Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Noruega (Hordaland)

Vernepleier / Miljøterapeut Vikariat 80% - Vadmyra AvlastningClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.

 

Bergenkommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser medlike stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansattemed innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivtfor å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinneroppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor.Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkeretil ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknadelektronisk.

 

 

Kompetanseenhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger. 1 boenhet og 3 private avlastningstiltak. I tillegg til ca. 100 besøkshjem og Timeavlastning. Enheten gir tilbud til barn og ungdom med utviklingshemming og funksjonshemming. En av våre kommunale avlastningsboliger gir tilbud barn og unge med psykiske lidelser. Vår mål er å være en forlengelse av hjemmet.Vadmyra avlastning startet opp i 1992, og er en heldøgnsbemannet avlastningsbolig med 6 plasser - med 10,5 årsverk fordelt på 21 ansatte. Vi holder til i Bergen Vest i nærheten av Vestkanten, og gir tilbud om ukeopphold/helgeopphold til utviklingshemmede barn, unge og voksne. Ved hjelp av målrettet miljøarbeid legger vi tilrette for meningsfulle opphold med ulike aktiviteter ute og inne, med fokus på fritid.Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging av brukerne sitt funksjonsnivå og utarbeiding av tiltak/ treningsopplegg slik at den enkelte kan, ut fra egne forutsetninger, oppnå størst mulig grad av selvstendighet
 • Selvstendig og i samarbeid med andre, tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til utvikling/ vedlikehold av brukers fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå
 • Utarbeide tiltak og målsettinger for den enkelte bruker, og se til at disse blir fulgt opp og evaluert via kvalitetssystem
 • Hovedkontaktansvar for 5-6 brukere med nær kontakt med familiene
 • Delta i tverrfaglig informasjon og samarbeid, og veilede kollegaer, samarbeidspartnere og studenter
 • Ansvars-vakt og legemiddel-ansvar
 • Medansvar sammen med det øvrige personalet for å utvikle et godt arbeidsmiljø, og at arbeidsstedets ressurser blir brukt best mulig
 • Ansvar for å påta seg delegerte arbeidsoppgaver fra nærmeste leder
 • Ta ansvar for den daglige drift i samarbeid med nærmeste leder, både praktiske og faglige oppgaver og utfordringer, samt være med og utvikle arbeidsstedet og organisasjonen
 • Miljøterapeut inngår som en del av det tverrfaglige samarbeidet på arbeidsstedet og i resultatenheten
 • Spesielt ansvar i leders fravær, både på den enkelte vakt og ved kortere fravær
Kvalifikasjoner
 • 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning - autorisert Vernepleier
 • Gode ferdigheter og kunnskaper innen data og tekniske hjelpemidler for bruk i alternativ kommunikasjon, interne datasystemer og generell dokumentbehandling
 • Kunnskap om HMS-arbeid i forhold til arbeidsmiljø og hjelpemidler for forflytning
 • Legemiddelkompetanse
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og deres familie og nettverk
 • Selv

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 284 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Bergen kommune.

Dirección: 5172 LODDEFJORD.

Ver las 2,234 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

80 % stilling som sykepleier ved Rolvsrud Omsorgsbolig - Lørenskog kommune. Noruega, 19 Oct. 2017.

Fast vernepleier/miljøteraputstilling ved Stokka - Stavanger kommune. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sykepleier (Ref.nr: 4569). Noruega, 19 Oct. 2017.

Sykepleier - Urologi - sengepost. Noruega, 19 Oct. 2017.

Er du sykepleier og ønsker spennende utfordringer?. Noruega, 19 Oct. 2017.

Vi søker sykepleier / vernepleier - natt til Døgnenhet for utredning og behandling - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.

Vi søker sykepleier til Døgnenhet for utredning og behandling - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sykepleier/spesialsykepleier søkes til Kreftklinikken, Avdeling for blodsykdommer - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.