Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Croacia

Ofertas de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OSNOVNA ŠKOLA  TOMAŠA GORIČANCA

MALA SUBOTICA, GLAVNA 55,

40321 MALA SUBOTICA

KLASA: 112-09/19-01/02

URBROJ:2109-35/02-19-1

Mala Subotica, 14. ožujak 2019.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10., 105./10. , 90./11., 16./12. , 86./12., 94./13., 152./14., 7/17. i 68/18.)  OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica , raspisuje :

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

UČITELJ/ ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica,  određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno  

  Uvjeti:

Kandidati trebaju  ispunjavati  uvjete  propisane člankom  105.  Zakona   o odgoju i  obrazovanju  u osnovnoj  i  srednjoj  školi  (NN 87/08.) i Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi (NN 86/09.,92/10.,105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13.,  152/14., 7/17. i 68/18.)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

zamolbu

životopis

presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

presliku domovnice

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku 

Natječaj traje od 14. ožujka  do 22.ožujka 2019. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:   OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, Glavna 55, 40321 Mala Subotica

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za  zapošljavanje.

Obavijest  kandidatima o  ishodu natječaja je 15  dana po  isteku  natječaja na web stranici Škole  www.os-mala-subotica.skole.hr

 

                                                                                             

                                                                                  Ravnateljica škole:

 

                                                                                  Đurđa Horvat, prof.

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: NA ADRESU ŠKOLE

Identificador de la vacante:1693327.

Ver las 878 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: