Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato de Cuidadores de niños en Noruega (Sogn og Fjordane)

Ungdomsarbeidar - Vikar 50% - 1.1.-31.12.2018Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños.
Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Child care workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Ungdomsavdelinga i Sogndal har sin base på Sogndal vgs og to medarbeidarar som jobbar breitt med mellom anna aktivitetstilbod, førebyggande arbeid som til dømes MOT-arbeid. Sogndal vart kåra til årets MOT-kommune i 2017 av MOT sentralt. Ungdomsavdelinga er ein nøkkelaktør i Sogndal kommune sitt tverrfaglege samarbeid opp mot barn og unge. I tida framover vert ungdomsavdelinga styrka med to prosjektstillingar som skal jobbe med MOT på vidaregåande skule og los- og oppfølgingsfunksjon.

Me søkjer medarbeidarar til spanande arbeidsopgåver med engasjerte ungdommar og godt arbeidsmiljø.

Stillingsinformasjon

50% stilling i vikariat som ungdomsarbeidar ved ungdomsavdelinga i perioden 1.1.18 - 31.12.18

Ungdomsavdelinga ser etter ungdomsarbeidar som ynskjer å vera med å utvikla robuste ungdommar i Sogndal. Du må vera engasjert, positiv, ungdommeleg og like å ta utfordringar.

Stillinga er eit eittårig vikariat, med moglegheit for forlenging, der du vil jobbe med dei aktivitetane som ungdomsavdelinga er involvert i, t.d. MOT-arbeid, open skule, ferie- og fritidsaktivitetar m.m.

Krav til kompetanse

Brenn du for ei interesse og vil dele den med ungdommane kan den òg kombinerast som aktivitet for ungdommar. Er nesten berre kreativitet og engasjement som set grenser.

Personlege eigenskapar i kombinasjon med relevant utdanning er sentralt i vurderinga av stillinga. Me ynskjer søkjarar med 3årig høgare sosialfagleg utdanning, eller annan relevant utdanning.Me krev òg tilfredsstillande politiattest.Stillinga vil ha variert arbeidstid, og arbeid på ettermiddag, kveld og helg må påreknast.

Viss ikkje anna er spesifisert i søknad vert søkjarane vurdert opp mot begge stillingane som no er ledig i barn og unge.

For søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no - ledige stillingar.For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600.

Dersom du skal søkje på fleire stillingar må du sende ein søknad pr. stilling.Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-post adresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post.I skjemaet er det mogeleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør Offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Søknadsfrist: 05.11.17

Arbeidsgiver: Sogndal kommune

Sted: Ungdomsavdelinga

Hentet fra: Kommuner-Visma

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 84 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 19/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Sogndal kommune.

Dirección: 6856 SOGNDAL.

Ver las 544 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Brukerstyrt personalig assistent (Ref.nr.100). Noruega, 19 Oct. 2017.

Ungdomsarbeidar - vikar 50% - 1.1.-31.12.2018. Noruega, 19 Oct. 2017.

Assistent - Vik skole. Noruega, 19 Oct. 2017.

Ungdomsarbeidar - 100% treårig prosjektstilling. Noruega, 19 Oct. 2017.

Assistenter til aktiv og ung kvinne på Madla. Noruega, 16 Oct. 2017.

Fagarbeidere/assistenter ved tilrettelagt avdeling - Mailand videregående skole. Noruega, 14 Oct. 2017.

Barnehageassistenter. Noruega, 09 Oct. 2017.

Fagarbeider/assistent ved Hauknes skole (2017/364). Noruega, 06 Oct. 2017.