Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Conductores de automóviles, taxis y camionetas > Vodiči Osobných Motorových Vozidiel, Dodávok A Taxíkov

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar en Bratislavsky kraj (Eslovaquia) de Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Vodiči Osobných Motorových Vozidiel, Dodávok A Taxíkov

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles : Conductores de automóviles, camionetas y motocicletas : Conductores de automóviles, taxis y camionetas.

Operátori a montéri strojov a zariadení : Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení : Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov : Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov

Descripción de la oferta de trabajo:

Prevádzkar – správca budov a zariadení:

-    sledovanie a kontrola technického a hygienického (pre potreby dezinfekcie, dezinsekcie) stavu rodinných domov, budov a ich okolia,

-    vedenie záznamov o zistených skutočnostiach, resp. závadách, povinnosť postúpiť ich nadriadenému,

-    zabezpečovanie odstránenia, resp. opravy bežných a drobných závad,

-    pravidelná kontrola hasiacich prístrojov a tlakových hadíc v zmysle platnej legislatívy,

-    pravidelná kontrola elektrických a plynových zariadení,

-    zodpovednosť za platnosť revíznych správ,

-    vedenie evidencie o energiách ,

-    zabezpečenie, resp. nákup materiálu a náradia pre údržbu,

-    zabezpečenie opráv a údržby v samostatných skupinách na základe požiadaviek zo samostatných skupín, v prípade potreby zabezpečí externého opravára,

-    pravidelná kontrola kotolne, v prípade potreby zabezpečuje poruchovú službu,

-    pred a po vykurovacej sezóne zabezpečuje servisnú kontrolu,

-    udržiava mechanizmy, s ktorými pracuje, v dobrom technickom stave,

-    sleduje prijímanie interných noriem Detského domova a tieto podľa potreby  aplikuje v praxi,

-    zabezpečuje archiváciu dokladov,  vzniknutých v súvislosti s vlastnou pracovnou  činnosťou,

-    vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s činnosťou detského domova podľa pokynov vedúcej úseku.

Prevádzkar – autodoprava, vodič:

-    vedenie a bežná údržba služobných motorových vozidiel,

-    vykonávanie nákupu, zúčtovania pohonných hmôt a mazadiel,

-    pravidelné zúčtovanie PHM po skončení ucelených jázd jednotlivých áut,

-    vedenie príslušných vozových zošitov ku pridelenému vozidlu,

-    vedenie záznamov o prevádzke zverených služobných motorových vozidiel,

-    viesť denné záznamy o premávke prideleného motorového vozidla v knihe Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy,

-    starať sa o hospodárnosť prevádzky prideleného motorového vozidla,     zodpovedá za používanie elektronickej karty v súlade s platnými právnymi normami,

-    pristavovať vozidlo k jazde včas,

-    prepravovať len osoby uvedené v žiadanke a to po trase v nej uvedenej,

-    povinnosť hlásiť každú vzniknutú škodu ako aj naliehavú opravu,

-    povinnosť udržiavať motorové vozidlá čisté,

-    zúčastňovať sa odborných školení vodičov z povolania,

-    zodpovedá za platnosť lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave a osvedčení, potrebných pre výkon vodiča služobného motorového vozidla,

-    kontrola celkového technického stavu vozového parku v rozsahu platných predpisov pre dopravu a predpisov výrobcu,

-    povinnosť viesť evidenciu o zistených skutočnostiach, resp. závadách, povinnosť postúpiť ich nadriadenému,

-    zabezpečovanie odvozu/dovoz vozidiel do/zo servisov.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Bratislavsky kraj.

Ver 437 ofertas de trabajo en "Bratislavsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Salario: mínimo 791 (EUR mensual).

Empleador: Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo (www.dednadej.sk).

Idiomas: eslovaco (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015986935.

Ver las 713 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles : Conductores de automóviles, camionetas y motocicletas : Conductores de automóviles, taxis y camionetas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: