Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo de Profesionales de la enseñanza en Polonia (Podkarpackie)

Wychowawca - Koordynator Placówki Wsparcia Dziennego W Woli DalszejClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes.
Specjaliści : Specjaliści szkolnictwa : Inni specjaliści szkolnictwa : Specjaliści szkolnictwa gdzie indziej niesklasyfikowani.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: Koordynowanie i prowadzenie zajęć w PWD w Woli Dalszej; sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach PWD; organizowanie i niesienie pomocy w nauce; organizowanie i prowadzenie zabaw, zajęć rozwijających kompetencje obywatelskie i społeczne, a także świadomość i ekspresję kulturalną; organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału w bieżącym życiu PWD; informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach; zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć; dbanie o powierzony sprzęt i mienie; prowadzenie obowiązującej dokumentacji, w tym przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności PWD; organizowanie i koordynowanie pracą wolontariuszy. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostałe: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Ponadto kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),kserokopia dokumentów potwierdz

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Podkarpackie.

Ver 237 ofertas de trabajo en "Podkarpackie" (Polonia).

Fecha de inicio: 05/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: mínimo 2000.0 PLN (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Marzena Babiarz, tel.: 17 224 03 53

Empresa: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH.

Dirección: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, Polska.

Contacto: Marzena Babiarz, tel.: 17 224 03 53

Ver las 323 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Trener. Polonia, 12 Dic. 2017.

Pedagog/oligofrenopedagog. Polonia, 08 Dic. 2017.

Nauczyciel pedagogiki specjalnej. Polonia, 07 Dic. 2017.

pedagog z terapią pedagogiczną. Polonia, 06 Dic. 2017.

Trener personalny. Polonia, 06 Dic. 2017.

WYKŁADOWCA Z ZAKRESU MONTAŻU RUSZTOWAŃ BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH METALOWYCH. Polonia, 03 Dic. 2017.

Nauczyciel wspomagający. Polonia, 03 Dic. 2017.

Nauczyciel świetlicy. Polonia, 02 Dic. 2017.