Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Empleados de archivos > Vil Du Jobbe I Et Av Norges Mest Spennende Arkiver?

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Empleados de archivos en Oslo (Noruega)

Vil Du Jobbe I Et Av Norges Mest Spennende Arkiver?

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Empleados de archivos.

Clerical support workers : Other clerical support workers : Other clerical support workers : Filing and copying clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4264364095 Presentasjon av stillingen:

PST søker en ny informasjonsforvalter med ansvar for våre systemer.

Informasjonstilfanget i PST er økende, og med den tekniske utviklingen øker behovet for en helhetlig og effektiv forvaltning av informasjonen. Vi har derfor behov for en dyktig medarbeider, som vil være med å bidra til god systemforvaltning, øke dokumentfangsten og sikre en helhetlig informasjonsforvaltning. Seksjonen fokuserer på løsninger som støtter virksomhetens kjerneoppgaver, med vekt på effektivitet og oversiktlighet samt riktig og sikker informasjonstilgang for PSTs medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil være å forvalte og utvikle PSTs dokumenthåndteringssystemer, sikre funksjonelle og tekniske behov og krav til informasjonssikkerhet og arkivering. Du må kunne lede prosesser for utvikling og innføring av informasjonssystemer, applikasjoner og integrasjoner. Du vil være en rådgiver og ressurs med tanke på integrasjoner fra fagsystemer og gode løsningsvalg for elektronisk arkivering og uttrekk. I tillegg vil du bidra i relevante prosjekter og med opplæring og rådgivning.

Seksjonen har som mål å bli mer proaktive og få en tydeligere rolle i organisasjonen. Våre medarbeidere er løsningsorienterte, hjelpsomme og har høy faglig integritet. Vi ønsker derfor at du som kollega er med og bidrar til samhold og godt arbeidsmiljø, og at du er aktiv i profileringen av fagområdet ut i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har teknisk kompetanse og erfaring, og som kan bidra i ulike fora sammen med intern teknisk ansvarlig, leverandører og andre forvaltere av relevante systemer. Du har erfaring med testledelse, løsningsbeskrivelser og har god forståelse for den gjensidige avhengigheten og samspillet mellom teknologi og informasjon. Du må ha kunnskap om og interesse for helhetlig informasjonsforvaltning og informasjonsstyring (information governance) og er vant med å bruke ISMS, ROS-analyser og kritikalitetsvurderinger som verktøy for å definere forbedringsområder.

For å være aktuell for stillingen må du ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå og erfaring fra IT, arkiv eller informasjonsforvaltning. Annen relevant utdanning og/eller erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Erfaring og oppdatert kunnskap på digitale arkivløsninger og standarder for informasjonsforvaltning og arkiver er en fordel. Videre er det viktig at du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Du er en person som dine kolleger liker å samarbeide med, og du er imøtekommende og kontaktskapende. Du har evne til å tilegne deg ny kunnskap, er systematisk og effektiv. Du trives både med rutinearbeid og med å ta tak i og løse problemer som oppstår. Det er også viktig at du kan sette deg raskt inn i arbeidsprosesser, rutiner og organisasjonsmessige forhold.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø bestående av høyt kompetente medarbeidere som jobber for å profesjonalisere informasjonsforvaltningen i PST. Vi er avhengig av at våre ansatte til enhver tid har høy kompetanse for å løse seksjonens arbeidsoppgaver som er nødvendig for å bidra til at PST løser sitt samfunnsoppdrag, og vi har derfor fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling.

Den som ansettes, tilbys en årslønn innenfor spennet kr 532 300 -- 741 300 (ltr. 60-77) som seniorrådgiver i stillingskode 1364. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering i lønnstrinn avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss!

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon

Solveig Engan, Seksjonsleder, 23305000

Arbeidssted

Nydalen

0421 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

Referansenr.:4264364095

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 28.07.2020

Om arbeidsgiveren:

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1013 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:ad8c6a67-ac1c-41fa-abde-ae54dc1465d4.

Ver las 4 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Empleados de archivos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: