Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Jueces > Višji Pravosodni Svetovalec Pdi (strokovni Sodelavec) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Eslovenia de Jueces

Višji Pravosodni Svetovalec Pdi (strokovni Sodelavec) - M/ž

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Jueces.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, strokovnjaki/strokovnjakinje družbenih ved, strokovnjaki/strokovnjakinje na področju kulture : Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje : Sodniki, sodnice

Descripción de la oferta de trabajo:

SODNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas nadomeščanja javnega uslužbenca na bolniškem staležu., polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK,PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV,SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,

OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,SPREJEM, ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA,PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ,IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOČENIH S PODROČNIMI PREDPISI,

IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,

VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA,

PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV,ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIM ORGANOM,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA, PREDSEDNICE OKRAJNEGA SODIŠČA IN SODNIKOV., POGOJI ZA ZASEDBO PROSTEGA DEL. MESTA SO NATANČNEJE DOLOČENI V JAVNEM RAZPISU,ŠT.SU 394/2020-(SS OKJ JES),OBLJAVLJENIM NA SPLETNI STRANI OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU (HTTP://WWW.SODISCE.SI/OKROKR/ZAPOSLENI/JAVNIRAZPISI IN NATECAJI PO ZJU). K PRIJAVI ZA ZASEDBO PROSTEGA DEL. MESTA JE POTREBNO PRILOŽITI ŠE IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV, IN SICER OBRAZEC ŠT. 1, ŠT. SU 394/2020-(SS OKJ JES), KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU. V KOLIKOR OBRAZCA NE BOSTE PRILOŽILI JE POTREBNO K PRIJAVI PRILOŽITI ŠE NASLEDNJA DOKAZILA  O IZPOLNJEVANJU POGOJEV, IN SICER: O DRŽAVLJANSTVU,O IZOBRAZBI IN O OPRAVLJENEM PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU,O DELOVNIH IZKUŠNJAH (DO 31.12.2008 DELOVNA KNJIŽICA, IZPIS ZPIZ-A OD 1.1.2009 DALJE), O NEKAZNOVANOSTI (IZDA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE)IN DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU (IZDA PRISTOJNO SODIŠČE)TER POTRDILA OZ. IZJAVE O USPEHU KANDIDATA PRI ŠTUDIJU, DIPLOMI IN PRI OPRAVLJENEM PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU. OSTALI POGOJI ZA ZASEDBO SO: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK / DRUGA STOPNJA/ (DIPLOMIRANI PRAVNIK (UN) IN MAGISTER PRAVA ALI MAGISTER PRAVA NA PODLAGI ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA).ŽELENA ZNANJA: POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM.ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS,ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA BOLNIŠKEM STALEŽU.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 2 años.

Empleador: OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH, Cesta maršala Tita 37 , 4270 JESENICE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: PEKOLJ KATJA
Contact Phone: 04 27 11 340
Contact Email: kadrovska.ozkrsodisce.si

Identificador de la vacante:NV14238.

Ver las 15 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Jueces ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: