Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,794 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 43

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Abogados:  juriidiline kõrgharidus;  kolmeaastane kohaliku omavalitsuse töökogemus;  üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;  oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: eeldame eelnevat töökogemust; seadusandluse tundmine või kiire õpivõime; eesti keele oskus kõrgtasemel; väga hea arvuti kasutamise oskus vastutab hoonete, ruumide ja inventari säilitamise ning heaperemeheliku kasutamise ja alatise korrasoleku eest; organiseerib inventari ja ruumide... Valga Kaugõppegümnaasium.
 • . Criadores de ganado: tahe töötada loomadega.lüpsab loomad vastavalt lüpsitehnoloogiale, puhastab ja desinfitseerib lüpsiala. Lüpsmist teostatakse 3 korda ööpäevas. Valmistab ette lüpsinventari põhipesuks - puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari vastavalt ettevõtte töökorraldusele.tööd kaasaegses... Osaühing VETIKU S.T.
 • . Vendedores: lojaalne, abivalmis, töökas, täpne, korrektne; kasuks tuleb eelnev kogemus toiduainete käitlemiselKalaletis erinevate toodete vastuvõtmine, väljapanek ja müükStabiilset ja tasuvat tööd, paindlikku töögraafikut, sõidukompensatsiooni, väljaõpet kohapeal. Otsime oma väiksesse ja... Osaühing Ösel Fish.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • . Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores: - ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus - kaheaastane ehitusvaldkonnas töötamise kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: aktiivne ja positiivne ellusuhtumine; arvuti ja skanneri olemasolu; hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus; iseseisvalt töötamise oskus; sõidukogemus vähemalt 2 aastat; kohusetundlikkus ning korrektsus; tulemustele orienteeritus; kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemusaktiivne müük,... OÜ OJA GRUPP.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: ausus; tähelepanelikkus; täpsus; korraarmastus komponentidest toodete kokkupanek, pakkimine ja saatmine täpselt instruktsiooni järgi; töö ei ole raske, kuid vajab tähelepanelikkust ja täpsust väljaõpe; võimalus mõjutada tulu; võimalus töötada Teile sobiva graafiku aluselVõib... 1MLR OÜ.
 • . Educadores para necesidades especiales: nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse. eripedagoogilise metoodika kasutamine individuaalõppes, õpilasele turvalise õpikeskkonna tagamine. Võimalusel õpilase integreerimine sobivasse kollektiivi.vaheldusrikast tööd sõbralikus kollektiivis... Türi Põhikool.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: • vastavust “Avaliku teenistuse seaduses“ sätestatud tingimustele; • läbitud bakalaureuseõpet sotsiaalteaduste valdkonnas; • head eesti keele oskust ja inglise keele oskust B1 tasemel; • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; • korrektsust ja täpsust asjaajamises;... Rapla Vallavalitsus.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: kohusetundlik ja positiivse suhtumisega töötamisse, tööleasumise hetkel tuleb esitada kehtiv tervisetõend, vajalik on eelnev kogemus jaekaubandusest.toidu- ja esmatarbekaupade poes kaupade tellimine, kaupade vastuvõtmine ja ostudokumentide sisestamine arvutiprogrammi, müügihindade kujundamine,... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Especialistas en métodos pedagógicos: - kolmeaastane töökogemus haridusvaldkonnas, kaheaastane juhtimiskogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: - kõrgharidus; - kaheaastane spordi-ja liikumisharrastuse valdkonna kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: - sotsiaaltööalane kõrgharidus; kolmeaastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas, kaheaastane juhtimiskogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal; valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel; loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet; noorsootöö valdkonna tundmist;... Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus.
 • . Ocupaciones elementales: sisepuhastööde teostamine Tapa Kaitseväe siseruumides.korralikud ja kvaliteetsed töövahendid-ja riided; õigeaegselt makstav töötasu; väljaõpet kohapeal.tööaeg E-R 8.00-17.00 või graafiku alusel 08.00-17.00 ( 2 tööl, 2 vaba); võimaldame sõidukompensatsiooni. Lisainfo tel 5022057 SOL Baltics OÜ.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: kohusetundlik, kellaaegadest kinni pidav; eelnev töökogemus antud valdkonnas; hea sõidu- ja suhtlemisoskus; kasuks tuleb ka C-kategooria autojuhilubade olemasolukaubikuga jaotusvedu Tallinna ja Harjumaa piireshea töö eest konkurentsivõimelist tasu; huvitavat ja mitmekülgset tööd; kaasaegseid... Osaühing Bilgor.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: head tehnilist taipu ja arvutikasutamise oskust; kasuks tuleb tõstukijuhiluba; iseseisev mõtlemis- ja otsustusvõime; hea suhtlemis-, planeerimis- ja organiseerimisoskus Ettevõtte kinnis- ja vallasvara haldamise korraldamine. Ettevõtte sidesüsteemide ning tarkvarasüsteemide haldamise... TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS.
 • . Personal de apoyo administrativo: töö sobib Sulle kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökasSinu tööks on klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis. Klientide nõustamine ning abistamine,... MAXIMA Eesti OÜ.
 • . Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión: Tööaeg: osaline tööaeg (2 päeva nädalas). Sobid meie meeskonda Sul on: - varasem kogemus; - eesti keele oskus kõnes ja kirjas; - organiseerimisoskus; - aktiivsus; - iseseisvus.- võimalust ise planeerida oma tööaega; - paindlikke ja häid töötingimusi kaasaegses keskkonnas; - väga... Maier Studio OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Toitude valmistamine ja serveerimine tellimuste alusel Köögi puhtuse ja korra tagamine Uute ja huvitavate retseptide loomine Vajaliku tooraine tellimine ja ladustamineStabiilset töökohta Koolitust kohapeal Toetavat ja sõbralikku töökeskkonda Paindlikku töögraafikut (sh võimalus kooli... Taimetoidurestoran Inspiratsioon OÜ.
 • . Ocupaciones elementales: ettevalmistavad toimetused; tootmisprotsessides osalemine; toodangu pakendamine; tootmispinna ja -vahendite koristamine/puhastamine; tööpäeva kestus 10-11 h, tööpäevi nädalas 4.valmistoite tootev ettevõte pakub stabiilset ning korraliku tasuga töökohta; väljaõpe toimub töö käigusOleme... SeaSnack OÜ.
 • . Vendedores: töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas.klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumise kassas ja müügisaalis; klientide nõustamise ning abistamise; kaupade... MAXIMA Eesti OÜ.
 • . Profesionales del trabajo social: kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (soovitatav spetsialiseerumisega lastekaitsele) või selle omandamine (vähemalt III kursus); valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; head koostöö- ja... Antsla Vallavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Eestkostespetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas: oled sobiv kandidaat, kui sul on kas erialane kogemus või haridus; erisertifikaati või tunnistust pole vaja; oleks vaja nii mehaanikast kui ka elektronikast aru saada; lisaks eesti ja vene keele oskusele tuleks kasuks ka inglise või saksa keele oskusTöö seisneb tõstukite parandamises... Petrem OÜ.
 • . Vendedores: oled positiivse ellusuhtumisega, rõõmsameelne ja avatud suhtleja, oled kiire, täpne ja tuled toime erinevates olukordades, oskad suhtlustasandil vene ja inglise keelt, oled paindlik ja nõus töötama tööajagraafiku alusel ka nädalavahetuselklientide sõbralik ja kiire teenindamine, tellimuste... OÜ PÄRNAMÄED.
 • . Ocupaciones elementales: sobid meie rõõmsasse kollektiivi kui oled aus, lojaalne ja kohusetundlik; aktiivne, algatus- ja arenemisvõimeline; valdad vabalt eesti keelt; oled kiire ja väga hea pingetaluvuseganõudepesu masinaga väljaõpet kohapeal, kaasaegset töökeskkonda, noort ja rõõmsameelset meeskonda, vägagi... OÜ AKORD INVEST.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: hea suhtlemisoskus, erialane ettevalmistus iseseisvaks tööksosutada juuksuri teenust. juuste lõikus meestele, naistele, lastele. juuste värvimine, keemiliste lokkide ja enamlevinud juuste seadmise tehnikad. pakume meeldivat kollektiivi, võimalust osaleda erinevatel koolitustel. tuge lõimumisel... OSAÜHING LOSSARNA.
 • . Vendedores: klienditeenindus, kaupade müük ja väljapanek, POS programmi kasutamine, meilidele vastamine, vajadusel ka kodulehele piltide üleslaadiminelisatasu vastavalt müügitulemustele, sõbralikku kollektiivi, tööaeg E-R 10-18 L 10-15, töö graafiku alusel, 40 tundi nädalas. Firmaüritused! MTÜ PIIRILIND.