Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Oslo (Noruega)

Sykepleier/tx- Koordinator - Avdeling For Blodsykdommer - Oslo Universitetssykehus HfClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske forskning og er landets eneste transplantasjonssykehus. Oslo universitetssykehus satser også tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.

 

Det er ledig vikariat som transplantasjonskoordinator (Tx-koordinator)/sykepleier fra snarest til 31.03.18. Dette er en 100 % stilling hvor 80 % er knyttet til tx-koordinering og 20 % til vakt i helgene som sykepleier hver 4. helg. Arbeidstid er 37,5 timer/uke. Tx-koordinator samarbeider nært med leder for stamcelletransplantasjonsprogrammet ved Avdeling for blodsykdommer i Kreftklinikken. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom, og for allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, samt flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver. Avdelingen har også regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.Arbeidsoppgaver
  • 1 Allogene stamcelletransplantasjoner:
  • Vedkommende skal planlegge og koordinere klinisk utredning og informasjon av kandidater for allogen stamcelletransplantasjon (SCT) og eventuelle familiegivere- og deres nærmeste pårørende.
  • Koordinering av utredning av og informasjon til ubeslektede givere kan bli aktuelt i nært samarbeid med Det norske benmargsgiverregisteret (NBMGR) og/eller Seksjon for celleterapi, Avdeling for kreftbehandling.
  • Koordineringsvirksomheten innebærer særlig interaksjoner med Immunologisk institutt, NBMGR, relevante kliniske avdelinger ved OUS og seksjon for celleterapi. Arbeidet innebærer også planlegging og koordinering av innleggelse av pasient og evt familiedonor til transplantasjon, herunder varsling av relevante kliniske avdelinger og laboratorier, herunder blodbank og seksjon for celleterapi om planlagte transplantasjoner når tidspunktet for transplantasjon er bestemt. Transplantasjonskoordinator interagerer med NBMGR og ved behov Seksjon for celleterapi vedrørende endelig klarering av ubeslektede givere, herunder navlestrengsblodenheter og samordning av transport og leveranse av stamcelleprodukt til Stamcelletransplantasjonsseksjonen til rett tid. Transplantasjonskoordinator sørger for at de nødvendige dokumenter foreligger og følges opp når pasienten legges inn til forbehandling før transplantasjon.
  • Transplantasjonskoordinator planlegger og koordinerer den planlagte langtidsoppfølging av pasienten etter transplantasjonsoppholdet og koordinerer samarbeidet med relevante kliniske avdelinger og laboratorier ved OUS og eksternt, i henhold til gjeldende protokoll.
  • Vedkommende er delegert ansvaret for å besørge oppfølgingsrapporter til NMDP der giver fra denne organisasjonen er benyttet i nært samarbeid med NBMGR.
  • 2. Høydosebehandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS):Transplantasjonskoordinator planlegger og koordin

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1265 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/09/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Oslo universitetssykehus HF.

Dirección: Rikshosp 0372 OSLO.

Ver las 2,620 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Fagleder avdeling Avlastning 100% Fast - Miljøarbeidertjenesten. Noruega, 24 Nov. 2017.

Vernepleier/sykepleier (ref 4593). Noruega, 24 Nov. 2017.

Fagsykepleier - Solborg bo- og aktiviseringssenter - Ski kommune. Noruega, 24 Nov. 2017.

Avdelingsleder Habilitering. Noruega, 24 Nov. 2017.

Miljøterapeut 3-årig - Røhrtsvei bofellesskap. Noruega, 24 Nov. 2017.

Sykepleier med driftsansvar - Lungemedisinsk avdeling, sengeposten. Noruega, 24 Nov. 2017.

Sykepleier/vernepleier. Noruega, 24 Nov. 2017.

Sjukepleiar. Noruega, 19 Nov. 2017.