Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Trabajadores y asistentes sociales > Sykepleier 100% 3 årig Prosjektstilling Engasjement Rus Og Livsmestring

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sykepleier 100% 3 årig prosjektstilling engasjement Rus og livsmestring

Contratación en Telemark (Noruega) de Trabajadores y asistentes sociales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Informasjon om arbeidssted og stilling

Enhet for Rus og Livsmestring er en enhet bestående

av sosialfaglig, helsefaglig/ medisinskfaglig og aktivitetsfaglig personell, som gir ulike

tjenester til personer med rusutfordringer, med eller uten samtidige psykiske lidelser.

Enheten har tre fagteam - Rusteam, Mestringsteam og LAV-terskel team, samt flere arbeidsog

aktivitetstilbud/prosjekter som samhandler tett. Målet vårt er at tjenestene skal oppleves

sømløse der ansatte i enheten forsøker å samhandle til beste for brukeren og deres

pårørende, også opp mot enhet for Psykisk helse og Livsmestring.

De fleste tjenestene hos oss fås ved henvendelse rett til enheten og enkelte tjenester gis

som vedtak fra Tjenestekontoret.

Enheten har formaliserte samarbeidsavtaler med flere frivillige organisasjoner, samt

pårørende- og brukerorganisasjoner.

Enheten er i gang med å rigge flere tiltak rettet mot ungdom og unge voksne i samhandling med andre aktører.

Stillingen er en prosjektstilling over tre år. Den som ansettes vil være med å forme innhold og

utvikling.

Stillingen er tenkt knyttet til Lavterskel teamet, men vil få en betydelig samhandlingsflate ut mot de andre teamene som jobber med unge.

Arbeidsoppgaver

Helsefaglig rustjeneste knyttet til informasjons- og utviklingsarbeid, overdoseforebyggendeog

skadereduserende tiltak, men med hovedvekt på rusmestringsoppgaver i forhold til

forebygging og tidligintervensjon rettet mot unge rusmisbrukere. Tett oppfølging med særlig

vekt på motivasjon og mestring, nettverksbygging, skole-, aktivitet- og arbeidstilknytning i samarbeid med samarbeidspartnere og pårørende. Stor samarbeidsflate internt i enheten og med andre kommunale tiltak og tjenester, pårørende, bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt med NAV og spesialisthelsetjenesten/TSB. Det vil også tillegges koordineringsansvar og ansvar for utarbeidelse av Individuell plan der dette er hensiktsmessig.

Mye ambulant virksomhet, noe kveld og helg kan ikke utelukkes. Menn oppfordres til å søke.

Utdanning og erfaring

Sykepleierfaglig utdanning på Bachelornivå. Relevant etter-/videreutdanning vil bli vektlagt. Ved en evt. intern rokkering av sykepleierfaglige oppgaver kan annen spesielt relevant erfaring og utdanning komme i betraktning.

Vi ser etter en engasjert kollega, som har arbeidserfaring med målgruppen. Godt innsikt og fagforståelse innen feltet rus- og avhengighet vil vektlegges. Erfaring fra psykososialt arbeid med unge og deres familier, samt arbeid med infeksjonsreduserende tiltak, en fordel.

Kvalifikasjoner

 • Må ha gyldig førerkort klasse B og kunne disponere egen bil.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Være strukturert og målrettet i arbeidet ut fra enhetens mandat og brukernes utalte behov.
 • God relasjons kompetanse og god til å motivere og veilede mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Fleksibel og takler en uforutsigbar arbeidshverdag.
 • Kunne like å jobbe med- og for ungdom og deres familier.

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig, samt være en aktiv bidragsyter i enheten og teamet.
 • Er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert.
 • Robust, uredd, klar og tydelig som kan sette grenser på en anerkjennende og respektfull måte.
 • Kunne skille privat fra personlig i møte med brukerne og deres pårørende. Være fleksibel i arbeidssituasjon og trives med en omskiftelig arbeidshverdag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med svært dyktige, fleksible og engasjerte kollegaer
 • Spennende og meningsfylte oppgaver
 • God mulighet for å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Muligheter for videreutdanning/kurser etter behov
 • Lønn minimum etter gjeldende garantilønn (tariff). For endel stillinger tilbyr vi høyere lønn enn gjeldende garantilønn. Dette gjelder sykepleiere, vernepleiere, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og fagarbeidere helse.
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.

HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Se annonse

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Telemark.

Ver 107 ofertas de trabajo en "Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SKIEN KOMMUNE ENHET FOR RUS OG.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:08061905000209.

Ver las 570 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: