Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > economista > Voditelj/ica Službe Lučkog Redarstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA SLUŽBE LUČKOG REDARSTVA. Croacia

Búsqueda en Croacia de economista

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

POSLODAVAC: LUČKA UPRAVA ROVINJ-AUTORITA PORTUALE ROVIGNO

  

MJESTO RADA: ROVINJ

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 06.06.2023.

VRSTA ZAPOSLENJA: neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci,

BROJ IZVRŠITELJA: 1

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme,

  

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno osoba koja je završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.), u znanstvenom području tehničkih ili biotehničkih znanosti;

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

poznavanje talijanskog i najmanje jednog stranog jezika (u pravilu engleski);

poznavanje rada na osobnim računalima i uredskim alatima;

razvijene komunikacijske vještine;

dozvola za voditelja brodice „B“ kategorije;

vozačka dozvola „B“ kategorije.

  

Uz prijavu na natječaj priložiti:

* zamolbu

* životopis

* presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja  (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem

* dokaz o radnom iskustvu

* preslika vozačke dozvole

* preslika o položenom ispitu za voditelja brodice

* uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Preslike nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Ukoliko kandidat/kinja posjeduje dodatna uvjerenja ili certifikate koji su poželjni vezano na obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju priložiti preslike istih uz prijavu.

Natječajno povjerenstvo za izbor može provesti razgovor i pisano testiranje u svrhu utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina sa kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja.

Lučka uprava Rovinj zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru, te poništiti natječaj u dijelu ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.  

Svi kandidati / kandidatkinje podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Lučkoj upravi Rovinj  da u njoj navedene osobne podatke obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja/poziva – zasnivanje radnog odnosa, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, kao i da vrši prijenos osobnih podataka trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ostalim aktima i odlukama Poslodavca.

KONTAKT:  

- Prijave s traženim prilozima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti najkasnije do 06. lipnja 2023.g. u 12,00 sati na adresu:  

Lučka uprava Rovinj, Obala/Riva Pino Budicin 1, 52210 Rovinj,  

uz naznaku: »Natječaj za Voditelja službe lučkog redarstva – ne otvarati«.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: LUČKA UPRAVA ROVINJ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Obala Pino Budicin 1, Rovinj 52210

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 26 de Mayo de 2023, y con identificador de la vacante:2332259.

Ver las 294 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: