Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Dinamarca > Auxiliares laicos de las religiones > Tværkulturel Medarbejder I Gladsaxe-herlev Provsti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Tværkulturel medarbejder i Gladsaxe-Herlev provsti

Vacantes en Dinamarca de Auxiliares laicos de las religiones

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones.

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau : Arbejde på mellemniveau inden for jura, samfundsvidenskab og kultur : Arbejde inden for jura og samfundsforhold : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau

Descripción de la oferta de trabajo:

Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti opslår hermed en stilling som leder af provstiets fælles projekt Tværkulturel Kirke i Gladsaxe og Herlev, da vores hidtidige medarbejder er blevet headhuntet til en anden stilling. Projektets formål er at inddrage mennesker fra andre kulturer i Folkekirkens fællesskab og lade dem møde evangeliet gennem indsatser af diakonal, undervisende og gudstjenestelig karakter, alt efter de enkelte menneskers behov og ønsker. Arbejdet søges i første omgang fokuseret i to til fire af samarbejdskirkerne i samråd med bestyrelsen.

I provstiets 11 sogne bor der ca. 98.000 mennesker, heraf godt 20.000 med indvandrerbaggrund. Ansættende myndighed er Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti, der er oprettet i fællesskab af de 11 menighedsråd i provstiet.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Medarbejderen refererer til Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti. Udvalget er etableret som et samarbejdsprojekt fra 2018. Medarbejderen deltager i udvalgets møder som konsulent. Udvalget stiller en kontaktperson til rådighed som sparringspartner i det daglige arbejde.

Forventninger til ansøgeren

 • Uddannelse og kompetencer svarende til en kirke- og kulturmedarbejder med professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K-uddannelsen).
 • Erfaring med og lyst til at møde mennesker med anden etnisk baggrund end vestlig.
 • Erfaring med kirkeligt arbejde.

Ansvarsområder:

 • Diakonale aktiviteter
 • Koordinering af gudstjenestetilbud
 • Samarbejde med offentlige og kommunale myndigheder

Målgrupper:

 • Efterkommere og indvandrere
 • Nytilkomne flygtninge
 • Alle der er interesserede i tværkulturelt fællesskab på kristent grundlag

Medarbejderen står for projektets samarbejde med offentlige og kommunale myndigheder, med andre organisationer, der arbejder med flygtninge og indvandrere i lokalområderne, samt med kirkelige organisationer, der kan være til støtte for projektet.

Medarbejderen har kontor i Haraldskirken i Høje Gladsaxe og indgår i etablering og udførelse af indsatser i flere sogne efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr. – 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). Der er aftalt rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr. – 420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner). Der er aftalt rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt evt. rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til udvalgets formand, sognepræst Morten Miland Samuelsen, mmskm.dk, tlf. 2462 3969.3

Ansøgningsfrist

Ansøgning samt cv og referencer fremsendes til udvalgets formand, sognepræst Morten Miland Samuelsen, e-mail mmskm.dk, så de er modtaget senest fredag den 6. september kl. 9.

Samtaler vil finde sted fredag 13. september i dagtimerne.

Tiltrædelse: snarest

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

 • Ciudad: Søborg; Código postal: 2860; Calle: Høje Gladsaxe Torv, Número: 3
 • Correo electrónico: mmskm.dk

Identificador de la vacante:5033543.

Ver las 22 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: