Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Ingenieros mecánicos > Vikariat Risiko-ingeniør

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vikariat Risiko-ingeniør. Hordaland. Noruega

Ofertas de trabajo de Ingenieros mecánicos en Noruega (Hordaland)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 189625

Ledig vikariat som Risiko-ingeniør ved Komplekse konstruksjonar

Risiko-gruppa er ei spesialistgruppe som skal ivareta SVV sitt kompetansebehov innan fagområda risiko og RAMS for bruer og andre komplekse konstruksjonar. Gruppa er ansvarleg for analysering, vurdering og styring av risiko og framskaffing av grunnlag for design av konstruksjonar (ulykkeslaster) og planlegging av utbyggingsprosjekt.

Det er i dag tre personar tilknytt gruppa, som ligger under Komplekse konstruksjonar på Fagressurser Utbygging, Utbygging.

Arbeidet vil blant anna omfatte risikovurderingar knytta til ulykkeslaster frå til dømes skipsstøt, brann og andre farar, risikostyring og RAMS-vurderingar.

Seksjonen har eitt ledig vikariatet med oppstart snarast og ut august 2021.

Dine arbeidsoppgåver vil blant anna vera

 • Gjennomføring og oppfølging av risikoanalysar(frekvens- og konsekvensanalysar), inkludert vurdering av risiko og risikoreduserande tiltak
 • Identifikasjon, vurdering og oppfølging av risiko og tiltak i risikoregister
 • Gjennomføring og oppfølging av analyser og prosesser relatert til RAMS
 • Utvikling og implementering av metodikk og prosesser relatert til risiko, deriblant risikobasert design, risikostyring og RAMS
 • Dialog med samarbeidande bedrifter, universitetet og andre interessentar
 • Prosjektoppfølging av pågåande prosjekt

Kvalifikasjonskrav

 • Master eller høgare utdanning (PhD) som risikoingeniør, evt. strukturingeniør, mariningeniør maskiningeniør eller liknande med erfaring eller tilleggskompetanse innan risiko
 • Har erfaring med gjennomføring av risikoanalysar, gjerne knytt til marin risiko eller konstruksjonsrisiko
 • Fordel med erfaring knytta til bru eller vegplanlegger
 • Du er sjølvgåande og liker å jobbe sjølvstendig og saman med andre
 • Du må beherske engelsk og norsk

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr òg desse goda:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskolar og høve til fagleg påfyll

Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknad

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ynskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv, for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det.

Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en, eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalle inn minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.

Viss du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar vi deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkarportalen. Avkryssinga i jobbsøkarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Ynskjer å vite meir om vikariatet, ta kontakt med seksjonsleiar Mathias Egeland Eidem på mobil 92213446.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Statens vegvesen vil leie an i utviklinga av eit effektivt, sikkert og heilskapleg transportsystem tilpassa morgondagen sine behov og teknologi. Vi bygger, driftar og vedlikeheld riksvegane, og vi tek vare på heilskapen gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydeleg regelverk og standardar for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikantar og køyretøy, ny teknologi og utviklinga av digitale tenester sikrar vi trafikantane smarte, trygge og miljøriktige transportval.

Verksemda våre er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjonar.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 623 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:32bf56f9-6e17-48a1-92af-2c9fefa95c43.

Ver las 281 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: