Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Učitelj / Učiteljica Razredne Nastave U Produženom Boravku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Oferta de empleo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN

87/08,

86/09,

92/10,

105/10,

90/11,

5/12,

16/12,

86/12,

126/12,

94/13,

152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto: 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno -1 izvršitelj/ica UVJETI:  Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01). Prijavu o dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti osobno u školu ili poslati na adresu: OSNOVNA ŠKOLA “FRAN KRSTO FRANKOPAN“,  Frankopanska 40, 51500 Krk,                  S NAZNAKOM “za natječaj“ Uz prijavu se mora priložiti: - pisanu zamolbu, životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mj., elektronski zapis MIO Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja (odnosno od 07.11.2018. do 15.11.2018.) Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Datum objave na stranicama škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 07.11.2018. godine. Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s učenicima u produženom boravku u osnovnoj školi (kroz organiziranje i provedbu aktivnosti učenja, vježbanja i ponavljanja gradiva, odmora i kreativnih aktivnosti)

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Frankopanska 40, Krk

Zamolba: Frankopanska 40, 51500 Krk

Identificador de la vacante:1680796.

Ofertas de trabajo similares: