Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Sykepleier 1 100 % Fast St. åslundmarka Oms.senter Hjemmetjenesten

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Oppland (Noruega)

Sykepleier 1 100 % Fast St. åslundmarka Oms.senter Hjemmetjenesten

Descripción de la oferta de trabajo:

Beskrivelse av arbeidsstedet

Åslundmarka bo- og servicesenter har 70 leiligheter, samt diverse fellesarealer. Beboerne skal ha mulighet for å leve et selvstendig og aktivt liv.

Åslundmarka bo- og servicesenter består av en hjemmetjenesteavdeling med bokollektiver for personer med demens og et dagsenter for personer med demens. En avdeling med tilrettelagte tjenester bestående av psykisk helsehjelp og miljøarbeid, samt et bokollektiv.

I tillegg Hjemmetjenesteavdelingen, som utøver tjenester i heldøgns bemannede omsorgsboliger inne i Åslundmarkasenteret samt til hjemmeboende tilhørende Hunndalen. I tillegg har avdelingen tilsatt en Aktivitets- og frivilligkoordinator som organiserer aktivieteter på huset i samarbeid med frivillige og øvrige personale, og organisere det Åpne Lavterksel dagtilbudet.

Fotpleier og frisør har egne lokaler i senteret.

Stillingen som nå lyses ut er p.t som sykepleier 1 i hjemmetjenesten, for senterdelen, p.t 100 % dagtid.

Arbeidsoppgaver

Gi helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.

Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.

Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre, gjennom primærkontakt/ primærgruppearbeid/ ansvarsgrupper.

Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten, herunder pasientsikkerhet.

Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.

Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

Har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag.

Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. Det geografiske ansvarsområdet defineres i henhold til avtale om ansvarsvakter.

Et utvidet fagadministrativt ansvar for avdelingen.

Kan være delegert administrative og driftsrelaterte oppgaver.

Kan være tillagt driftsansvar i virksomhetsleders fravær. Stedfortrederansvar.

Ansvar for koordinering av personalressurser når virksomhetsleder ikke er tilstede.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier.

Sertifikat kl.B.

Du har relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.

Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Må kunne jobbe selvstendig, og i team, samt ha evne til å lede andre.

Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.

Du er engasjert og tar initiativ til forbedringsprosesser.

Kjennskap til systemene Gerica og Gat er en fordel.

Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.

Vi kan tilby

God arbeidsmiljø. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Et spennede og godt fagmiljø.

Dagtidstilling, uten helg.

Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

Pensjonsordning i KLP.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Bente Ødegård Dalby, virksomhetsleder, tlf. 991 23 658.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Se annonse

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 106 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE ÅSLUNDMARKA.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05021905000073.