenemis- ja koolitusvõimalusi, asjatundlikku... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Hankenõuniku ametikoha eesmärk on valla riigihangete valdkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, hankeplaani koostamine, riigihangete korraldamine ja läbiviimine., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Kogemus frontaallaaduriga ja kahveltõstukiga töötamisel. Kasuks tuleb frontaallaaduri juhiluba. Hea füüsiline vorm, kohusetundlikkus, aktiivsus, täpsus, Kuivsegude valmistamise protsessis osalemine, segu tüübi järgi kottide täitmine, pakkimisprotsessi jälgimine; vastavalt retseptuurile... osaühing Sakret.
 • . Ocupaciones elementales: Tule meile tööle puhastusteenindajaks, kui Sulle meeldib puhtus, kord ja täpsus; kui pead end kiireks õppijaks, heaks kohanejaks ja inimeseks, kelle jaoks hästi tehtud töö on tema visiitkaart; Sinu töö sisuks on hoolduskoristuse teostamine koolis st klasside, koridori, garderoobide,... AS ISS Eesti.
 • . Criadores de ganado: Lehmade lüpsmine (torusse lüps), peaks olema võimeline ka torustiku pesijale ja vasikatalitajale puhkepäevi andma., Tööd stabiilses ettevõttes; töötasu kokkuleppel; vaheldusrikast tööd; vajadusel elamispinda., Võib ka olla perekond. Oleks ka mehele tööd pakkuda. KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamine Lüganuse vallas. Avaliku ruumi arhitektuurse ja ehitusalase arengu- ja planeerimise visiooni ja eesmärkide kujundamine, valla ja vallasiseste linnade ruumikujunduse visualiseerimine ja planeerimine lähtudes... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Electricistas de obras y afines: Kohusetundlik ja täpne; elektrialane kogemus, oskused ja pädevused, Otsime hoolduselektrikut väiksesse pumbajaama: elektriseadmete hooldus, remonditööd, veevarustuse ja kanalisatsiooni järelevalve., Palka sõltuvalt kandidaadi kvalifikatsioonist ja pädevustunnistusest; väike sõbralik... Aktsiaselts VUDINK.
 • . Directores de políticas y planificación: Arendusnõuniku ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava ja teiste arengustrateegiliste dokumentide väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks igakülgse... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Avalike suhete spetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on valla maine kujundamisele kaasaaitamine, turundamine ja avalike suhete korraldamine. Valla veebilehe ja ajalehe toimetamise korraldamine ning info jagamine sotsiaalmeedias. , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Agentes inmobiliarios: Kinnisvaraspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla omandis oleva kinnisvara arendustegevuse planeerimine ja korraldamine, kinnisvara haldamise ja säilimise tagamine, võõrandamise ja kasutusse andmise korraldamine. , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses;... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Conductores de camiones pesados: Oled sobiv kandidaat, kui oled kohusetundlik, hea pingetaluvusega, korrektne ja omad CE kategooria juhilube. Kasuks tuleb eelnev kogemus autojuhina. Vajalik digitaalse sõidumeeriku kaart ja kehtiv autojuhi kutsetunnistus, Eestisisene puistematerjalide vedu kallur-poolhaagisega; vajalike veodokumentide... Graniidikeskus OÜ.
 • . Vendedores: Eeliseks on koolituse/kooli läbimine floristika erialal., Sinu tööks on särada ja panna ka lilled särama! Sul peaks olema väga suur huvi lillemaailma ja floristika vastu; klientide viisakas teenindamine ja naeratama panemine on Sinu jaoks iseenesest mõistetav; valmistad kimpe ja erinevaid... Osaühing Armehum.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestros: ISIKUOMADUSED: usaldusväärsus, koostöö-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, avatus, empaatiavõime, kehtestavus, kohanemisvõime korrektsus, tasakaalukus, tolerantsus, enesejuhtimisoskus, suhtlemisvalmidus, esinduslikkus , Peseb ja koristab rühmale kinnitatud ruume vastavalt sanitaarnõuetele,... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • . Ocupaciones elementales: Kasuks tuleb kohusetundlikus, rutiinitaluvus. Soovitav varasem töökogemus puhastusteeninduse alal, Pakume täistööajaga tööd energilisele puhastusteenindajale. Põhilisteks tööülesanneteks on äri- ja kortermajade autoga brigaadiviisiline sisekoristusteenuse pakkumine vastavalt määratud... Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Teadmiste omamine riigi põhiseadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest; hea suhtlemis- ja koostööoskus; kohusetundlikkus, täpsus, algatus- ja analüüsivõime, ausus, õppimisvõime, stressitaluvus. Kasuks tuleb eelnev... Mulgi Vallavalitsus.
 • . Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario: Suhtlemisoskus, Tööülesannete omandamine toimub läbi tööpraktika: • Riist- ja tarkvaraga seotud probleemide lahendamine; • Tarkvara installeerimine ja konfigureerimine; • Klientide abistamine ja konsultatsioon kaughalduse teel; • Kasuks tuleb Apple toodete tundmine. , • Toetavat... Grid Group OÜ.
 • . Secretarios administrativos y especializados: Sekretär - juhiabi ametikoha põhieesmärk on vallavanema assisteerimine, vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ja –ringluse korraldamine (dokumentide loomine, registreerimine, süstematiseerimine, säilitamine, töö dokumendihaldussüsteemis). , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat... Lüganuse Vallavalitsus.
 • . Conductores de camiones pesados: Oled sobiv kandidaat, kui oled kohusetundlik, hea pingetaluvusega, korrektne ja omad CE kategooria juhilube. Kasuks tuleb eelnev kogemus autojuhina. Vajalik digitaalse sõidumeeriku kaart ja kehtiv autojuhi kutsetunnistus, Eestisisene puistematerjalide vedu kallur-poolhaagisega; vajalike veodokumentide... Graniidikeskus OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Klientide vastuvõtt; autode remonti vormistamine; hinnapakkumiste koostamine; klientidega suhtlemine telefoni teel. , Stabiilne palk; tööriided ja -jalatsid; professionaalide sõbralik kollektiiv loob tingimused korraldatud ja rahulikuks tööks; ühised ettevõtmised töökaaslastega; jõuluüritused... OSAÜHING Rahvusvahelise Autoveo Expert.
 • . Conductores de camiones pesados: Seadmete ja materjali transport objektile, sõidu- ja jalgtee piirete paigaldamine., Pakume konkurentsivõimelist töötasu; toredat ja toetavat meeskonda; enesearendamise võimalust teedeehituse valdkonnas; eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd; meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;... OÜ KIIRWARREN.KL.
 • . Otros profesionales de la salud: Vajame kuldsete kätega kõike oskavat töötajat. Soovitatav juhilubade olemasolu. Valmisolek füüsiliseks tööks, aiatööks, valmisolek erinevate koolituste läbimiseks, Organisatsioonile kuuluvas kahes majas ja 10-20 korteris remondi ja pisiremondi tegemine, haldamine, vajalike vahendite... Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.
 • . Ocupaciones elementales: Tahe teha tööd, kiirus, täpsus, puhtus ja kohusetunne. , Peamiselt kartulite, kuid ka teiste juurviljade koorimine nii käsitsi kui masinaga. , Sõbralikku kollektiivi; olenevalt asukohast võimalik ettevõtte poolne transport või transpordikulude osaline hüvitamine. OÜ Viitna Toidutare.