Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Taasühiskonnastamise Talituse Nõunik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Taasühiskonnastamise talituse nõunik. Estonia

Ofertas de Profesionales en operaciones financieras y administrativas en Estonia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on:

- uimastisõltlastest ja seksuaalkurjategijatest kinnipeetavate ning vahistatute narko- ning alkoholisõltuvuse ennetamine, ravi ja rehabilitatsioon ning sekkumisprogrammid

- naiskinnipeetavate juhtumikorralduse koordineerimine

- riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri taasühiskonnastamise valdkonna osa arendamise koordineerimine

Omalt poolt pakume: - häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi

- toetavaid ja motiveeritud töökaaslasi

- tasuta sportimisvõimalusi

- puhkust 35 kalendripäeva aastas

- töötasu alates 2000 eurot

Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:

kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad sotsiaaltöö valdkonnas

head teadmised juhtumikorraldusest

eesti keele valdamine kõrgtasemel

kahe võõrkeele valdamine, sh inglise keele suuline ja kirjalik oskus

iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime

ajaplaneerimise oskus, pingetaluvus ja meeskonnatööoskus

hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas

Kasuks tuleb:

erialane töökogemus sotsiaalhoolekande või kriminaaltäitevsüsteemis

teadmised riskihindamisest

teadmised tööst seksuaalkurjategijatega ja sõltlastega

teadmised projektijuhtimisest

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Justiitsministeerium.

Idiomas: estonio (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Motivatsioonikirja ja elulookirjelduse palume saata hiljemalt 30. juuniks 2019 arendus- ja personalitalitusse e-posti teel aadressile personaljust.ee märksõnaga „TÜT nõunik“ või kandideerides personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Täiendav info telefonil 620 8293 (taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi) või 620 8131 (personalikonsultant Janne Hallik).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri

Forma de contacto:

  • Teléfono: 6208131
  • Correo electrónico: janne.hallikfin.ee

Identificador de la vacante:1387648.

Ver las 206 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: