Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. Croacia

Contrato en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredbi čl. 105., i čl. 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J za radno mjesto

  1. Učitelja/icu matematike (M/Ž) 1 izvršitelj/ica – puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu obavezno priložiti: životopis, rodni list, diplomu, ispis elektroničkog zapisa mirovinskog osiguranja, potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starija od 6 mjeseci.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici, jer istu ne vraćamo.

Rok za podnošenja prijava je od 19.04.2021. do 27.04.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti isključivo putem poštanskih ureda na adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC, Varaždinska 98, 42209 SRAČINEC, s naznakom za natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici škole.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 Sračinec, tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata/kinja sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te za neprimljene kandidate/kinje zadržava u daljnjem roku od pet godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima/kinjama. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati/kinje mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja/ice zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole putem kontakata javno objavljenih na mrežnim stranicama škole http://os-sracinec.skole.hr/povjerenik_za_za_titu_osobnih_podataka.

Opis poslova: poslovi učitelja/učiteljice matematike.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Varaždinska 98, 42209  SRAČINEC, s naznakom

Identificador de la vacante:1971241.

Ver las 1,135 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: