Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Artistas de artes plásticas > Voditelj/ica Tečaja Crtanja/slikanja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA TEČAJA CRTANJA/SLIKANJA. Croacia

Ofertas de trabajo de Artistas de artes plásticas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Artistas de artes plásticas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Creative and performing artists : Visual artists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 29. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb, raspisuje  

NATJEČAJ

za radno mjesto

• Viši stručni/a suradnik/ca - voditelj/ica tečaja crtanja i slikanja - 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena odsutne djelatnice), puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ica - voditelj/ica tečaja crtanja i slikanja  :

- VSS - Akademija likovnih umjetnosti - smjer slikarstvo

- jedna godina radnog staža u struci

- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika

- organizacijske sposobnosti.

Opis poslova:

- kreira i predlaže program crtanja i slikanja,

- vodi nastavu, odnosno tečaj u neposrednoj praktičnoj obuci,

- vrši slikarske korekcije sa visoko individualiziranim pristupom svakom polazniku (posebno u odnosu na treću životnu dob).

- vodi instruktažu onih polaznika koji su kandidati za prijemne ispite ŠPU, ALU, Arhitekturu, Tekstilni i grafički dizajn, te verificirane tečajeve,

- brine o realizaciji plasmana i promidžbi tečajnih programa,

- po potrebi organizira tribine i ekskurzije,

- inicira mjere za poboljšanje sadržaja opsega, kvalitete i financijskih rezultata djelatnosti.

- odgovara ravnatelju Centra za stručne i financijske rezultate djelatnosti za koju je zadužen.

Uz vlastoručno potpisane prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u preslici

- dokaz o znanju jednog stranog jezika, u preslici,

- presliku domovnice,

- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužne su dostaviti sve dokaze iz čl. 103 citiranog Zakona, koji su objavljeni na Internet stranci Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18) te Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10000 Zagreb, s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/VODITELJA TEČAJA CRTANJA I SLIKANJA - NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 18.12.2019. do 31.12.2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba postupat će sa osobnim podacima kandidata natječaja sukladno čl.6.st.1.tč.b. Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu odabira kandidata.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rokov perivoj 4, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1830128.

Ver las 9 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Artistas de artes plásticas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: