Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > Médicos generales > Universitets-st-läkare I Norra Sjukvårdsregionen

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Universitets-ST-läkare i norra sjukvårdsregionen

Contrato en Suecia (Västerbottens län) de Médicos generales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom hälso- och sjukvård : Läkare : Allmänläkare

Descripción de la oferta de trabajo:

ARBETSUPPGIFTER

Anställningen innebär forskningstid på 50 % i 4 år eller 33 % i 6 år med klinisk specialiseringstjänstgöring (ST) inom den valda specialiteten på återstående tid. Efter 4 resp 6 år övergår anställningen till tjänst som vanlig ST-läkare på 100 % för återstoden av tiden fram till specialistbevis. Tiden som universitets-ST-läkare kan förlängas genom att innehavaren själv ordnar finansiering av forskningsdelen i tjänsten genom egna forskningsanslag. Inom Norra sjukvårdsregionen finns centrala sökbara forskningsmedel i ALF-systemet särskilt avsatta för disputerade yngre forskare (enligt vetenskapsrådets definition) med möjlighet till treåriga projektanslag som även får användas för egen lön.

KVALIFIKATIONER

Legitimerad läkare som disputerat och avser fortsätta forska på postdoktoral nivå och har en högst 3 år gammal doktorsexamen.

Legitimationsdatum senast 2020-04-30 och doktorsexamen 2016-11-10 eller senare, dock allra senast vid sista ansökningsdag 2019-11-10. Som avräkningsbar tid efter disputation räknas föräldraledighet, sjukdom, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, utländsk postdoc samt studier på läkarprogram och AT.

Om sökanden som redan innehar anställning som ST-läkare i berörda landsting/regioner beviljas ansökan, konverteras nuvarande anställning till anställning som Universitets-ST-läkare. För att komma i fråga som redan anställd ST-läkare krävs att man hinner nyttja hela den avsatta tiden som Universitets-ST-läkare innan specialistbevis. Av det följer att man inte får ha mindre än 24 månaders klinisk tjänstgöring på heltid kvar av sin påbörjade ST vid tillträde. Kvarstående tid till specialistbevis ska anges och räknas från och med tillträdesdatum.

För att komma i fråga krävs att forskningen förläggs till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och faller inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans.

ÖVRIGT

Den sökande ska utöver denna elektroniska ansökan bifoga följande bilagor:

1) fullständig meritförteckning inkl kopia på legitimationsbevis

2) publikationslista (samtliga publikationer ska anges; referentgranskade vetenskapliga originalarbeten i internationella tidskrifter anges separat först; fullständig författarförteckning för varje publikation)

3) förslag på forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska). Forskningsprogrammet (bilaga 3) måste innehålla en kalkyl för hur den planerade forskningen är tänkt att finansieras (utöver egen tid som alltså är finansierad i anställningen). Forskningsprogrammet ska innehålla tydlig redogörelse för den egna rollen i forskningen (anges under egen rubrik). Etik ska  kommenteras under egen rubrik.

Var noga med att i forskningsprogrammet tydliggöra forskningens koppling till Umeå universitet, samt tydliggöra universitetets roll, i de fall delar av studierna geografiskt utförs på annan plats än i Umeå eller på någon av universitetets tre regionala noder för medicinsk forskning i Sundsvall, Östersund eller Sunderbyn.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

País del trabajo: Suecia.

Región: Västerbottens län.

Ver 153 ofertas de trabajo en "Västerbottens län" (Suecia).

Número de puestos: 3.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Västerbottens Läns Landsting.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:8422988.

Ver las 390 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: