Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 07/17, 68/18) i članka 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Benkovac u Benkovcu, Antuna Mihanovića 21b raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme - puno radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - u matičnoj školi Prema čl. 105, čl.106 I čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01) Uz prijavu za natječaj kandidat trebaju priložiti: - životopis - dokaz o potrebnoj stručnoj spremi - domovnica - uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) Isprave se prilažu u preslici. Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanje temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Rok za podnošenje prijava je od 19.09. do 27.9.2018.godine. Natječaj je objavljen na: - mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zadar - oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Benkovac Pismene prijave slati na adresu: Osnovna škola Benkovac, Antuna Mihanovića 21b 23420 Benkovac sa naznakom "Za natječaj" (navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja) Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole u roku 8 dana od dana izbora

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Antuna Mihanovića 21B, 23 420 BENKOVAC

Identificador de la vacante:1660343.

Ver las 166 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: