Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Universitetslektor I Radiografi, 25 %

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Universitetslektor i radiografi, 25 %. Uppsala län

Oferta en Suecia (Uppsala län) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Traducción de la profesión: Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens › Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik › Universitets- och högskollärare › Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet.

Vi har ca 130 anställda och 200 registrerade doktorander, omsättningen är på 135 miljoner. IKV har en stark forskningsverksamhet. Forskningen bedrivs i forskargrupper huvudsakligen organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter. Omfattande samarbete sker med andra institutioner och andra universitet såväl nationellt som internationellt. Inom undervisningsområdet på grund och avancerad nivå är läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen institutionens största åtaganden. Våra doktorander är till största delen kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Administrationen består av ett tiotal medarbetare med olika inriktningar.

Beskrivning av ämnesområdet: Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan. För kunskapsutvecklingen inom radiografi är interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar central. Inom huvudområdet radiografi beaktas individ-, familje- och samhällsperspektivet. Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd.

Nu söker IKV en universitetslektor i radiografi, för ett tidsbegränsat vikariat på 25 % t.om 2022-06-30.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration inom röntgensjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning/examination. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom radiografi. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7 och RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer finns på: Mål och regler för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdets hemsida. Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-16.

Anställningsform: Vikariat, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 25 %

Upplysningar om anställningen lämnas av

HR-generalist Higran Saghir, mailto: higran.saghirsurgsci.uu.se och personalsamordnare Karin Johansson, mailto: Karin.johanssonsurgsci.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 15:e juli 2021, UFV-PA 2021/2606.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

País del trabajo: Suecia.

Región: Uppsala län.

Ver 460 ofertas de trabajo en "Uppsala län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Empleador: Uppsala Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Julio de 2021, y con identificador de la vacante:24920751.

Ver las 263 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: