Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > personal directivo de la administración pública > Višji Svetovalec (svetovalec Za Poslovanje S Pu), šifra Dm 711, V Območni Enoti Ujp Koper - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠJI SVETOVALEC (SVETOVALEC ZA POSLOVANJE S PU), ŠIFRA DM 711, V OBMOČNI ENOTI UJP KOPER - M/Ž

Demanda en Eslovenia (Obalno-kraška) de personal directivo de la administración pública

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Personal directivo de la administración pública › personal directivo de la administración pública.

Traducción de la profesión: Menedžerji › Člani/članice uprave družbe, visoki uradniki/visoke uradnice in zakonodajalci/zakonodajalke › Zakonodajalci/zakonodajalke in visoki uradniki/visoke uradnice › Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice.

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAČUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL; ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAČUNOM; INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM; KOMUNICIRANJE S PRORAČUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM; ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI; PROUČEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV; IZVAJANJE NALOG NA NEGOTOVINSKIH PLAČILNIH MESTIH NA SEDEŽU OBMOČNE ENOTE IN NJENIH DISLOCIRANIH ENOTAH; SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo imeti osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti (italijanski jezik).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.   Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Celotno besedilo javnega natečaja je objavljeno: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Obalno-kraška.

Ver 296 ofertas de trabajo en "Obalno-kraška" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 4 años.

Empleador: MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: RIBAĆ TATJANA
Contact Phone: 01 4751 716
Contact Email: tatjana.ribacujp.gov.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:OL43453.

Ver las 64 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Personal directivo de la administración pública › personal directivo de la administración pública ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: