Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Directores de servicios de salud > Virksomhetsleder - Omsorgssentre øst - østsiden Sykehjem

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Directores de servicios de salud en Noruega

Virksomhetsleder - Omsorgssentre øst - østsiden Sykehjem

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Health services managers

Descripción de la oferta de trabajo:

Arbeidssted

Drives du av et ønske om å utvikle gode tjenester for brukere av Fredrikstad kommunes helse og omsorgstjeneste?

Har du lyst til å lede Fredrikstads nyeste og største sykehjem med dyktige og dedikerte medarbeidere?

Fredrikstad kommune søker etter virksomhetsleder for Omsorgssentre øst, Østsiden sykehjem. Stillingen vil bli ledig

fra cirka mai/juni måned, da nåværende virksomhetsleder blir pensjonist.

Østsiden sykehjem ligger ved Gamlebyen i Fredrikstad.

Østsiden sykehjem ble første gang åpnet i 2015 og avsluttet siste byggefase i 2019. Sykehjemmet er bygget med det

nyeste innen velferdsteknologi. Sykehjemmet har 112 sykehjemsplasser fordelt på 14 bogrupper og et dagtilbud for

hjemmeboende personer med demens. Virksomheten har et nettobudsjett på vel 100 mill kr.

Virksomhet Omsorgssentre øst er en seks virksomheter i Etat Omsorgssentre. Østsiden sykehjem er p.t. en av

9 sykehjem i Fredrikstad kommune. Etaten inngår i seksjon Helse og velferd, som har ansvar for kommunens

helse- og velferdstjenester. Stillingen inngår i etatssjefens lederteam.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvarlig i virksomheten
 • Ansvarlig for økonomistyring og resultater
 • Personalansvar, herunder ansvarlig for HMS

Bidra til:

 • Gode samarbeidsarenaer
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Samarbeid:

 • Ansatte
 • Ledere i virksomheten og etaten for øvrig
 • Tildelingskontoret
 • Renhold- og vaktmestertjenesten
 • Tillitsvalgte

Konkrete arbeidsoppgaver

 • Lede virksomheten i henhold til lederavtale og delegasjonsreglement
 • Realisere kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer
 • Arbeide systematisk med kvalitets- og kompetanseutvikling
 • Ansvar innen fag, drift og økonomi, ledelse og personalforvaltning i henhold til funksjonsbeskrivelse for

  virksomhetsleder i seksjon Helse og velferd.

Rapportering:

Virksomhetsleder rapporterer til etatssjef og inngår i etatens lederteam.

Oppfølging av målekort - Fredrikstad kompasset og lederavtale.

Systemer som brukes i stillingen:

 • Elements (arkiv- og saksbehandlingssystem)
 • Gerica (brukerarkiv)
 • GAT (turnusprogram)
 • HRM - Visma
 • Risk Manager

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig høgskole utdanning innen sykepleie
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Kompetanse innen økonomi- og virksomhetsstyring
 • Må ha lederutdanning fra høgskole eller universitet, eller må forventes å kunne ta slik utdanning etter tilsetting.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en kollega som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent

 • Bør ha erfaring fra virksomhetens fagområde
 • Har evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • Har kunnskap og god kjennskap til offentlig forvaltning, lov og avtaleverk i arbeidslivet
 • Har gjennomføringsevne og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar. Det er en fordel om søker kan vise til resultater
 • Har høy arbeidskapasitet, er serviceinnstilt og trives med å ha en aktiv og synlig rolle
 • Er positiv, fleksibel og tillitsskapende og ser løsninger og muligheter. Innovasjon er et fokusområde i Fredrikstad kommune
 • Evner å se en helhetlig løsning til beste for kommunens innbyggere
 • Har gode IKT kunnskaper
 • Har forståelse for kunnskapsbasert praksis

Personlige egenskaper

 • Er god til å kommunisere, muntlig og skriftlig på norsk, og god til å dele kunnskap, søke råd og samarbeide med andre
 • Har godt humør, er glad i folk og har evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Er utviklingsorientert, og har forståelse og interesse for endringsledelse, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • Personlige egenskaper og egnethet tillegges avgjørende vekt

Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling i en seksjon i vekst og utvikling
 • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Fredrikstad kommune
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Prøvetiden er på 6 mnd.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.

Tuberkuloseattest etter forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under

ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Annita Delbekk Moseidjord, tlf. 69 30 55 25.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige

stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad

kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes

(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og

hvilket kjønn de har.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:8cf8aacc-e888-488e-8565-433f675bad19.

Ver las 147 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: