Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Suecia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Univ.lektor/adjunkt I Allmän Rättslära/rättsinformatik (tidsbegr Anst)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Univ.lektor/adjunkt i allmän rättslära/rättsinformatik (tidsbegr anst)

Empleo en Suecia de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare

Descripción de la oferta de trabajo:

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-06-01.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämnesinriktning

Allmän rättslära och rättsinformatik

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och administration. Undervisning och administration utgör 70 % av årsarbetstiden för universitetslektorer och 85 % för adjunkter. I första hand omfattar arbetsuppgifterna undervisning och examination inom allmän rättslära och rätsinformatik. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten inom nämnda ämnen. I anställningen ingår också forskning och utveckling inom i första hand allmän rättslära och/eller rättsinformatik. Undervisning i andra närliggande ämnesområden kan ingå, efter beslut av prefekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Behörig att anställas som adjunkt är enligt punkt 2.3.1 i "Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet" den som har avlagt examen från juristprogram eller har annan relevant högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten ska ägnas lika stor omsorg. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i allmän rättslära och/eller rättsinformatik.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till sex månader med möjlighet till förlängning. Tillträde den 15 augusti 2021.

Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare i allmän rättslära, professor Mauro Zamboni, mauro.zambonijuridicum.su.se eller ämnesföreståndare i rättsinfomatik, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, juridicum.su.se" rel="nofollow">cecilia.magnussonsjobergjuridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, juridicum.su.se" rel="nofollow">ida.soderbergjuridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco.su.se" rel="nofollow">sacosaco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, st.su.se" rel="nofollow">alejandrast.su.se, samt seko.su.se" rel="nofollow">sekoseko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Stockholms Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:24723526.

Ver las 412 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: