Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Velferd - Sykepl. - 60% Fast - Kortt. - Bamble Helsehus

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Velferd - Sykepl. - 60% Fast - Kortt. - Bamble helsehus

Ofertas de empleo en Noruega

Descripción de la oferta de trabajo:

Krav om stillingen

Bamble helsehus har ledig stilling som sykepleier i 60% stilling.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble helsehus har i dag 6 sengeposter fordelt på 3 etasjer. Til sammen 62 sengeplasser.

Alle rom er enerom med eget bad.

Helsehuset er ombygger i 2003 og 2011.

Vi holder til i trivelige og lyse lokaler med tilgang til moderne hjelpemidler.

 1. etg. Vest inneholder en skjermet avdeling med 7 beboere og en pleieavdelin med 13 beboere.

 2. etg. Vest inneholder en pleieavdeling med 20 beboere.

 3. etg. Øst inneholder en rehabiliteringsavdeling med 8 plasser.

 4. etg. Øst inneholder lindrende enhet med 4 plasser, 3 plasser til Øyblikkelig hjelp, og 7 korttidsplasser.

I tilegg til sengepostene inneholder helsehuset flere andre funksjoner også:

 • Kommunale Fysio- og ergoterapeuter
 • Legevakt
 • Helsestasjon for voksne
 • Ulike polikliniske oppgaver, bl.a. en egen sårpoliklinikk
 • Aktivitørtjeneste
 • Dagavdeling
 • Ambulerende hjemmesykepleie natt
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Laboratoriearbeid ved alle avdelinger

Om stillingen

Denne stillingen er primært på Kad/lindrende og korttidsavdelingen i øst.

Avdelingen har en blandig av korttidsplasser, KAD plasser og lindrende enhet. Denne avdelingen

er organisert slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene.

Det er lege tilstede på huset hele døgnet ift legevakt.

Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg.

Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov.

Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier

både personlige og tverrfaglige utfordringer.

Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både

interne og eksterne kurs. Helsehuset her en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og

organiserer interne kurs og undervisning. Helsehsuset har opgså et eget simuleringsrom.

Krav til kompetanse

Autorisasjon som sykepleier

Relevant arbeidserfaring som sykepleier er en fordel

Kjennskap til lab. arbeid er en fordel

Kvalifikasjoner

Gode samarbeidsevner

Evne til selvstendig arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.
 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig miljø
 • Gode interne kursmuligheter
 • Gode muligheter for relevante etter- og videreutdanninger

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: BAMBLE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:33e5bfca-ecaa-49f9-b711-0bccc075425b.