Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Bomberos > Zapovjednik/zapovjednica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ZAPOVJEDNIK/ZAPOVJEDNICA. Croacia

Búsqueda en Croacia de Bomberos

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: rukovođenje vatrogasnom postrojbom.

______________________________________________________________________________

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

                   L  A  B  I  N 

 

Dubrova 84, 52220 Labin

Tel: (052) 851-654  Fax: (052) 851-655

Matični broj: 1492632

OIB: 78778917195

e-mail: jvp.labinjvp-labin.hr

IBAN: HR4523400091822200000

 

 

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu  («Narodne novine» broj 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka USRH, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04.  38/09. i 80/10), članka 33. stav 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i njegovih izmjena i dopuna i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin broj od 17. lipnja 2019.  godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje

 

 1. Zapovjednika/ice Javne vatrogasne postrojbe Labin

 

UVJETI:

 

 • Viša stručna sprema odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija
 • najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • da nije kažnjavan za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

   

  Zapovjednik se imenuje  na vrijeme od 4 (četiri) godine.

   

  Uz prijavu  kandidati su dužni   priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz  javnog poziva:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21 st. 6. Zakona o vatrogastvu
 • uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti ( ne starije od 6 mjeseci) i vlastoručno potpisanu izjavu kojom, pod kaznenom odgovornošću , kandidat izjavljuje da li je (ili nije) kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

   

  Dokaz o ispunjavanju uvjeta podnose se  izvorniku l u preslici osim uvjerenja nadležnog suda koje se predaje u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Odabrani kandidat bit će dužan predočiti originalne dokumente prije sklapanja ugovora o radu.

   

  Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu „Glas Istre“ na adresu:

  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN, Dubrova 84, LABIN 52220. Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA NATJEČAJ“.

   

  Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin, Zavodu za zapošljavanje Labin i internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Labin. Skraćeni tekst javnog natječaja objavljen je u dnevnom tisku „Glas Istre“ dana 19.06.2019. godine.

   

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Ako se na natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

  Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

   

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: J. V. P. LABIN.

Idiomas: inglés (Básico).

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dubrova 84, 52220 Labin

Identificador de la vacante:1769101.

Ver las 32 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: