Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Especialistas en políticas de administración > Svetovalec – Pripravnik V Notranji Organizacijski Enoti Oddelek Za Pripravo In Izvedbo Sej Dz Ter Delovnih Teles - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Eslovenia de Especialistas en políticas de administración

Svetovalec – Pripravnik V Notranji Organizacijski Enoti Oddelek Za Pripravo In Izvedbo Sej Dz Ter Delovnih Teles - M/ž

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZADEV EU, PREDLOGOV ZAKONOV IN DRUGIH AKTOV, PRIPRAVA POROČIL DELOVNEGA TELESA ZA SEJO DZ, ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE ALI ODBORA ZA ZUNANJO POLITIKO, DAJANJE STROKOVNIH MNENJ IN STALIŠČ O VPRAŠANJIH Z DELOVNEGA PODROČJA DELOVNEGA TELESA ČLANOM DELOVNEGA TELESA IN DZ, SODELOVANJE NA SEJI DELOVNEGA TELESA IN DZ, PRIPRAVA ELABORATOV, ANALIZ, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV ZA POTREBE DELOVNEGA TELESA, SPREMLJANJE AKTUALNIH VPRAŠANJ, KI SO POVEZANA S PODROČJEM DELOVNEGA TELESA., Celotna objava javnega natečaja in prijavni obrazec z izjavami so dostopni na www.dz-rs.si.

Vloga mora vsebovati vse navedbe in izjave glede izpolnjevanja pogojev.

Pravna, ekonomska, druga družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer izobrazbe.

Višji nivo znanja angleškega ali drugega tujega jezika v EU.

Potrebne izjave: izpolnjevanje pogojev, resničnost podatkov, državljanstvo RS, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem Evropske unije.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta svetovalec – pripravnik je 22 (1.003,540 € bruto).

Kandidati se lahko prijavijo po pošti ali po e-pošti.

Rok za prijavo je do vključno 26.

10.

2018.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 4 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: MATJAŽ HAFNER SONJA NAHTIGAL
Contact Phone: 01 478 9466, 01 478 9677
Contact Email: ookdz-rs.si

Identificador de la vacante:NG69640 .

Ver las 165 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: