Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesionales de enfermería > Sykepleier - Wesselborgen Sykehjem, Avd Trollfjord

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sykepleier - Wesselborgen sykehjem, avd Trollfjord

Ofertas de trabajo en Noruega de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

6) Beskrivning av arbetsuppgifter:

Sør-Varanger kommune

Rådhusplassen 3

9915 KIRKENES (norge)

Web: www.sor-varanger.kommune.no

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sykepleier - Wesselborgen sykehjem, avd Trollfjord

Jobbnorge ID: 154310

Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier i to delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Enhet

Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avd.Trollfjord.

Avdeling Trollfjord er en somatisk langtidsavdeling med 12 beboere. På Wesselborgen sykehjem er det i tillegg en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt dagsenter for hjemmeboende personer med

demenssykdom. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens demensteam.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet «Individuelle vedtak i sykehjem». Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.

Dine arbeidsoppgaver vil være

. Utøve direkte sykepleie til beboerne

. Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer

. Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier

. Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;

. Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

. Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har

gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper

tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;

Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.

Årslønn: 438 300,- 458 100,- 478 300,- 496 500,-

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjelde

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Noruega.

Fecha de inicio: 18/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: 100%.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto: Lene Nilsen Holte +4778977558 e-post: lene.holteReemplazar por una arrobasor-varanger.kommune.no

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Sør-Varanger kommune.

Dirección: Rådhusplassen 3 9915 KIRKENES.

Contacto: Lene Nilsen Holte +4778977558 e-post: lene.holteReemplazar por una arrobasor-varanger.kommune.no

Email: postmottakReemplazar por una arrobasor-varanger.kommune.no

Teléfono: +4778977600.

Ver las 811 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: