Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Conductores de autobuses y tranvías > Vozač Autobusa/vozačica Autobusa

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VOZAČ AUTOBUSA/VOZAČICA AUTOBUSA. Croacia

Trabajar de Conductores de autobuses y tranvías en Croacia

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles : Conductores de camiones pesados y autobuses : Conductores de autobuses y tranvías.

Plant and machine operators and assemblers : Drivers and mobile plant operators : Heavy truck and bus drivers : Bus and tram drivers

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: prijevoz putnika, upravljanje autobusom

Razina obrazovanja: SSS

Obrazovni program: vozač/vozačica motornog vozila ili stručna osposobljenost za vozača/vozačicu

Potrebno je imati: KOD 95

Dostaviti: zamolbu, životopis, presliku domovnice, svjedodžbe, potvrdu o nekažnjavanju, ERPS-potvrdu o radnom stažu, digitalnu karticu vozača i presliku vozačke dozvole, KOD 95

Društvo daje mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa kandidatima koji trenutno ne posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova vozača autobusa, uz uvjet da se obrazuju i steknu uvjete za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

U svrhu realizacije zasnivanja radnog odnosa, Drušvo i kandidat će zaključiti sporazum kojim se kandidat obvezuje započeti izobrazbu potrebnu za obavljanje poslova vozača autobusa, i istu dovršiti u primjerenom roku, utvrđenom sporazumom, a Društvo se obvezuje po završetku školovanja primiti kandidata u radni odnos na radnom mjestu vozača autobusa, i to u trajanju radnog odnosa na određeno vrijeme od dvije godine, uz mogućnost ugovaranja probnog rada.

Troškove izobrazbe za vozača autobusa snosi kandidat.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 8.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: d.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: KD AUTOTROLEJ d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Školjić 15, Rijeka

Identificador de la vacante:1789081.

Ver las 173 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles : Conductores de camiones pesados y autobuses : Conductores de autobuses y tranvías ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: