Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Bomberos > Underbrannmester Ved Fredrikstad Brann- Og Redningskorps

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Underbrannmester ved Fredrikstad brann- og redningskorps

Ofertas en Noruega de Bomberos

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters

Descripción de la oferta de trabajo:

Arbeidssted

Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Brannvesenet har brann- og redningsberedskap for både Fredrikstad og Hvaler kommune. Avdelingen har 89 ansatte, hvorav 73 som er stasjonert i Fredrikstad og 16 som er deltidsmannskaper fordelt på to brannstasjoner på Hvaler. Brannvesenet har ansvaret for brann- og redningstjeneste, brannforebyggende oppgaver og feiertjenester i en region med ca. 88 000 innbyggere.

Ved beredskapsavdelingen, som består av fire vaktlag med totalt 44 stillinger, er det ledig stilling som underbrannmester i turnus. Stillingen lyses ut med forbehold om ledighet.

Hovedoppgaver

 • utrykningsledelse ved aksjoner/hendelser
 • lede og føre kontroll med vaktlagets røyk- og kjemikaliedykkere som røyk-/kjemikaliedykkeleder
 • planlegge og gjennomføre interne og eksterne øvelser og instruksjoner
 • bidra til gode sikkerhets- og samarbeidsrutiner på eget vaktlag
 • underbrannmester er stedfortreder for brannmester

Ytterligere oppgaver

 • Være løpende oppdatert innen fagfeltet brann og redning, samt bidra til positiv sikkerhetskultur og holdningsskapende arbeid i brannvesenet.
 • Delta i, og eventuelt lede, mindre prosjekter i forbindelse med utvikling av brannvesenets virkeområde.

Kvalifikasjonskrav

 • kompetanse iht. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-7, som utrykningsleder i kasernert brannvesen og ha beredskapsutdanning trinn 1 og trinn 2, eller utrykningslederkurs del A, B og C.
 • erfaring fra kasernert brannvesen
 • erfaring som redningsdykker
 • kunnskap om våre særskilte tjenester som redningsdykking, urbanredning, RVR tjeneste og sjøbasert IUA
 • ha god psykisk og fysisk helse. Søkere må tilfredsstille helsekrav fastsatt av Arbeidstilsynet for røyk- og kjemikaliedykking, og ha bestått fysisk test for røyk- og kjemikaliedykking
 • førerkort klasse BE, C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
 • båtførerbevis

Søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre og bestå dette innen rimelig tid etter ansettelse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • lederkurs innen IUA (akutt forurensing).
 • ELS kurs.
 • akutthjelper opplæring.
 • redningsdykkerleder

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper og evne til å motivere medarbeidere.
 • gode samarbeidsevner, herunder gode holdninger og verdier.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • evne til å tenke helhetlig, planmessig og strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Gode lokalkunnskaper om Fredrikstad og Hvaler kommune er helt vesentlig. Det er særskilte krav til bosted. Ansatte i beredskapsavdelingen bør bo innenfor slukkedistriktet, og fortrinnsvis innenfor 20 minutters kjøring fra brannstasjonen.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest kreves før ansettelse.

Vi kan tilby

 • en spennende og meningsfylt jobb
 • et trivelig, uformelt og godt arbeidsmiljø
 • faglig utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmiljøer

Lønnsopplysninger

Stillingene lønnes som Underbrannmester etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne, telefon: 69 30 64 64. E-post: jbrafredrikstad.kommune.no

Attester, vitnemål og referanser medbringes ved evt. intervju.

Tiltredelse: etter nærmere avtale.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekomme (offentlighetslovens § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: BRANN- OG FEIERVESENET I FREDRIKSTAD.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:fa5db774-8d8a-4d6c-bbaf-21335489aced.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: