Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj Razredne Nastave - Pripravnik M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj Razredne Nastave - Pripravnik M/ž

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Učitelj razredne nastave izvodi nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada u I., II, III. i IV.. razredu osnovne škole te obavlja ostale poslove u skladu s važećim zakonskim propisima.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19. i 75/20.).

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti u neovjerenom presliku: dokaz o državljanstvu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju obvezni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.) potražiti na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 8 dana objavom na mrežnim stranicama Škole.

Natječaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva".

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA LIČKI OSIK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički

Zamolba: OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički

Identificador de la vacante:1971650.

Ver las 1,135 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: