Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en República Checa > Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes > Vrchní Referent/rada Oddělení Hygieny Práce - Pobočka Severozápad, úředníci V Oblasti Správy školství, Kultury A Zdravotnictví

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos de Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes en Hlavní město Praha (República Checa)

Vrchní Referent/rada Oddělení Hygieny Práce - Pobočka Severozápad, úředníci V Oblasti Správy školství, Kultury A Zdravotnictví

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes.

Úředníci : Ostatní úředníci : Ostatní úředníci : Úředníci jinde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Místo výkonu práce: Nechanského 590/1, Praha 6 Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28.

6.

2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s.

203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelnahygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad".

Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad V Praze 28.

5.

2018 Č.j.: HSHMP 29707/2018 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.

1 písm. f) zákona č.

234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní referent/rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad v oboru služby: * 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví, Charakteristika činností služebního místa: * komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č.

258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví; * vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; * zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení; * zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a sprá

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Hlavní město Praha.

Ver 351 ofertas de trabajo en "Hlavní město Praha" (República Checa).

Fecha de inicio: 31/07/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 18810.0 CZK mínimo y 28320.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto: Gabriela Jurčíková

Empresa: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

Contacto: Gabriela Jurčíková

Email: gabriela.jurcikovahygpraha.cz

Teléfono: +420 296 336 796.

Ver las 124 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: