Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Directores de recursos humanos > Vodja Kadrovske Splošne Službe (m/ž) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODJA KADROVSKE SPLOŠNE SLUŽBE (M/Ž) - M/Ž. Eslovenia

Vacante en Eslovenia de Directores de recursos humanos

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de recursos humanos.

Menedžerji : Upravno-administrativni in poslovni menedžerji/menedžerke : Menedžerji/menedžerke upravno-administrativnih in poslovnih enot družbe : Kadrovski menedžerji/kadrovske menedžerke

Descripción de la oferta de trabajo:

MENEDŽERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANJE HRM V PODJETJU Z VEČ KOT 1000 ZAPOSLENIMI, RAZVOJ IN IZVAJANJE KADROVSKIH STRATEGIJ IN POBUD V SKLADU S STRATEŠKIMI CILJI PODJETJA TER NOTRANJIMI/ZUNANJIMI PREDPISI IN ZAKONODAJO,

IZDELAVA, VODENJE IN IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE, VODENJE POSTOPKOV SPREMEMB ORGANIZACIJE DELA TER PRIPRAVA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE LETNEGA NAČRTA HR TER SKRB ZA RAZVOJ HR FUNKCIJE V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE, D.O.O., VZPOSTAVITEV, PODPORA IN KOORDINACIJA VSEH KADROVSKIH PROCESOV (ZAPOSLOVANJE, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, SISTEMIZACIJA IN PLAČNA POLITIKA, KOMPETENČNI MODELI, RAZVOJ ZAPOSLENIH), PRIPRAVA IN IZVAJANJE RAZVOJNIH, IZOBRAŽEVALNIH IN UČNIH PROGRAMOV ZA ZAPOSLENE V SKLADU Z RAZVOJNIMI POTREBAMI, KOORDINIRANJE SPLOŠNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU HRM, PODPORA PRI RAZVOJNIH PROJEKTIH IN PROGRAMIH NA HRM PODROČJU V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE, SODELOVANJE PRI RAZPOREJANJU INVALIDOV IN PRI SOCIALNI PROBLEMATIKI TER SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU.

, večletne izkušnje na področju dela s kadri v velikih podjetjih, zelo dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje in trendov na trgu dela, izkušnje na področju kadrovskega prestrukturiranja, sposobnost timskega dela, komunikativnost, sposobnost dela z ljudmi, kreativnost, organizacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, sposobnost za gradnjo in učinkovito upravljanje medosebnih odnosov na vseh ravneh podjetja in v skupini, analitično razmišljanje, visoka čustvena inteligenca in sposobnost spreminjanja strategije v dejanja.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo razpisanega delovnega mesta najkasneje do 8. 5. 2020, v zaprti kuverti na naslov Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na razpis - Vodja kadrovske splošne službe v roke tajništvo poslovodstva PV – NE ODPIRAJ.

,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 4 años.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78 , 3320 VELENJE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: POSLOVODSTVA TAJNIŠTVO
Contact Phone: 03 899 61 00

Identificador de la vacante:NU56666.

Ver las 98 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de recursos humanos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: