Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Universitetsbibliotekar - systemforvaltning fagsystemer - Ref.nr. 17/02585

Demanda en Akershus (Noruega) de Bibliotecarios, documentalistasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines : Bibliotecarios, documentalistas y afines.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Librarians, archivists and curators : Librarians and related information professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Ved NMBU Universitetsbiblioteket, Campus Ås, er det ledig fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar/rådgiver/seniorrådgiver innen systemforvaltning av universitetsbibliotekets fagsystemer til støtte for forskning, utdanning, dokumentasjon og formidling.

 

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid ved NMBU.  Universitetsbiblioteket søker gjennom kunnskapskilder, kunnskapsdeling og kunnskapsrom å bidra til utvikling av studenters og ansattes informasjonskompetanse. Universitetsbiblioteket har 20 tilsatte ved enheter på Campus Ås og Campus Adamstuen.

 

 

Arbeidsoppgaver

Universitetsbiblioteket ivaretar systemeierskap av sentrale fagsystemer for kunnskapsforvaltning ved NMBU.  Flere av disse er fellesløsninger knyttet til nasjonale samarbeid og konsortier. It-forvaltningen for universitets- og høgskolesektoren er i endring og integrering mellom systemer videreutvikles.  Universitetsbiblioteket rolle som systemforvalter ønskes styrket.

Stillingen vil innbefatte:

  • Systemeierskap og forvaltning av universitetsbibliotekets fagsystemer
  • Koordinere endrings- og utviklingsprosesser på vegne av universitetsbiblioteket
  • Samhandling med brukere og interne samarbeidspartnere for å tilrettelegge gode og tidsriktige prosesser og tjenester for kunnskapsdeling, Open Science, forskingsdokumentasjon og forskningsdata
  • Deltakelse i utviklingsprosjekter og samarbeid med eksterne organisasjoner rundt fellesløsninger for forskningsdata, forskningsdokumentasjon, vitenarkiv og biblioteksystemer. 
  • Det vil måtte påregnes bibliotekfaglige oppgaver og deltakelse i tjenesteyting rundt fagsystemene.

Stillingen skal være et sentralt bindeledd mellom ekstern (nasjonal) infrastruktur /organisering, lokal it-forvaltning og brukere/bibliotekets medarbeidere. Stillingen skal gi faglig støtte til forskere, pedagoger og studenter.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå) og relevant praksis. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet..
  • For tilsetting som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring.  Søker må dokumentere evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
  • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves utdanning på masternivå og bibliotekf

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 379 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 19/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Norges miljø- og biovitenskapelige unive.

Dirección: Postboks 5003 1432 ÅS.

Ver las 44 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines : Bibliotecarios, documentalistas y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Universitetsbibliotekar - systemforvaltning fagsystemer - Ref.nr. 17/02585. Noruega, 19 Nov. 2017.

Bibliotekleiar (ref 505). Noruega, 18 Nov. 2017.

Vil du bli IT-bibliotekar i Lørenskog bibliotek? - Lørenskog kommune. Noruega, 11 Nov. 2017.

Biblioteksjef. Noruega, 11 Nov. 2017.

Biblioteksjef. Noruega, 29 Oct. 2017.

Drammen vgs - Bibliotekar inntil 100% vikariat. Noruega, 01 Oct. 2017.