Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Secretarios administrativos y ejecutivos > Tajnik/tajnica Visoke škole

en Español in English auf Deutsch en Français ...

TAJNIK/TAJNICA VISOKE ŠKOLE. Croacia

Trabajos en Croacia de Secretarios administrativos y ejecutivos

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Secretarios administrativos y especializados : Secretarios administrativos y ejecutivos.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Administrative and specialised secretaries : Administrative and executive secretaries

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: pravni poslovi vezani uz Visoku školu.

Uvjeti za izbor:

- Završen integrirani sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

- Napredna informatička znanja

- Najmanje jednu godinu radnog iskustva

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja. Prijave slati na adresu Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad (sa naznakom „ZA NATJEČAJ“)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

-     životopis sa mail adresom i ostalim kontakt podacima,

-     presliku diplome o završenom studiju,

-     potvrdu HZMO-a o ostvarenom radnom stažu,

-     uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

-     poželjne potvrde o informatičkim znanjima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

S kandidatima će se obaviti razgovor o traženim uvjetima i na temelju razgovora će se napraviti rang lista kandidata.

Kandidat/kinja koji/ja može ostvariti prednosti kod prijema u državnu službu prema čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13 i 152/14) i dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu za gore navedenim aktima dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-834/843.

Kandidat/kinja koji/ja se poziva članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za Zapošljavanje. Osoba koja nije podnijela pravovremenu prijavu ne smatra se kandidatom. Osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, ne uzimaju se u obzir.

Prijave se podnose neposredno na adresi Visoka škola Ivanić-Grad, Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad, ili poštom na adresu Visoka škola Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem mail adrese u roku od 10 dana po donošenju odluke o izboru.

Natječaj je vidljiv na: www.vsig.hr

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Visoka škola Ivanić-Grad.

Idiomas: inglés (Intermedio alto).

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: MOSLAVAČKA 11, 10310 IVANIĆ-GRAD

Identificador de la vacante:1769383.

Ver las 602 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Secretarios administrativos y especializados : Secretarios administrativos y ejecutivos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: