Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,356 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Eelnev töökogemus õmblejana: Kiirus ja täpsus oma töös; Kasuks tuleb töökogemus tootmisettevõttes , Rõivaste õmblemine tööoperatsioonide kaupa vastavalt instruktsioonidele., Tööd ühes vahetuses; Kaasaegseid töötingimusi; Pikaajalist töösuhet; Tulemustest sõltuvat töötasu;... OÜ BALTIKA TAILOR.
 • . Directores de ventas y comercialización: * müügitöö kogemust (kasuks tuleb toiduainetööstuses); * head arvuti kasutamise oskust; * head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; * pingetaluvust. Kasuks tulevad: * algteadmised turundusest; * võõrkeelte oskus., müügiosakonna töö ja inimeste juhtimine, suhtlemine klientide ja... Osaühing Saare Leib.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Kandidaadilt eeldame: • vähemalt keskharidust, soovitatavalt infotehnoloogia alane täiendav väljaõpe; • kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses; • kasuks tulevad teadmised ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi) rakendamisest; • kohaliku omavalitsuse toimimise... Võru Vallavalitsus.
 • . Directores y gerentes: Töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; • kõrgete kõlbeliste omadustega; • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus; • sihikindlus ja pingetaluvus; • vastavus 2018. aasta... Sotsiaalministeerium.
 • . Psicólogos: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja... Tallinna Vangla.
 • . Peones de la industria manufacturera: Tootmistööde teostamine puiduettevõttes., Võimalust töötada Skandinaavia juurtega ettevõttes, kelle jaoks on iga töötaja heaolu on oluline. Tunnustustame töötajaid alati hea töötulemuse eest ning korraldame ettevõtte siseseid põnevaid auhinnamänge. Brightway on: innovaatiline,... Brightway OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Sobiv kandidaat on usaldusväärne, hooliv, oskab suhtlustasemel eesti ja vene keelt, Töö sisuks on patsientide abistamine igapäevastes elamistoimingutes (isiklik hügieen, söömine, joomine, siirdumine jne)., Head tehnilist varustatud, ajakohast töökeskkonda, soodustingimustel toitlustamist,... Benita Kodu AS.
 • . Personal de apoyo administrativo: Kauba maha laadimine ja vastuvõtmine. Kaupade paigutamine hoiukohtadele. Saadetiste komplekteerimine ja pakkimine. Saadetise üle andmine ja/või lähetamine. Inventeerimine. Lao puhastamine ja lao seadmete korrashoid. , Huvitavat ja vastutusrikast tööd. Eneseteostust ja arenguvõimalusi.... Osaühing Alise Technic.
 • . Otros profesionales de la enseñanza: • Ida-Virumaa liiklusohutusalase haridus-, teavitus- ja ennetustöö läbiviimine eesti- ja venekeelsetele sihtrühmadele; • piirkonnapõhine koostöö liiklusohutusalastel teemadel haridusasutuste, koostööpartnerite ning teiste ametkondade ja organisatsioonide töötajatega; • ennetus... Maanteeamet.
 • . Bomberos: Heal kandidaadil on: keskharidus ja päästja kutsekvalifikatsioon; hea eesti keele oskus; vastavus päästjale kehtestatud füüsilise; ettevalmistuse ja tervisenõuetele; tahe luua igaühe kaasabil turvaline elukeskkond; C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus; tahe juhtida alarmsõidukit... Päästeamet.
 • . Lavanderos y planchadores manuales: Asjatundlik, algatusvõimeline, usaldusväärne ning puhtust ja korda armastav meeskonnaliige, Meie oma pesumajas voodiriiete ja pesu pesemine, triikimine ja korrastamine., Töö lihtsustamiseks head tehnilist varustatust, ajakohast töökeskkonda, . Peale katseaja lõppu sporditoetus 25 eur... Benita Kodu AS.
 • . Personal de apoyo administrativo: Oled sobiv kandidaat, kui omad eelnevalt raamatupiadmisalast töökogemust. Oled loomult täpne ja algatusvõimeline. Sul on täpne arusaam, kuidas peaks raamatupidamist ühes hästi toimivas ettevõtes korraldama. Soovid kuuluda rõõmsasse ning abivalmis meeskonda, Erinevate klientide raamatupidamise... Financial Vision OÜ.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: Ootame endaga liituma edumeelseid ja väljakutsetele avatud inimesi, kellel on soov asjatundlikus meeskonnas saavutada püstitatud eesmärke. Tahe teha tööd tootmises. Oled kohusetundlik ja soovid teha meeskonnatööd. Soov teha füüsilist tööd. Soov õppida ja areneda, Tootmisliinil erinevate... OÜ Vindor.
 • . Bomberos: Heal kandidaadil on: keskharidus ja päästja kutsekvalifikatsioon; hea eesti keele oskus; vastavus päästjale kehtestatud füüsilise; ettevalmistuse ja tervisenõuetele; tahe luua igaühe kaasabil turvaline elukeskkond; C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus; tahe juhtida alarmsõidukit... Päästeamet.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Valmidus registreeruda FIE ks ja renditasu maksma või töötama %- põhise töötasuga. hea suhtlemisoskus, sõbralikkus, positiivne ellusuhtumine ja töötulemustele orienteeritus. Erialane haridus ja/ või läbitud kursused, Ripsmete pikendamine ja hooldus., Huvitavat ja suhtlusrikast tööd,... Osaühing Glamour Styling.
 • . Abogados: Kandidaadilt eeldame: • kohtus esindamise kogemust; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • häid teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada; • ei esine avaliku teenistuse... Võru Vallavalitsus.
 • . Directores de producción agropecuaria y silvicultura: Main job is manure/slurry application on the fields with selfpropellered machines like Challenger Terra Gator 244/3244, Vervate Hydro Trike XL and usual tractor like Fendt 939. Job location is with posting all around the country in different farms. Experiences required: Technical knowledges... Tuulemaa OÜ.
 • . Directores de políticas y planificación: • kõrgharidus; • eelnev kogemus töökoha tegevusvaldkonnas või avalikus sektoris; • projektitöö kogemus; • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus; • oskus planeerida tööprotsesse, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; • loovus,... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • . Agentes inmobiliarios: Linna varaga seotud tegevuste ja tehingute teostamise korraldamine. Elamumajanduse toetuskordade menetlemine. Linna üldise heakorra tagamine, haljastus- ja heakorraalaste tööde teostamise ning haljastuse ja heakorraalaste projektide koostamise korraldamine. Kalmistute korrashoiu tagamine... Paide Linnavalitsus.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Treipingil opereerimine, detailide kvaliteedi kontrollimine, materjali tükeldamine ja ettevalmistamine, lukksepatööd, toodete komplekteerimine ja pakendamine., Toetavat meeskonda, väljaõpet kohapeal, kaasaegseid töötingimusi, kaasalöömist meeskonnatöös, korralikke töövahendeid,... Irontec OÜ.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Kohusetundlik, hea suhtleja, tööülesannetele vastava koolituse läbimine, Juuksuri teenuse pakkumine salongis., Kogemustega sõbralikku kollektiivi, vajadusel koolitusele järgnevat praktilist väljaõpet ka tööpraktika teenuse kaudu. Võimalust tööle asuda ettevõtjana. LIIVI JALASTO ILUSALONG DUAAL.
 • . Peones de la industria manufacturera: Sobiv kandidaat on kohusetundlik, kiire ja täpne; valmis töötama kahes vahetuses, Profiilliistude pahteldamine, lihvimine, lõikamine vastavalt kvaliteedi nõuetele ja ladustamine., Väljaõpet; puhkust 35 päeva (3 nädalat suvel ja 2 nädalat talvel); tööriideid. osaühing Eesti Höövelliist.
 • . Otros profesionales de la salud: 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime pingeolukorras; isikliku auto kasutamise võimalus, MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema,... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Personal de apoyo administrativo: Aktiivne ja liikuv, valmis ärkama väga vara; soov teha osalise ajaga tööd; vähemalt 18-aastane, Ajakirjandusväljaannete kanne Tartus erinevates piirkondades: Tammelinn (2), Kesklinn (2), Kvissental, Supilinn, Tähtvere, FI, Ülejõe, Tähtvere, Ropka, Alasi, autoga lehekandja: Tõrvandi... AS EXPRESS POST.
 • . Profesionales del trabajo social: • kõrgharidus; • väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus; • juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • . Otros profesionales de la enseñanza: Sobiv kandidaat on: inglise keele kõrgtasemel valdaja; hea ja avatud suhtleja; valmis iseseisvaks tööks , Inglise keele õpetamine täiskasvanutele. , - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; - töökohta kesklinnas; - osalise koormusega töökohta; - motiveerivat töötasu; - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: Valmisolek teenindamiseks ja suhtlemiseks; meeldivat ja viisakat käitumist; kohusetundlikkust, usaldusväärsust, tolerantsust ja pingetaluvust, Positiivsete ostuelamuste loomine klientidele; klientide teenindamine müügisaalis puu- ja juurviljaosakonnas; kaupade ettevalmistamine müügiks... Rimi Eesti Food AS.
 • . Directores y gerentes: • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda... Setomaa Vallavalitsus.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Eelnev töökogemus õmblejana või kutseharidus , Kodutekstiilide ja kardinate universaalmasinal õmblemine; kergete rõivaste ja trikootoodete õmblemine erinevatel masinatel vastavalt oskustele ja vajadusele. , Pidevat ja vahelduvat tööd väikses sõbralikus kollektiivis BRAND TEXTILE OÜ.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Experiences required: Technical knowledges in agriculture machines, experiences how to work on fields with tracktors. Good communication with other workers in English or Russian. Very good stress tolerance. Required driving licence category T. It is good if you have category B, C, E also ,... TUULEMAA OÜ.