Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Electrotécnicos > Tilsynsingeniør -- Maritime Elektriske Anlegg

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Electrotécnicos en Noruega

Tilsynsingeniør -- Maritime Elektriske Anlegg

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Electrotécnicos.

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Physical and engineering science technicians : Electrical engineering technicians

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4373984174 Presentasjon av stillingen:

DSB har ledig stilling som tilsynsingeniør i maritim sektor ved regionskontoret i Kristiansand. Vi søker deg som er motivert for å arbeide med elsikkerhet, og som vil bidra til at tilsynsvirksomheten for maritim sektor utvikles i takt med økt bruk av elektrisitet og ny teknologi. Du har relevant teknisk bakgrunn og interesse for problemstillinger knyttet til regelverk, risikovurderinger og tilsyn.

Du skal

 • planlegge og gjennomføre tilsyn med flyttbare offshore innretninger/rigger
 • planlegge og gjennomføre tilsyn med andre maritime fartøy (ferger, fiskebåter m.m.)
 • følge opp, informere og veilede virksomheter innen maritim sektor
 • delta i intern faggruppe for forskrift om maritime elektriske anlegg (fme)
 • ha dialog med andre myndigheter som jobber med maritim sektor (Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet, mfl.)
 • delta i arbeidet med å videreutvikle forskrifter og maritime standarder
 • delta i interne prosjekter etter behov

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad innen elektro sterkstrøm. Bachelorgrad med særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Søkere som har toårig utdanning fra fagskole innen sterkstrøm, relevant fagbrev og minst tre års relevant praksis vil også være kvalifisert som søkere. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • obligatorisk sikkerhetskurs offshore (GSK Sikkerhetskurs). Den som ansettes må ha gjennomført kurset, eller gjennomføre kurset etter ansettelse.
 • den som tilsettes må oppfylle krav om helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten

Vi ønsker at du har:

 • utdanning og/eller erfaring knyttet til kvalitets- og risikostyring
 • bred erfaring fra prosjektering, bygging, drift og/eller vedlikehold av elektriske høyspennings- og lavspenningsanlegg innen maritim sektor
 • arbeidserfaring fra offshore
 • erfaring fra tilsynsarbeid eller tilsvarende kontrollarbeid
 • kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og normer for maritime elektriske anlegg

Personlige egenskaper:

 • ansvarsbevisst
 • initiativrik
 • lagånd
 • analytisk
 • gode kommunikasjonsevner
 • selvstendig

Vår nye medarbeider får

 • eget kontor
 • fleksibel arbeidstid med fleksitid og sommertid
 • parkering
 • årslønn fra kr 608 200 til 708 000 (lønnstrinn 67-75), stillingskode 1181 (senioringeniør) eller årslønn fra kr 643 000 til 744 600 (lønnstrinn 70-77), stillingskode 1088 (sjefingeniør). I helt ekstraordinære tilfeller, kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Om seksjonen, regionen og stillingen

DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet med ansvar for myndighetsutøvelse gjennom regelverk og tilsyn.

Elsikkerhetsseksjonen i DSB gjennomfører tilsyn fra fem regionskontorer i henholdsvis Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad. Seksjonssjef og medarbeidere med fagansvar for ulike deler av elsikkerhetsområdet er lokalisert ved DSBs hovedkontor i Tønsberg. Tilsynene gjennomføres på høy- og lavspenningsanlegg innen maritim sektor, og på elektriske høyspenningsanlegg hos energiselskaper og industri. Oppfølging av Det lokale eltilsyn (DLE) hører også til seksjonens ansvarsområde.

Stillingen som tilsynsingeniør rapporterer til regionsjef Tilsynsregion Sør-Norge. Regionen har kontor i Kristiansand med seks ansatte og omfatter fylkene Agder og deler av Rogaland og Vestfold og Telemark. Regionen gjennomfører blant annet tilsyn med nettselskaper, kraftprodusenter, industri og maritime anlegg. Regionen er den eneste som har ekspertise og ansvar for tilsyn med nybygg og periodiske kontroller av flyttbare innretninger innen petroleumssektoren. Tilsynet foregår internasjonalt og i henhold til samarbeidsavtale med Sjøfartsdirektoratet.

Stillingens hovedoppgaver er å gjennomføre maritime tilsyn med hovedvekt på flyttbare rigger offshore, men også ved behov å gjennomføre andre typer tilsyn med maritime fartøy. I tillegg skal du følge opp at bygging, drift og vedlikehold skjer i henhold til regelverket.

Det må påregnes en del reisevirksomhet, også internasjonalt.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Kontaktinformasjon

Bjørn Bråthen, regionsjef, 41 53 61 55, bjorn.brathendsb.no

Jon Eirik Holst, seksjonssjef, 90 85 38 08, jon.holstdsb.no

Arbeidssted

Gyldenløves gate 2B

4611 Kristiansand

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Referansenr.:4373984174

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.05.2021

Om arbeidsgiveren:

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:6df55d6b-2024-4afa-b681-3a43144ec9fa.

Ver las 252 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Electrotécnicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: