Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > Undervisningsstillingar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Undervisningsstillingar. Møre og Romsdal. Noruega

Búsqueda de Maestros de enseñanza primaria en Møre og Romsdal (Noruega)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.:939901965 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Stillingstype

Det er ledig inntil 200 % vikariat undervisningsstilling ved Helland skule for skuleåret 2020/2021. Vikariat gjeld undervisning på både barne- og ungdomsstega. Søkjar må informere om ein kan undervise på det eine eller begge stega.

Utover våren kan det bli ledige lærarstillingar ved skulen som følgje av oppseiingar og/eller permisjonar. Desse stillingane vil bli tatt med i tilsettingsprosessen. Vi tek atterhald om endringar elles i organisasjonen.

Arbeidsoppgåver

 • undervisning og rettleiing av elevar
 • vurderingsarbeid vert lagt vekt på gjennom ulike former for elevvurdering
 • motivere elevane til innsats for eiga læring
 • tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar
 • samarbeid med elevar, føresette og kollegaer
 • rettleie elevar fagleg og sosialt

Kvalifikasjonar

 • lærar med erfaring og utdanning innan faga norsk 30 stp., spesialpedagogikk, kunst og handverk på barneskulen.

  Andre fagområde kan også vere aktuelle.

 • lærar med erfaring og utdanning innan faga spesialpedagogikk, kunst og handverk og realfag på ungdomsskulen.

  Andre fagområde kan også vere aktuelle.

 • beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2
 • ha god kommunikasjonsevne
 • digital kompetanse
 • bidra til teamutvikling
 • engasjert og fagleg dyktig
 • det blir stilt krav om politiattest
 • det vert stilt krav til allmennlærarutdanning eller tilsvarande pedagogisk utdanning.
 • personlege eigenskapar vil og bli vektlagt

Personlege eigenskapar

 • kan jobbe sjølvstendig og strukturert
 • er opptatt av barn og unge si læring og utvikling
 • kan rettleie elevane til godt læringsutbytte
 • har fokus på klasseleiing
 • opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen
 • er løysingsfokusert og utviklingsorientert
 • er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • kan jobbe sjølvstendig og strukturert
 • er opptatt av barn og unge si læring og utvikling
 • kan rettleie elevane til godt læringsutbytte
 • har fokus på klasseleiing
 • opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen
 • er løysingsfokusert og utviklingsorientert
 • er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referansar

Oppgi referansar

Søknad

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Gisela Stene Smith-Nilsen, Tlf: +47 71188552, Mobil +47 99441455, Epost: gisela.smith-nilsenvestnes.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Helland skule er ein kombinert barne og ungdomsskule, med ca. 385 elevar på 1.-10.årssteg. Skulen har skulefritidsordning med ca. 90 barn. Skulen har ansvar for undervisning for elevar som er busett på Kollen ungdomsbase.

Det er idrettshall på skuleområdet. Skulen ligg sentralt i kommunen, gangavstand til hurtigbåt til Molde og nær busstopp for Timeekspressen til Ålesund

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 331 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HELLAND SKULE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:6340d723-3e75-4440-9254-e56e76bd6fb4.

Ver las 1,123 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: