Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Tiltakskonsulentar 2 x 100% fast - Sogn barnevern. Sogn og Fjordane

Vacante en Sogn og Fjordane (Noruega) de Profesionales del trabajo socialClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Social work and counselling professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sogn barnevern er ein interkommunal barnevernsteneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sognda og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Sogn barnevern har om lag 15 årsverk som arbeidar for å sikre gode tenster til barn/unge og til barnet sitt beste. Busetjing av einslege mindreårige flyktningar ligg og til Sogn barnevern som eiga avdeling med eigne tilsette.

Stillingsinformasjon

Sogn barnevern har ledig 2 x 100% faste stillingar som tiltakskonsulent frå snarast.

Arbeidsoppgåver:
 • Tiltaksarbeid i barnevernseininga.
 • Som tiltakskonsulent er du ansvarleg for tiltak inn i familiane etter oppdrag frå sakshandsamar.

Sogn barnevern har utarbeida gode prosedyrar og rutinar i høve tiltaksarbeid. Vi er oppteken av at gjeldande lovverk, forskrifter og rundskriv vert fylgde. Som tilsett i Sogn barnevern er ein ansvarleg for å arbeide mot eit godt samarbeid med alle våre brukarar og samarbeidspartnarar, og å delta i barnevernstenesta ditt utviklingsarbeid.

Som tilsett i Sogn barnevern må ein pårekne ein del reising, og den som vert tilsett må ha eigen bil som ein nyttar ved tenestereiser. Tiltakskonsulent må og pårekne noko arbeid på ettermiddag. All tenestereising vert godtgjort etter til ein kvar tid gjeldande satsar.

Vi krev fylgjande kvalifikasjonar:
 • Minimum kompetanse tilsvarande 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog.
 • Gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsevner.
Vi ynskjer fylgjande kvalifikasjonar:
 • Erfaring frå kommunalt barnevern/tilgrensande tenester.
 • Kompetanse innanfor rettleiing og foreldrestøttande program.
 • Erfaring frå sakshandsaming og terapeutisk tiltaksarbeid.
Personlege eigenskapar

Vi søkjer fagleg engasjerte personar som likar å jobbe sjølvstendig og saman med andre. Du må vere ansvarsbevisst, kunne ta eigne initiativ og vere lydhøyr. Du må kunne arbeide på tvers i organisasjonen, ha gode haldningar og sjå verdien av tverrfagleg samhandling. Du er lojal, fleksibel, proaktiv og analytisk. Vi vil leggje stor vekt på søkjarane si personlege eignaheit til stillinga.

Ut ifrå personalgruppa si samansetning vert menn oppfordra til å søkje.

Spesielle vilkår for stillinga

Det vert stilt krav om politiattest av nyare dato.Søkjar må kunne stille med eigen bil i tenesta.

Vi tilbyr

Ein spanande og god arbeidsplass med flinke og engasjerte medarbeidarar og spanande arbeidsoppgåver der det dagleg vert jobba med systematisk kvalitetsutvikling av tenestene våre.

 • Løn etter avtaleverket.
 • Ekstra km-godtgjerdsle på kr. 1,70 pr. km utover staten sine satsar.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Treningstilbod for tilsette.
For søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no - ledige stillingar.For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600.

Dersom du skal søkje på fleire stillingar må du sende ein søknad pr. stilling.Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-post adresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post.I skjemaet er det mogeleg &ari

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 89 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 22/10/2017.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Sogndal kommune.

Dirección: 6856 SOGNDAL.

Ver las 441 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Tiltakskonsulentar 2 x 100% fast - Sogn barnevern. Noruega, 22 Oct. 2017.

1 Rådgiver og 1 Konsulent - Barneverntjenesten i Ås kommune. Noruega, 20 Oct. 2017.

Barnevernkonsulent (Ref.nr: 4572). Noruega, 20 Oct. 2017.

Teamleder - Barneverntjenesten i Ås kommune. Noruega, 20 Oct. 2017.

Ledig 100 % stilling for barnevernkonsulent. Noruega, 14 Oct. 2017.

73,43 % Fast stilling som våken nattevakt. Noruega, 09 Oct. 2017.

Vil du bidra til at barn og unge får en tryggere oppvekst? - Lørenskog kommune. Noruega, 09 Oct. 2017.

Barnevernkonsulent (Idnr. 944 ). Noruega, 06 Oct. 2017.