Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Directores financieros > Vodja Oddelka Za Finance In Proračun - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Eslovenia de Directores financieros

Vodja Oddelka Za Finance In Proračun - M/ž

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores financieros.

Menedžerji : Upravno-administrativni in poslovni menedžerji/menedžerke : Menedžerji/menedžerke upravno-administrativnih in poslovnih enot družbe : Finančni menedžerji/finančne menedžerke

Descripción de la oferta de trabajo:

VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA:

     - VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE DELA TER SKRB ZA

       ZAKONITO, PRAVOČASNO IN UČINKOVITO OPRAVLJANJE NALOG ODDELKA,

     - PRIPRAVA PREDLOGOV SPLOŠNIH AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA,

     - ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA TER USKLAJEVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,

     - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA

       PODROČJA,

     - SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU OBČINSKEGA  PRORAČUNA,

       REBALANSA PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA,

    - VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,

    - IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,

    - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.

, Želeno znanje: poznavanje upravnega poslovanja. 1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;  2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu  ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);  3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);  4. izjavo kandidata, da:   je državljan Republike Slovenije,  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; . ipd;  PODROBNEJŠE INFORMACIJE, KAJ VSE MORA VSEBOVATI PRIJAVA NA JAVNI NATEčAJ VODJA ODDELKA ZA FINANCE IN PRORAČUN, SO NAVEDENE NA SPLETNI STRANI WWW.NOVOMESTO.SI.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 6 años.

Empleador: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1 , 8000 NOVO MESTO.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: VOVKO SILVA
Contact Phone: 07 39 39 220
Contact Email: mestna.obcinanovomesto.si

Identificador de la vacante:OA77406.

Ver las 135 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores financieros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: